Diploma

Diplomamunka formai követelmények

 

Építőmérnök szakos diplomatervező Hallgatóink az alábbi hivatkozáson elérhető összefoglalóból tájékozódhatnak a Tanszékünkön készített diplomamunkákra vonatkozó formai követelményekről.

 

VKKT Diplomamunka formai követelmények (Építőmérnök Hallgatók részére)

 

Diplomaterv-pályázatok

  • A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az idei évben is Diplomadíj-pályázatot hirdet a Hivatal tématerületeihez kapcsolódó tanulmányokat folytató tehetséges hallgatóknak. A pályázatra a Hivatal tevékenységi körébe tartozó témakörök mérnöki és közgazdaságtani megközelítésében írt pályamunkákkal lehet jelentkezni. Pályamunkaként benyújtható Szakdolgozat, Diplomamunka, TDK vagy OTDK dolgozat, illetve kifejezetten a Diplomadíj-pályázatra készített tanulmány is, mely a villamosenergia-, földgáz-, távhőellátás, víziközmű-szolgáltatás, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területeit dolgozza fel. További részletek az Energetikai Szakkollégium oldalán elérhető pályázati kiírásban.

 

  • A Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda a 2015/16-os tanévben is meghirdeti díjazással járó diplomaterv-pályázatát. A díjkitűzéssel és a részvételi feltételekkel kapcsolatban további részeltes információkat a pályázati kiírásban találnak az érdeklődők.

 

Aktuális témaajánlatok

 

Tanszékünk jelenleg az alábbi diplomatémákat kínálja a diplomatervező Hallgatók számára. A felsoroltakon kívül természetesen saját témákat is szívesen befogadunk.

 

A Balaton vízminősége és terhelés-trofitás kapcsolatok elemzése

 

Célkitűzés: Értékelendő a tápanyagterhelés és a vízminőség alakulása az ezredfordulót követő időszakban, viozsgálandók a változások okai, a szennyvizes beruházások és a Kis-balaton védőrendszer hatásai.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Hazai kommunális szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése

 

Célkitűzés: A munka célja egy országos elemzés a Magyarországon működő kommunális szennyvíztisztító telepek működéséről, a rendelkezésre álló szennyvíz adatbázis kiértékelésével. Vizsgálandó a telepek terhelése és tisztítási hatásfoka és ezek jellemzése a telepek mérete, életkora, technológiája, stb. szerint.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Tetszőlegesen választott kisvízfolyás állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése

 

Célkitűzés: Vízminőségi állapotértékelés, terhelések felmérése (saját mérések és a tanszék által rendelkezésre álló országos adatgyűjtésekből történő leválogatással). Vízminőség javító intézkedések koncepció/tanulmányterv szintű kidolgozása.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó

 

Csapadékmérés mobil telefon hálózat segítségével

 

Célkitűzés: Kellő pontosságú és sűrűségű csapadék adatsorok előállítása meglévő infrastruktúra felhasználásával.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Hordalékszállítás modellezése csapadék csatornában

 

Célkitűzés: Keletkező hordalék helyének és mennyiségének becslése városi hálózatban.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Hidrodinamikai modell kalibrálása szintadatokkal

 

Célkitűzés: A különböző hidraulikai jellemzőket használó kalibrálási módszerek összehasonlítása, egyszerűbb és olcsóbb módszerek alkalmazási lehetősége.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Székesfehérvár - ivóvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület ivóvíz hálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukcós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Székesfehérvár - szennyvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület szennyvíz hálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukcós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Székesfehérvár - csapadékvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület csapadékvízhálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukcós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Közúti csapadékvizek szikkasztásos tisztítási módszereinek összehasonlító értékelése

 

Célkitűzés: A közutak felszínéről lefolyó csapadékvizek elszikkasztására számos különböző megoldás áll a tervezőmérnökök rendelkezésére. Hallgató feladata, hogy a nemzetközi szakirodalomban közölt tapasztalatok alapján értékelje és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló módszereket, környezeti és gazdasági szempontok figyelembe vételével.

