Technológia

 

Futó projektek

Nincs jelenleg futó szakértési projektünk ebben a témában

 

Lezárt projektek

Szennyvíztelep működésének felülvizsgálata a Mondelez Győri Keksz Kft Székesfehérvári telephelyén

Témavezető: Musa Ildikó

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, Dr. Fülöp Roland, Dr. Knolmár Marcell

Időtartam: 2020

Külső partner: Mondelez Győri Keksz Kft.

 

Szennyvíztelep működésének felülvizsgálata a Hydro Excursion Hungary Kft Székesfehérvári telephelyén

Témavezető: Musa Ildikó

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, Dr. Fülöp Roland

Időtartam: 2019

Külső partner: Hydro Excursion Hungary Kft.

 

Szennyvíztelep működésének felülvizsgálata a MOL Nyrt Százhalombattai telephelyén

Témavezető: Musa Ildikó

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, Dr. Knolmár Marcell, Dr. Fülöp Roland, Ács Tamás

Időtartam: 2018

Külső partner: MOL Nyrt.

 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep hatékony üzemrendjének megteremtése

Témavezető: Dr. Patziger Miklós

Leírás: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2010-ben került átadásra. jelenlegi üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. A telep a kiépítési kapacitását tekintve Európa legnagyobb szennyvíztisztító telepei közé tartozik. A projekt célkitűzése telep finomhangolásokon alapuló technológiai és energetikai hatékonyság-növelése. Az elvárt eredmény az éves energiafogyasztás 10%-körüli csökkentése, amely egy kisváros lakossági energiaigényének felel meg. A projekt három fázisból épül fel: 1. fázis: előzetes vizsgálat, 2. fázis részletes vizsgálatok intézkedési lista, 3. fázis megvalósítás és próbaüzem. A projekt kapcsán több nagy európai üzemeltetővel állunk kapcsolatban, akik hasonló nagyságrendű telepeket üzemeltetnek.

Külső partner: Fővárosi Vízművek Zrt.

 

A szennyvíziszap hasznosítása az öt regionális vízműben – fejlesztési projekt előkészítése

Témavezető: Dr. Patziger Miklós

Leírás: A projekt célkitűzése az öt regionális vízmű (DRV Zrt., DMRV Zrt., ÉRV Zrt., TRV Zrt., ÉDV Zrt.) azon nagyobb és közepes nagyságrendű szennyvíztisztító telepeinek kijelölése volt, ahol  a szennyvíztisztítási technológia folyamán keletkező szennyvíziszapok anaerob fermentációval (rothasztással) kezelhetők. A rothasztás nagy előnye, hogy a rothasztás során keletkező biogázból villamos energia termelhető, amely felhasználható a szennyvíztisztító telepen, vagy akár a városi hálózatra is kitáplálható. Az áramfejlesztés gázmotor generátor segítségével történik, amelyben a biogáz elégetése során a villamos energián kívül nagymennyiségű hő is termelődik. A rothasztásos biogáz termeléssel üzemelő telepek energiamérlege így nagyban javul. Az önellátás aránya mind hő, mind pedig villamos energia tekintetében elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 100 %-ot. Ez a regionális üzemeltetőknek jelentős költségmegtakarítást jelent. A projekt során mintegy 60 db szennyvíztisztító telepből választottunk ki 20 db szennyvíztisztító telepet, amelyekből részletes technológiai, energetikai és gazdaságossági számításokkal választottuk végül ki azt a 10 db szennyvíztisztító telepet, ahol a rothasztásos biogáz termelés műszaki és gazdaságossági feltételei adottak.

Külső partnerek: DRV Zrt., DMRV Zrt., ÉRV Zrt., TRV Zrt., ÉDV Zrt.

