Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

A szakdolgozat készítését a Tanterv a következőképpen szabályozza:

 

A szakdolgozat

 

A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű szakmai (mérnöki tervezési, üzemeltetés fejlesztési, esetleg kutatási vagy kutatás-fejlesztési stb.) feladat. A feladatot a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető vagy konzulens irányításával dolgozza ki. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, fejlesztésére, magas színvonalú, önálló szakmai munka végzésére.

A szakdolgozat készítéséhez a hallgató a belső konzulens mellett, külső konzulenst is igénybe vehet. Ebben az esetben a külső konzulensnek egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie. A szakdolgozat elkészítéséhez kérjük mielőbb, akár már a 4. szemesztert megelőzően vegye fel a kapcsolatot tanszékünk azon oktatójával akit szakdolgozata belső konzulensének kíván felkérni. A szakdolgozat tematikájának egyeztetése, a külső konzulens kiválasztása után a belső konzulens elkészíti a szakdolgozat feladat kiírását, a jelenleg érvényes egyetemi illetve kari formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Ezt követően kezdhető el az érdemi munka.

 

Formai követelmények

  • A szakdolgozatot kérjük A4-es formátumban, fekete bőrkötésben beadni. A borító elrendezéséhez minta innen letölthető.
  • A szakdolgozat kiírás egy eredeti példányát be kell kötni a szakdolgozat elejére!

 

A szakdolgozat beadása

 

A szakdolgozatok hivatalos beadási határideje a 4. szemeszter vége, vagy a záróvizsgát megelőzően kb. két héttel. A szakdolgozat bírálatát a külső konzulens, vagy külső bíráló készíti el (bírálati űrlap minta innen letölthető) A bírálatnak legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel kell eljutnia a Tanszékre.