Témavezető: Dr. Budai Péter

 

Diploma archívum

Az alábbi űrlap segítségével a Tanszékünk eddig elkészült - és a történelem viharait is átvészelt - több, mint 600 diplomamunkája között kereshet szerző, év, témavezető, valamint a diplomamunka címe alapján.

Találatok száma: 691

Év Képzés Elérhetőség Szakirány Szerző Témavezető(k) Cím Célkitűzés/Összefoglaló
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Madzin Evelin Bódi Gábor Vízveszteség csökkentési módszerek és azok alkalmazása a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél A jelölt a Diplomamunkában foglakozzon a gyakorlatban alkalmazott veszteségcsökkentés módszereinek ismertetésével és értékelésével. Egy gyakorlati példán keresztül mutassa be a veszteségcsökkentés lehetőségeit és korlátait. A bemutatásnál külön térjen ki a műszaki megoldások bemutatására, a műszaki megoldások alkalmazhatóságára (pl. informatikai korlátok stb.), valamint az alkalmazás költségeire. Vizsgálja, hogy alkalmazásuk esetén mennyi a megtérülési idő különböző veszteségindikátor paraméterek mellett.
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Molnár Tamás Dr. Clement Adrienne Felszíni vizek vízminőség szabályozásának tervezése mintaterületeken a kibocsátókra kiszabható határértékek módszertanának kidolgozásához Magyarországon összesen 1078 felszíni vízfolyást és állóvíz víztestet tartanak számon, melyek közvetlen vízgyűjtői az ország teljes területét lefedik. Társadalmunk termelői és fogyasztói tevékenységeiből származó szennyezőanyagok nagy része a felszíni befogadó víztestekbe kerülve jelentős fizikai, kémiai és ökológiai változásokat idéz elő. A vízminőség szabályozás tervezése és a kibocsátóknak előírható határértékek meghatározása víztestenként és vízgyűjtő területenként egyedi megoldásokat kíván, az illetékes hatóságok jelenleg nem rendelkeznek általános módszertannal. A hallgató feladata, hogy módszeresen kiválasztva különböző típusú mintavízgyűjtő-területeket, elvégezze a víztestek terhelhetőség vizsgálatát, továbbá a minta-víztestek vízminőség javítási terveinek összevetésén keresztül általános módszertani leírást készítsen a kibocsátókra kiszabható határértékekre vonatkozóan.
2016 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Zilizi Fanni Dr. Clement Adrienne, Jolánkai Zsolt, Kardos Máté Vízminőség változások elemzése az országos felszíni vízminőségi monitoring adatainak feldolgozásával A felszíni vizek minőségi állapotát nyomon követő rendszer több mint négy évtizedes múltra tekint vissza hazánkban. Az eltelt idő alatt a vizek állapota mellett a mérőrendszer is jelentősen változott: bővült a vizsgált komponensek köre, ugyanakkor változtak a mérési helyek és a mérések gyakorisága is. A változó rendszer – különösen a 2007-től indított VKI követelményeinek megfeleltetett adatgyűjtés – az összehasonlítást ellehetetleníti. Az adatsorok szakadása miatt egy-egy vízfolyás vagy állóvíz esetében sem lehet minden esetben a folytonosságot kívánó értékelést elvégezni, ebből adódóan a vízminőség javítására tett intézkedések hatásosságának kimutatása is nehézkessé válik. A diplomamunka célja a felszíni vizek állapotában megfigyelhető, a természetes és antropogén hatásoknak betudható változások értékelése az országos mérőhálózat észlelésit felhasználva. A diplomázó feladata egy olyan egységes adatbázis felépítése és kiértékelése, melyből az elmúlt évtized jellemző tendenciái feltárhatók.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Bíró Szabolcs László Jolánkai Zsolt Extrém csapadékok lefolyásának vizsgálata városi vízgyűjtőn, városi összegyülekezési modell segítségével A diploma célja, hogy átfogó ismereteket adjon a hallgatónak a csapadékesemények által generált városi összegyülekezés és lefolyási folyamatokról, illetve hogy megismerhesse az ezek leírására alkalmas hidrodinamikai modellek általános felépítését, egy modell használatát, és az ehhez kapcsolódó modell beállítási feladatokat.