Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

Az alábbi dokumentumban hivatkozott FTP szerver a következő linken érhető el: 

 

http://152.66.18.107:8002/portal/apis/fileExplorer/share_link.cgi?link=X-mU3HCb2sxeii3WpSgr8A

 

A szakdolgozat ...

 • A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (mérnöki tervezési, üzemeltetés fejlesztési, esetleg kutatási vagy kutatás-fejlesztési stb.) feladat. A feladatot a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával dolgozza ki. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, fejlesztésére, magas színvonalú, önálló szakmai munka végzésére.
 • A szakdolgozat készítéséhez a hallgató a belső konzulens mellett, külső konzulenst is igénybe vehet. Ebben az esetben a külső konzulensnek egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie.
 • A szakdolgozat elkészítéséhez kérjük mielőbb, akár már a 4. szemesztert megelőzően vegye fel a kapcsolatot tanszékünk azon oktatójával akit szakdolgozata belső konzulensének kíván felkérni.
 • A szakdolgozat tematikájának a belső kunzulenssel való egyeztetése, és a külső konzulens kiválasztása után a belső konzulens készíti el az aktuális formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. (Az aktuális sablon letölthető az FTP szerverről)
 • Az elkészült kiírást a tanfolyamvezetőnek a belső konzulens küldi meg elektronikusan.
 • A kiírást a tanfolyamvezető feladata aláíratni a tanszékvezetővel és a dékánnal.
 • Aláírás után egy eredeti példányt kap vissza a hallgató. Egy másik eredeti példány a tanszéken kerül archiválásra.

 

Formai követelmények

 • A szakdolgozatot kérjük A4-es formátumban, fekete bőrkötésben beadni. A borító elrendezéséhez minta letölthető az FTP szerverről..
 • A szakdolgozatot egy eredeti, aláírással ellátott példányban, és egy elektronikus másolati példányban kell beadni (PDF formátumú fájlban).
 • A szakdolgozat kiírás egy eredeti példányát be kell kötni a szakdolgozat elejére!
 • A szakdolgozat formai követelményeinek meghatározása a belső konzulens kompetenciája.

 

A szakdolgozat beadása

 • A szakdolgozatok hivatalos beadási határideje a 4. szemeszter vége, vagy a záróvizsgát megelőzően kb. két héttel.
 • A szakdolgozat bírálatát a külső konzulens, vagy külső bíráló készíti el (bírálati űrlap minta letölthető az FTP szerverről).
 • A bírálatnak legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel kell eljutnia a Tanszékre (eredeti, vagy scannelt elektronikus formában).