 

Törésponti klórozáson alapuló technológiák üzemoptimalizációja

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, Dr. Budai Péter, Devecseri Mátyás

Időtartam: 2015

Külső partner: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (megbízó)

 

Konzultatív műszaki közreműködés Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Programjának előkészítésében és megvalósításában

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2013-2015

Külső partner: Szegedi Vízmű Zrt. (megbízó)

 

Cegléd város vízbiztonsági tervének kidolgozása

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2013-2014

Külső partner: ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. (megbízó)

 

Folyamatos konzultatív műszaki közreműködés a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Ivóvízminőség-javító Programjának előkészítésében és megvalósításában – A vízmű integrációval kialakult új helyzetre adaptált ivóvízminőség-javító változatok kidolgozása tanulmányterv szinten

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2013

Külső partner: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. (megbízó)

 

Arzén eltávolítása vegyszermentes oxidáció (TIO2/UV AOP technológia) alkalmazásával

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2013

Külső partner: INWATECH Kft. (megbízó)

 

Konzultatív műszaki közreműködés a Kék-Víz Ivóvízminőség-javító Program megvalósításában

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2013

Külső partner: Duna Aszfalt Kft. (megbízó)

 

Barcs Vízmű vízellátásában jelentkező ivóvíz fogyasztói szagpanaszok lehetséges okának kiderítése, valamint Barcs Vízmű működtetésére vonatkozó beavatkozási javaslatok megtétele a szagpanaszok megszüntetésére

Témavezető: Dr. Licskó István

Résztvevő munkatársak: Dr. Laky Dóra

Időtartam: 2013

Külső partner: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (megbízó)

 

A Kincsesbányai Vízmű vízkezelési technológia módosításának előkészítése

Témavezető: Dr. Licskó István

Résztvevő munkatársak: Dr. Laky Dóra, Takó Szabolcs

Időtartam: 2012

Külső partner: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (megbízó)

 

A Hajdúnánási Vízmű Telep nitrifikációs reaktoraiban lezajló folyamatok feltárása

Témavezető: Dr. Licskó István

Résztvevő munkatársak: Dr. Laky Dóra, Takó Szabolcs

Időtartam: 2012

Külső partner: Zenon Systems Kft. (megbízó)

 

Ammónium- és arzénmentesítési kísérletek végrehajtása Törtel és Jászkarajenő településeken

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, Takó Szabolcs

Időtartam: 2011

Külső partner: ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. (megbízó)

 

Ammónium, vas, mangán, arzén és oldott gázok eltávolítása mélységi vizekből – komplex technológiai megoldások értékelése a hálózatban lejátszódó vízminőség változások figyelembe vételével

Témavezető: Dr. Laky Dóra

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, László Balázs, Takó Szabolcs

Időtartam: 2010

Külső partnerek: Debreceni Vízmű Zrt. (megbízó)

 

Nemzeti Víztechnológiai Platfrom

Témavezető: Dr. Fleit Ernő

Leírás: A Nemzeti Víztechnológiai Platfrom az NKT támogatásával jött létre a Nemzeti Technológiai Platfromok támogatása pályázati konstrukcióban. A platform célja a fenntartható települési vízgazdálkodás stratégiai megalapozása, azaz a biztonságos, megfizethető vízellátás és szennyvíztisztítás stratégiai K+F feltételrendszerének kidolgozása. A platform kiindulópontként helyzetelemzést ad a vízgazdálkodással kapcsolatos technológiai kihívásokról és lehetőségekről. Ennek eszköze a hazai és nemzetközi trendek elemzése (vízhasználat változásai, a vízigények várható alakulása, szennyvízkibocsátások és szennyvízminőség változásai, az újabb technológiai kihívások, a „hagyományos" és az újabb szennyezőanyagok eltávolítási lehetőségei, stb.). Mindezek alapján a platform meghatározza a szakterület kutatás-fejlesztési prioritásait, azaz a stratégai elemzés alapján nevesíti azokat a problématerületeket, amelyeken hazai fejlesztések szükségesek a mai és jövőbeni problémák enyhítésére. A Víztechnológiai platform a 2009. év végére elkészülő Stratégiai Kutatási Terv végrehajtására Megvalósítási Tervet dolgoz ki az érintettek (vízi közmű vállalatok, szakágazati intézmények, szakmai szervezetek) bevonásával 2010-ben. A platform tevékenységéről bővebben a www.nvp.hu honlapon tájékozódhat.

