Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

A záróvizsga körülményeit és feltételeit a Tanterv a következőképpen szabályozza:

 

A záróvizsga

 

A záróvizsgára a 4. szemeszter lezárását követően, általában június végén, vagy szeptemberben kerül sor.

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki:

  • a négy félév tárgyainak mindegyikéből sikeres vizsgát tett,
  • szakdolgozatát leadta,
  • nincs tandíj tartozása.

Záróvizsgát ezen kívül, későbbi időpontban is meg lehet hirdetni, elsősorban azok számára akik elmaradnak a fenti feltételek teljesítésével.

 

A záróvizsga részei:

  • Szóbeli vizsga a tanterv által meghatározott törzsanyag két választott tárgyából és egy szakirányú választott tárgyból.
  • A szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

 

A záróvizsga eredményének kiszámítása a következő adatok alapján történik, a mindenkori NEPTUN  rendszerben aktuális algoritmussal:

  • A négy félév során szerzett vizsgajegyek átlaga;
  • A vizsgabizottság által a szakdolgozatra – annak megvédése eredményeként – adott érdemjegy;
  • A záróvizsgán a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek átlaga.

 

 

A záróvizsga tárgyai:

 

A tanterv szerint a törzsanyag tantárgyai, amelyek közül kettőt kell választani:
Sorszám

Tantárgy

Előadó

7

Víztisztítási technológiák
(vizsgatételek)

Dr.Licskó István, c. egyetemi tanár

Dr. Laky Dóra, egyetemi docens

 

8

Szennyvíztisztítási technológiák
(vizsgatételek)

Dr. Patziger Miklós, egyetemi docens

 

 

11

Hálózat rekonstrukció
(vizsgatételek)

Dr. Darabos Péter, adjunktus

Dr. Solti Dezső, c. egyetemi docens

Dr. Fülöp Roland, egyetemi adjunktus

Arzt József, szakértő

 

A tanterv szerint a szakirányú tantárgyak, amelyek közül egyet kell választani:
Sorszám

Tantárgy

Előadó

10

Települési higiéne
(vizsgatételek)

Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár

 

 

9

Iszapkezelés és elhelyezés
(vizsgatételek)

Dr.Juhász Endre, c. egyetemi tanár

Dr. Patziger Miklós, egyetemi docens

 

14

Vízminőség-szabályozás
(vizsgatételek)

Dr. Clement Adrienne, egyetemi docens