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Csandli Kálmán Imre Dr. Knolmár Marcell, Dr. Fülöp Roland Szentendre-Pismány déli részének csapadékvíz elvezetése Szentendre Pismány városrészének csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A Szentendrei Önkormányzat számára fontos lenne a felszíni csapadékvíz elvezetés helyigényének ismerete (zárt vagy nyílt, ha nyílt hol és mekkora), elsősorban a szabályozási tervben jelölt útszélesítések szükségességének vizsgálata szempontjából. A témában 1988-ban készült tanulmányterv elavult. Szükségessé vált egy újabb tanulmányterv készítése. A tanulmányterv alapjául szolgálnak a diplomaterv keretében elkészítendő tervrészek, vizsgálatok. A diplomaterv céljára Pismány déli felének részvízgyűjtőit választottuk ki, melyek külön vizsgálhatók az északi részvízgyűjtőktől.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Cseh Balázs Dr. Fülöp Roland Sopron, Fő tér csapadékcsatorna rekonstrukciós terve A Diplomatervező feladata, hogy megvizsgálja és értékelje a kijelölt terület csapadékcsatorna problémáit és azok megoldási lehetőségeit. A diplomamunka során a terület adottságai alapján változat elemzés keretében mutassa be a műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb megoldásokat.
2015 Építőmérnök BSc igen Környezeti Dancs Eszter Dr. Laky Dóra A csepregi ivóvízkezelő technológia működésének értékelése A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül az egyik kiemelt komponens az arzén. Az utóbbi években számos új víztisztító mű épült az Ivóvízminőség-Javító Program keretén belül, melynek feladata ezen komponens eltávolítása. A csepregi ivóvízkezelő technológia elsősorban az arzén, vas, mangán eltávolításának céljából létesült, hiszen a nyersvízben a jogszabályban előírt határértéket meghaladja a három komponens koncentrációja. Az ivóvíztisztító művet a Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. üzemelteti; az új technológia próbaüzeme 2014. december 31-én lezárult. A Hallgató feladata a vízkezelő technológiájának bemutatása és értékelése a próbaüzemi adatok alapján.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Darida Noémi Dr. Patziger Miklós A hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telep technológiai értékelése A hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telep Hódmezővásárhely és néhány környező település szennyvizét tisztítja. A diplomamunka feladata a telep hatékonyságértékelése, valamint esetlegesen adódó fejlesztésre illetve üzembeli változtatásra koncepciószintű javaslattétel.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Domonkos András Dr. Laky Dóra Törésponti klórozás vizsgálata esettanulmány területen A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül kiemelt komponensek az arzén és az ammónium ion. Az utóbbi időszakban számos új víztisztító mű épült az Ivóvízminőség-Javító Program keretén belül, melynek feladata ezen komponensek eltávolítása lesz. Hazánkban alapvetően két ammónium ion eltávolításra szolgáló technológia terjedt el: a törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás. Mindkét eljárásnak számos előnye és hátránya van. A dolgozat témája a törésponti klórozás vizsgálata esettanulmány terület üzemeltetési adatain keresztül, valamint helyszíni vizsgálatok eredményei alapján. Amennyiben a vizsgálatok alapján indokolt a technológia hatékonyságának növelése, a Hallgató javaslatokat dolgoz ki.
