Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

Információ:

Darabos Péter c.egyetemi docens

E-mail: darabos.peter@epito.bme.hu

Telefon: 463-1531

Fax: 463-3753

Postacím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület mf. 33.

 

A következő évfolyam indításának tervezett időpontja 2019 február.

Jelentkezési határidő: 2019. január 28.

Az évfolyam indításának feltétele minimálisan 20 fő jelentkezése.

Jelentkezni a kovetkező linken található űrlap kitöltésével, és az alapképzettséget igazoló oklevél másolatának feltöltésével lehet:

 

https://www.kth.bme.hu/urlap

 

Tekintettel arra, hogy a webes jelentkezést először próbáljuk ki, a biztonság kedvéért kérjük, hogy jelentkezési szándékukat egy a darabos@vkkt.bme.hu e-mail címre küldött levéllel is erősítsék meg. Az e-mailhez kérjük mellékeljék, az alább letölthető  jelentkezési lapot kitőltve, aláírva, valamint az alapdiploma scan-jét.

 

Ezen kívül, ha a WEB-es jelentkezéssel bármilyen probléma adódik, arról értesítsenek a darabos@vkkt.bme.hu e-mail címen.

 

Tervezett tandíj: 300 eFt/szemeszter

***

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy jelentkezőket csak alap (BSc), vagy mester (MSc) szintű MÉRNÖKI végzettséggel tudunk fogadni !

***

 

Letölthető jelentkezési lap: SzmJelentekzesiLap.doc