Résztvevő munkatársak: Dr. Szabó Anita, Fetter Éva, Sándor Dániel

Témaszám: NTP_08-1-2008-0001

Időtartam: 2009-2010

Külső partner: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

A Miskolci Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítésének megalapozó vizsgálatai és számítógépes szimulációja

Témavezető: Dr. Melicz Zoltán

Leírás: Az Innovációs Alapból finanszírozott kutatás során a Miskolci Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítésének előkészítő munkálatait végezzük. A megalapozó vizsgálatok célja a lehetséges intenzifikálási változatok kidolgozása és szimulációkkal történő értékelése, javaslattétel a telep szempontjából leginkább megfelelő technológiai kialakításra.

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István, Dr. Szabó Anita, Koncsos Tamás

Időtartam: 2009-2010

Külső partner: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (megbízó)

 

Online monitoring alkalmazása a vízellátás, csatornázás és szennyvíztisztítás területén

Témavezető: Dr. Buzás Kálmán

Résztvevő munkatársak: Laky Dóra, Knolmár Marcell, Budai Péter

Témaszám: AT-14/2008 sz. TéT pályázat, OMFB-00142/2009

Időtartam: 2009-2010

Külső partner: Universität für Bodenkultur Wien

 

A Pilisi-medence településeinek komplex vízgazdálkodási koncepciója

Témavezető: Dr. Buzás Kálmán

Leírás: A településeket érintő árvízveszély csökkentése, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldása, figyelembe véve a vízfolyások jelenlegi állapotát, és az ezzel kapcsolatos, a Víz Keretirányelvben megfogalmazott követelményeket és a jelenlegi műszaki feltételeket. A lakossági szennyvizek összegyűjtésére (csatornázás vagy egyedi, csatornapótló megoldások), kezelésre (jelenlegi telepek és ezek technológiája, fejlesztési lehetőségek) és elhelyezésére vonatkozó elképzelések (felszíni befogadókba történő bevezetések, illetve egyéb elhelyezési alternatívák), figyelembe véve a jelenlegi kiépítettséget, a kapacitásbeli korlátokat, valamint az elhelyezésre vonatkozó jelenlegi és várható előírásokat. A térség ivóvízellátása, figyelembe véve a jelenlegi rendszert (vízbázisok, vízművek és ellátó rendszerek), valamint várható igényeket, az ellátásban a fejlesztés és a módosítás lehetőségeit, különös tekintettel a helyi hasznosítható felszín alatti készletek mennyiségére és állapotára és ezt veszélyeztető szennyezőforrásokra és igénybevételekre.

Időtartam: 2009

 

Az ÉDV Zrt. működési területén lévő szennyvíztisztító telepek, illetve ivóvíz bázisok vizsgálata

Témavezető: Dr. Melicz Zoltán

Időtartam: 2009

 

Nitrogénformák és változásuk az ivóvíztisztító üzemekben és az ivóvízellátó hálózatokban

Témavezető: Dr. Licskó István

Leírás: A biológiai módszerek vizsgálatára a Hajdú-Bihari Vízművek Zrt.-vel közösen indított két kutatási projekt keretén belül került sor. A vállalat szolgáltatási területéhez tartozó több településen nitrit jelent meg a vízellátó hálózatokban, melynek forrása egyértelműen a nyersvíz ammónium ion tartalma volt. A projekt keretén belül a vízminőségi adatok elemzése eredményeképpen az érintett településekre beavatkozási javaslatokat tettünk, valamint oszlopos kísérletekkel vizsgáltuk az ivóvízben spontán módon beinduló nitrifikációs folyamatokat.

Résztvevő munkatársak: Laky Dóra, László Balázs

Időtartam: 2008-2009

Külső partner: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

 

Melléktermékként keletkező aluminát-lúg alkalmazhatóságának vizsgálata kommunális szennyvizek tisztítására