2015 Építőmérnök BSc igen Környezeti Homolya Ágnes Dr. Darabos Péter Nagyrada község és térsége vízellátó rendszerének fejlesztése Nagyrada község és térsége vízellátó rendszer egészséges ivóvízzel látja el a környező településeket, mint Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye és Zalaszabar. A rendszer, mint a legtöbb hazai kistelepülési rendszer túlméretezett. Az üzemeltetőnek ebből következően nagy kihívást jelent a megfelelő szolgáltatási szint tartása. A diplomamunka keretében modellezésre kerül a vízellátó hálózat. A kapott hidraulikai és vízkor eredmények alapján a jelölt fejlesztési javaslatokat tesz a rendszer gazdaságos üzemeltetést lehetővé tevő kialakítására.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Lehotai Bence Gábor Dr. Fülöp Roland Harsánylejtő lakóparki csapadékvíz hasznosítása A felszín jelentős hányadának burkolásával a létesülő lakópark az eredeti állapothoz tartozó lefolyási viszonyokat megváltoztatja. A feladat a lefolyás szabályozás változatos eszközeinek alkalmazásával a területről lefolyó csapadékvizek legnagyobb hozamának az eredeti állapothoz tartozó értéken tartása.
2015 Építőmérnök BSc titkos Települési Németh Richárd Dr. Laky Dóra Konténeres arzénmentesítő technológia értékelése A 201/2001-es Kormányrendelet arzén tekintetében lényegesen szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Számos településen új technológia kialakítására, vagy a meglévő víztisztító korszerűsítésére van szükség annak érdekében, hogy a szolgáltatott víz arzénkoncentrációja a 10 µg/L-t ne haladja meg. 2012. decemberétől azokon a településeken, ahol a végleges arzénmentesítő technológia még nem került beüzemelésre, ideiglenes megoldásokkal kell gondoskodni a megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatásáról. Ennek egyik módszere volt a konténeres víztisztító berendezések beüzemelése. Nagykanizsán a Hidrofilt Kft. az elmúlt évek során kifejlesztett egy konténeres vízkezelő rendszert, mely egy mobil, szélsőséges körülmények között is könnyen mozgatható és telepíthető egység. A berendezés ideiglenes, vagy akár véglegesen telepített víztisztítóként is szolgálhat. A konténer víztisztító kapacitása 10 m3/h, ezáltal alkalmas kisebb települések, ipari egységek, szabadidős létesítmények, egyéb intézmények ivóvíz ellátási problémáinak kezelésére. Közel 200 víztisztító konténert telepítettek 2012. decemberétől, amelyek célja az étkezési célú vízigények biztosítása volt azon településeken, ahol a szolgáltatott víz arzénkoncentrációja a határérték felett volt.
2015 Építőmérnök BSc titkos Települési Papp László Dr. Licskó István Jászdózsa település ivóvíztisztító üzem korszerűsítésének értékelése a próbaüzem vizsgálati eredményei alapján. Jászdózsa település ivóvízellátásának alapja két mélységi vizet kitermelő kút, melyek vizében határértéket meghaladó ammónium ion, vas, mangán, arzén és metán koncentráció mérhető. Nem minden komponens koncentrációja haladja meg mindkét kútban a határértéket, de a két kút kevert vizében szükséges az említett komponensek koncentrációját csökkenteni. Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a település lehetőséget kapott a meglévő ivóvíztisztító üzem (mely vas- és mangántalanításra alkalmas) korszerűsítésére és bővítésére, melynek következtében alkalmas lehet a vas és a mangán mellett a szükséges mértékű metán, arzén és ammónium ion eltávolításra is. A vízmű korszerűsítését követően várhatóan alkalmas lesz a 201/2001. sz. Korm. rendeletben meghatározott minőségű ivóvíz kibocsátására. A tervezett és megvalósításra került víztisztítási technológia metán (kilevegőztetés) és mikrobiológiai ammónium ion eltávolító egységet, UV fertőtlenítő berendezést, valamint vas- és mangántalanító szűrőket tartalmaz. A vas- és mangántalanító szűrők előtt un. koagulációs tartályt létesítettek, ahová kálium-permanganát oxidálószert és vas(III)-só koagulálószert adagolnak a hatékony arzén és mangán eltávolítás érdekében. A víztisztító egységeket elhagyó víz fertőtlenítését palackból történő klórgáz adagolással oldják meg. A tisztított víz térszíni tározóba, majd víztoronyba jut, mielőtt a vízelosztó hálózatba juttatják.