Danube Hazard m3c

A veszélyes anyagok szennyezésének kezelése a Duna-medencében méréssel, modellezésen alapuló kezeléssel és kapacitásépítéssel
 
Interreg logo
 
Az EU Víz Keretirányelve szerint a veszélyes anyagok szennyezése a vízminősége egyik fő problémája, amelyet a Duna-vízgyűjtőn kezelni kell. Ez vonatkozik az EU-n kívüli tagállamokra is, amelyek elkötelezték magukat hasonló célok elérése mellett a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottságban (International Comission for Protection of the Danuber River - ICPDR). Annak ellenére, hogy jelentős a kockázata annak, hogy nem sikerül elérni ezeket a célokat, ez a téma erősen alulreprezentált a jelenlegi kerületi és tagállami vízgyűjtőgazdálkodási tervekben (a VGT-kben), főként a jelentős tudásbeli hiányosságok, a rendszer működésének  (kibocsátási útvonalak és hatékony kezelési lehetőségek) hiányos megértése és az intézményi kapacitás hiánya miatt.
 
A projekt célja a vizek veszélyes anyagokkal való szennyezésének hatékony és tartós transznacionális ellenőrzése és csökkentése. Hozzájárul a Danube Transnational Program célkitűzéséhez ("a közös és integrált megközelítések megerősítése a természeti értékek sokféleségének megőrzése és kezelése érdekében a Duna-vígyűjtőn"), valamint az EU Duna Régióra Stratégiája 4. prioritási területe céljaihoz is.
 
A Duna Vízgyűjtőkerület átnézeti térképe
A Duna-vízgyűjtő átnézeti térképe (forrás: ICPDR, 2009)
 
A Danube Hazard m3c projekt a vízgazdálkodás három elemére (mérés, modellezés és kezelés) épül, kiegészítve a kapacitásépítéssel (angolul: monitoring, modeling, management and capacity building - m3c). A projekt konkrét célja a veszélyesanyag-szennyezésekre vonatkozó ismeretek gyarapítása és a rendszer működése megértésének fokozása, a meglévő és elérhető veszélyes anyag koncentráció adatok integrálásával és harmonizálásával valamint béhány kiválasztott mintaterület vízgyűjtő-szintű modellezésével. Noha nem ez áll a projekt fókuszában, de annak keretében mérési kampányokat hajtunk végre a kritikus hiányosságok pótlásához, szilárd alapot teremtve ezzel a modellezéshez és a menedzsmenthez. További cél a veszélyes anyag szennyezés transznacionális kezelésének fokozása i) a transznacionális intézkedések összehangolt prioritásba állítása a területi igények figyelembevételével, a medence egészére kiterjedő kibocsátás modellezéssel, a kezelési forgatókönyvek értékelésével és a Duna-vízgyűjtőre vonatkozó ajánlások kidolgozásával, valamint ii.) hallgatóságra szabott képzési tevékenységek révén.
 
Bővebb és naprakész információk a http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c címen találhatók.
 
Danube Hazard szabadkézi rajz