Témavezető: Dr. Melicz Zoltán

Leírás: Vizsgáltuk, hogy az aluminát-lúgból milyen körülmények között keletkeznek koagulációs hatást kifejtésére alkalmas alumínium-hidroxidok, és a képződő alumínium-hidroxidok milyen mértékben képesek a kommunális szennyvizek szerves anyag tartalmát (KOI, BOI5) csökkenteni. Vizsgáltuk továbbá, hogy az elérhető szerves anyag eltávolítás csak a lebegőanyagokra korlátozódik, vagy érinti az oldott állapotban jelenlévő szerves anyagokat is, az aluminát-lúgból képződő alumínium-hidroxid pelyhek milyen mértékben képesek kapcsolatba lépni a vízben oldott foszfát ionokkal (erre a vizsgálatra nem kommunális szennyvízben, hanem modell rendszerben kerül sor), milyen mértékű foszfor eltávolítás érhető el az aluminát-lúg alkalmazásával kommunális szennyvizekben. Az aluminát-lúggal elért eltávolítási hatásfokokat összehasonlítjuk a hagyományos alumínium- és vas (III)-sókkal, valamint előpolimerizált alumínium-sókkal elérhető szennyezőanyag eltávolítási hatásfokokkal (párhuzamos kísérletek megvalósítása alapján). Az összehasonlító vizsgálatokat elvégeztük abban az esetben is, amikor az aluminát-lúg adagolásával egyidejűleg vas(III)-sót is adagolunk a szennyvízhez, részben a koaguláció/kicsapási hatásfok növelése, részben a pH érték megfelelő szinten tartása érdekében.

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2008

Külső partner: KÖRTE Környezettechnika Zrt.

 

A szennyezőanyag eltávolítás növelése az Esztergomi Szennyvíztisztító Telepen a vízterhelési díj mérséklése érdekében

Témavezető: Dr. Melicz Zoltán

Leírás: Munkánk során olyan technológiai alternatívák kidolgozása volt célunk, amelyek a meglévő telep kismértékű átalakítása mellett alkalmasak a tisztított szennyvíz minőségének javítására és az elfolyóvíz határértékek teljesítésére. Olyan alternatívák kimunkálását végeztük, amelyek az adott hozam és a telepre jellemző nyersvíz összetétel mellett (átlagosan a KOI: 950 mg/l, ÖN: 96 mg/l, TP: 15) és határértékek (KOI: 125; TN: 50 mg/l NH4-N: 10 mg/l; TP: 10 mg/l) esetén: költséghatékony módon működtethetők.

Időtartam: 2007

Külső partner: ÉDV Zrt.

 

Vizsgálatok az Apostagi Szennyvíztisztító Telepen a nitrifikáció hatásfokának növelésére és az iszapprodukciós problémák feltárására

Témavezető: Dr. Melicz Zoltán

Leírás: A 750 m3/d kapacitású Apostag-Dunavecse Szennyvíztisztító Telep szennyezőanyag eltávolítási hatásfoka, és az elégtelen mértékű iszapképződéssel kapcsolatos problémák okainak feltárása volt. 24 órás mintavételezési és mérési programot hajtottunk végre a telepen a nyers, illetve elfolyó szennyvízből. Emellett az eleveniszapos medencéből és a technológiai sor több pontjáról mintákat vettünk és abból a fontosabb szennyezőanyag komponenseket mértük. Különböző módszereket alkalmaztunk a szennyvizek toxikus hatásának mérésére. A kísérletek eredményei bizonyították, hogy bizonyos időszakban a beérkező szennyvízben a szervesanyag bontókra és nitrifikálókra egyaránt inhibíciót okozó anyagok vannak. Hétköznapokon, a kora délutáni órákban bejövő, az átlagostól jelentősen eltérő összetételű, ipari eredetűnek feltételezhető szennyvíz toxikus hatása még nagyobb (ötszörös) hígítások esetén is kimutatható volt. A kommunális szennyvízzel történő hígulás következtében azonban a toxikus hatás mérséklődik.

Résztvevő munkatársak: Dr. Licskó István

Időtartam: 2007

Külső partner: Bácsvíz Rt.

 

A Kecskeméti Szennyvíztisztító Telep intenzifikálása

Témavezető: Dr. Melicz Zoltán

Résztvevő munkatársak: Dr. Szabó Anita

Időtartam: 2007

 

Mélységi vizek tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása

Témavezető: Dr. Licskó István

Leírás: A mélységi vizek minőségével kapcsolatos legégetőbb probléma jelenleg Magyarországon a vizek arzén és ammóniumion tartalma. A három éves kutatómunka során, több száz laboratóriumi kísérlet, és két helyszínen folytatott, több hónapig tartó félüzemi kísérletsorozat végrehajtására került sor. Az arzénmentesítés során főként a koagulációs technológiát vizsgáltuk (különös tekintettel a befolyásoló vízminőségi paraméterek hatására), továbbá adszorpciós technológiával kapcsolatos kísérletek is történtek. Ammónium mentesítésre a zeolitos adszorpció mellett a törésponti klórozásos technológia biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáltuk.