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Rakitovszky Krisztián Dr. Fülöp Roland, Hunyadi Dóra Piliscsaba, Vár utca és környékének infrastruktúrájának megtervezése Piliscsaba Vár utca és környéke településrésze az elkövetkező években gazdasági, szolgáltató és lakópark jelleggel beépítésre kerül. A diplomatervező feladata a településrész építési területrendezési szabályozását figyelembe véve egy lakópark és gazdasági terület tervezése tanulmányterv szinten. A változatokhoz tartozóan a közlekedési, tömegközlekedési kapcsolatok, illetve vízi közműépítési igények vizsgálata a közvetlen környezetre koncentrálva. A változatok értékelését követően elkészítendő a legkedvezőbb variációra az úthálózat és vízi közműellátás tervezése engedélyes szinten.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Ujfalussy Gyöngyvér Dr. Knolmár Marcell, Dr. Fülöp Roland Szentendre-Pismány északi részének csapadékvíz elvezetése Szentendre Pismány városrészének csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A Szentendrei Önkormányzat számára fontos lenne a felszíni csapadékvíz elvezetés helyigényének ismerete (zárt vagy nyílt, ha nyílt hol és mekkora), elsősorban a szabályozási tervben jelölt útszélesítések szükségességének vizsgálata szempontjából. A témában 1988-ban készült tanulmányterv elavult. Szükségessé vált egy újabb tanulmányterv készítése. A tanulmányterv alapjául szolgálnak a diplomaterv keretében elkészítendő tervrészek, vizsgálatok. A diplomaterv céljára Pismány északi felének részvízgyűjtőit választottuk ki, melyek külön vizsgálhatók a déli részvízgyűjtőktől.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Vajnai Júlia Dr. Fülöp Roland, Dr. Hunyadi Dóra Váchartyán leendő településközpontjának infrastruktúra tervezése A diplomatervező feladata a településrész építési területrendezési szabályozásában rögzített övezeti előírások felhasználásával alternatív településközpontok megtervezése különböző változatokban (min. 3.), tanulmányterv szinten. A változatokhoz tartozóan a közlekedési, tömegközlekedési kapcsolatok, illetve vízi közműépítési igények vizsgálata a közvetlen környezetre koncentrálva. A változatok értékelését követően elkészítendő a legkedvezőbb variációra az úthálózat és vízi közműellátás tervezése engedélyes szinten, a tervezett beépítés ábrázolásával.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Végh Krisztina Dr. Patziger Miklós Apagy és térsége szennyvíztisztítása A diplomaterv Európai Uniós támogatásból megépülő Apagy és térsége szennyvíztisztító telepének tervezése. A diplomamunka magába foglalja a megfelelő tisztítási folyamatok, technológiák valamint a műtárgyak kiválasztását és méretezését. A feladat során legalább 2 alternatív tisztítási technológia kerül tanulmányterv szintű kidolgozásra, amely kitér a keletkező iszapok kezelésének és elhelyezésének lehetséges megoldásaira is.
2015 Építőmérnök BSc igen Települési Vízer Franciska Dr. Knolmár Marcell Alternatív megoldások keresése szennyvízcsatorna építési projektben
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vízi környezetmérnöki Almási Máté János Dr. Laky Dóra Kerámia membrán rendszer üzemeltetési tapasztalatai a Dampsaga víziparkban / Operation of ceramic membrane tratment plant at Dampsaga Waterpark (angol nyelvű) A Steikjer városában található Dampsaga vízipark fejlesztése során az uszoda vízkezelésének fejlesztése is megtörtént. Minden azonos funkciójú medencének független tisztítási technológiai sora van. A fejlesztés folyamán új kerámia membrán sorok kerültek alkalmazásra. Az uszoda próbaüzeme 2015. február első hetében kezdődik. A Hallgató feladata a próbaüzem során a tisztítási technológiai sorok alkalmasságának vizsgálata és kiértékelése, valamint a meglévő technológiai rendszer továbbfejlesztésére irányuló javaslat kidolgozása.