Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

A záróvizsga körülményeit és feltételeit a Tanterv a következőképpen szabályozza:

 

A záróvizsga

 

A záróvizsgára a 4. szemeszter lezárását követően, általában szeptember végén, október elején kerül sor.

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki:

  • a négy félév tárgyainak mindegyikéből sikeres vizsgát tett,
  • szakdolgozatát leadta,
  • nincs tandíj tartozása.

Záróvizsgát ezen kívül, későbbi időpontban is meg lehet hirdetni, elsősorban azok számára akik elmaradnak a fenti feltételek teljesítésével.

 

A záróvizsga részei:

  • Szóbeli vizsga a tanterv által meghatározott törzsanyag két választott tárgyából és egy szakirányú választott tárgyból.
  • A szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

 

A záróvizsga eredményének kiszámítása a következő adatok alapján történik, a mindenkori NEPTUN  rendszerben aktuális algoritmussal:

  • A négy félév során szerzett vizsgajegyek átlaga;
  • A vizsgabizottság által a szakdolgozatra – annak megvédése eredményeként – adott érdemjegy;
  • A záróvizsgán a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek átlaga.

 

 

A záróvizsga tárgyai:

 

A tanterv szerint a törzsanyag tantárgyai, amelyek közül kettőt kell választani:




Sorszám

Tantárgy

Előadó

17

Víztisztítási technológiák
(vizsgatételek)

Dr.LICSKÓ István, c. egyetemi tanár

 

14

Szennyvíztisztítási technológiák
(vizsgatételek)

Dr. PATZIGER Miklós, egyetemi docens

 

 

11

Hálózat rekonstrukció
(vizsgatételek)

Dr. DARABOS Péter, c. egyetemi docens

Dr. FÜLÖP Roland, egyetemi adjunktus

ARZT József, szakértő

 

A tanterv szerint a szakirányú tantárgyak, amelyek közül egyet kell választani:




Sorszám

Tantárgy

Előadó

12

Iszapkezelés és elhelyezés
(vizsgatételek)

ROMÁN Pál, szakértő

 

 

16

Vízminőség-szabályozás
(vizsgatételek)

Dr. CLEMENT Adrienne, egyetemi docens

 

10

Települési csapadékvíz gazdálkodás

Vizsgatételek: https://vkkt.bme.hu/sites/default/files/page/TelepulesiCsapadekvizGazdalkodas.pdf

Dr.BUZÁS Kálmán, c.egyetemi tanár