Résztvevő munkatársak: Laky Dóra, László Balázs

Témaszám: GVOP 3.1.1-2004-05-0186/3.0

Időtartam: 2005-2007

IASON - intelligens iszappelyhek nanotechnológiai konstrukciója és alkalmazása a biológiai szennyvíztisztításban

Témavezető: Dr. Fleit Ernő

Leírás: A IASON megközelítés szerint (Intelligent Artificial Sludge Operated by Nanotechnology) az eddig követett, hagyományos kutatás fejlesztési módszert megfordítjuk. Hagyományosan a spontán kialakuló pelyhek figyelembe vételével terveznek és üzemeltetnek szennyvíztisztítás technológiát, ezzel szemben az innovatív megközelítés alapján a technológiai célkitűzésekhez alkalmazkodva tervezünk meg és állítunk elő mikroszkópikus méretű, válaszképes vázszerkezetet, vagy hidrogél anyagban rögzített iszappelyheket. A nanotechnológiai megközelítés alapján pontosan tervezett méretben és szerkezetben állíthatunk elő olyan, a szennyvíztechnológia szempontjából releváns környezeti változásokra intelligens módon reagálni képes mikroszkópikus méretű szerkezetet, amely egyszerűbbé és megbízhatóbbá teszi a biológiai szennyvíztisztító telepek működtetését. Az eleveniszap pelyhek spontán formálódó vázszerkezetét helyettesítő intelligens kolloid vázrendszer alkalmazásával elérhető, hogy a pH, hőmérséklet és redoxipotenciál változások hatására összehúzódó, vagy táguló mikroszerkezetben a gélfelületen megtelepedő bakteriális sejtek elektrondonor és akceptor hozzáférését szabályozzuk. Az intelligens válaszadási képességen túlmenően a vázanyagot, vagy az alkalmazott hidrogél szerkezetet felhasználhatjuk különböző mikroszennyező anyagok szelektív megkötésére is, és így azokat a vízfázisból szelektíven feldúsítva a bakteriális lebomláshoz szükséges optimálisan magas szubsztrát koncentráció is biztosítható. A nehezen bontható, kis mennyiségben is környezeti, vagy közegészségügyi ártalmakat okozó mikroszennyező anyagok (pl. PAH vegyületek, EDS anyagok – endocrine disruptor substances) lebontását ugyanis gyakran az akadályozza meg a szennyvíztisztítás során, hogy ezek mellett más, biológiailag sokkal könnyebben hozzáférhető szubsztrátok mellett fordulnak elő, és ennél fogva bontásuk nem indul meg (szubsztrát indukált enzimszintézis). Szennyvíztechnológiai tekintetben az intelligens iszappelyhek (mikroszkópikus méretű mesterséges bioreaktorok) alkalmazásának két fő célját jelöltük meg a projektben: 1) a környezeti változásokra reagálni képes mesterséges pelyhek létrehozása, és így a pelyheken belül szabályozott elektronakceptor és donor hozzáférési zónák kialakítása és alkalmazása MBR és hagyományos rendeszerekbe, illetve 2) az ülepítési tulajdonságok (méreteloszlás) közvetlen optimalizációja a technológiai követelményeknek megfelelően.

Résztvevő munkatársak: Dr. Somlyódy László, Sándor Dániel, Musa Ildikó, Szabó Anita, Dr. Melicz Zoltán

Témaszám: NKFP-3A/081/04

Időtartam: 2004-2007

Kaposvár vízellátásának állapotértékelése, javaslatok kidolgozása a hosszú távú egészséges és biztonságos vízellátásra

Témavezető: Dr. Licskó István

Résztvevő munkatársak: László Balázs, Laky Dóra

Időtartam: 2003

Külső partnerek: Kaposvári Vízművek Zrt. (megbízó)