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vízi környezetmérnöki Balogh Zsófia Dr. Laky Dóra Biológiai ammónium ion mentesítés alkalmazása Zalaegerszeg Nyugati Vízműben A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül kiemelt komponensek az arzén és az ammónium ion. Zalaegerszeg és térsége ivóvíz minőségének javítására indított program a végéhez közeledik, melynek keretén belül Zalaegreszeg Nyugati Vízműben mikrobiológiai ammónium ion eltávolításon alapuló vízkezelő technológiát építettek ki. Innen történik Zalaegerszeg több városrésze mellett számos környező település – melyek egy része arzén szempontjából érintett – vízellátása. A technológia próbaüzeme 2015. év első felében lezárult. A szakdolgozat célja a technológia működésének értékelése próbaüzemi, illetve üzemi adatok alapján.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Benedek Zsolt Dr. Buzás Kálmán Szentantalfa település szennyvízkezelése decentralizált módon A Balaton északi oldalán fekvő településen jelenleg csatornázás nélküli állapot van. A keletkező szennyvizeket rossz állapotú szennyvíztárolókból szippantással távolítják el. Hallgató feladata, hogy dolgozza ki Szentantalfa település decentralizált csatornázásos-szennyvíztisztításos műszaki megoldásait tanulmányterv szinten.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Beretka Krisztián Imre Bódi Gábor Kiskunfélegyházi kistérségi rendszer fejlesztési lehetőségei A Diplomamunka az Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló független vízellátó rendszerek (Kiskunfélegyháza, Tiszakécskei, Bugaci térségi rendszert, a környező önálló rendszereket, valamint a programból kimaradó települések Kunszállás, Jakabszállás) további fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. A Diplomamunka célja a független vízellátó rendszerek összekapcsolásának műszaki és gazdasági feltételeinek tisztázása. A feladat során számba kell venni az ellátásba bekapcsolható településeket, a rendelkezésre álló vízbázisokat és azok jellemzőit. A döntési szempontok ismeretében műszakilag egyenértékű rendszerváltozatokat kell kidolgozni és végül változatokat gazdaságilag értékelni kell.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Bibok Attila Dr. Darabos Péter A Miskolci vízellátó rendszer hidrulikai modelljének kalibrációja Az ország egyik legnagyobb településének vízellátása a hegyvidéki jelleg miatt rendkívül bonyolult több irányú betáplálással működő, jelentős számú nyomászónából álló rendszerrel történik. A napi üzemeltetési feladatok megoldásában és a fejlesztési tervezésében egyaránt jelentős segítséget nyújthat egy kalibrált hálózathidraulikai modell. A modell építési munka már több éve zajlik, melyben jelölt is részt vett. A diplomaterv keretében feladata a mérési adatok és a modellen számított eredmények összevetésével az elkészült hálózati és terhelési modell összehasonlítása és elemzése, majd a modell szükséges és lehetséges mértékű módosítása, hogy a számított eredmények és a mérési adatok eltérései a megengedett határon belül essenek.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Cebula Tímea Ács Tamás, Dr. Kozma Zsolt Talajvízháztartási jelleggörbék meghatározása 1D-s telítetlen zónás szivárgáshidraulikai modell segítségével A vertikális talajvízforgalom ismerete elengedhetetlen a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi állapotértékelésében. A talajvizet elérő beszivárgás és az onnan történő párolgás a felszín alatti telített zónás szivárgáshidraulikai és az ezekre épülő szennyezésterjedési modellek felső peremfeltételét jelenti. Permanens számítás esetén a vízforgalom jellemzésének egyik elterjedt módszere a sokéves átlagot reprezentáló talajvízháztartási jelleggörbék alkalmazása. Fontossága ellenére a jelleggörbék meghatározása, illetve a vertikális talajvízforgalom közvetlen becslése sok esetben elnagyolt, vagy a megváltozott hidrometeorológiai és területhasználati viszonyok miatt aktualizálásra szoruló térképek alapján történik. A diplomamunka keretében a Hallgató feladata a jelleggörbék meghatározásához használt módszertanban és alapadatokban rejlő bizonytalanságok értékelése – különös tekintettel a felső peremfeltételek megválasztására. Az alkalmazandó módszertan 1D-s telítetlen zónás szivárgáshidraulikai modellre, valamint különböző meteorológiai, domborzati, talajtani és területhasználati viszonyokat tükröző bemenő adatokra alapul. A vizsgálat elvégzéséhez használt mintaterület megválasztása az alapadatok előzetes értékelését követően a Hallgató feladata.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Csizmazia Mónika Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó Vezetékes ivóvíz és ásványvizek vizsgálata ásványi és értékelése anyag tartalmuk alapján Az utóbbi időben hazánkban is egyre inkább megfigyelhető tendencia, hogy a lakosság – és különösen a fiatalok – előnyben részesítik az ásványvizek fogyasztását a csapvízzel szemben. Ismert, hogy hazai ivóvíztermelésünk szinte teljes egészében a felszín alatti készletekre támaszkodik, azon belül is jelentős arányt tesz ki a mélységi víz és a karsztvíz kinyerés. Ezek a vízbázisok természetes adottságuktól fogva tartalmazzák azokat az ásványi anyagokat, melyek jelenléte miatt a fogyasztók általában a palackozott ásványvizeket előszeretettel megvásárolják, az ivóvíz árához képest sokszorosan drágábban. A diplomamunka célja az ivóvizek (csapvíz) és a hazánkban forgalmazott ásványvizek összehasonlítása oldott sótartalom és ásványi anyag összetétel szempontjából.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Devecseri Mátyás Dr. Laky Dóra Törésponti klórozáson alapuló technológia üzemoptimalizációja A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket írt elő, mint a korábbi magyar szabályozás; az ammónium ion határértékének szigorodása érintette a legtöbb települést és fogyasztót. Az Ivóvízminőség-Javító Program keretén belül számos új víztisztító mű épült, melynek feladata az ammónium ion eltávolítása. Hazánkban az ammónium ion eltávolítására alkalmazott egyik módszer a törésponti klórozás. Ezt a technológiát alkalmazó vízkezelő művek esetében azonban gyakori probléma, hogy klórozott szerves melléktermékek (THM és AOX komponensek) nagy mennyiségben keletkeznek, melynek egyik oka, hogy a klóradagolás helye gyakran a nyersvíz medence. A Hallgató feladata a törésponti klórozáson alapuló technológia vizsgálata esettanulmány területen kölönös tekintettel a klóradagolás helyére és az alkalmazott vegyszer mennyiségére. A Hallgató javaslatokat dolgoz ki a technológia optimalizálására, melyeket helyszíni vizsgálatokkal támaszt alá.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Felföldi Róbert Dr. Buzás Kálmán Az FKF ZRt. Ipacsfa utcai telephelyének csapadékvíz elvezetési tanulmányterve Készítse el az FKF ZRT Ipacsfa utcai telephelyének csapadékvíz elvezetési tanulmánytervét. A tervfeladatban alkalmazzon a csapadékvíz, elsősorban a tetőfelületekről lefolyó vizek hasznosítását és/vagy elszikkasztását lehetővé tevő műszaki megoldásokat.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Hanzel Tímea Bódi Gábor Munkács város ivóvízellátásának vizsgálata és fejlesztése A Diplomamunka feladata Munkács város ivóvíz rendszerének fejlesztési tervének elkészítése. A fejlesztési feladatok meghatározása során figyelembe kell venni a meglévő vízellátó rendszer állapotát és az ezekből származó rekonstrukciós igényeket. A feladat kidolgozása során értékelje a rendelkezésre álló adatokat (népességi adatok, értékesítési adatok, víztermelési adatok, vízbázisra vonatkozó egyéb adatok stb.) és dolgozzon ki javaslatokat a lehetséges fejlesztésekre. A javaslatok alapján kidolgozott változatokat értékelje műszaki és gazdasági szempontból.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Herman Zsófia Dr. Buzás Kálmán Csákvár csapadék-csatornázásának tanulmányterve Készítse el Csákvár település csapadékcsatornázási tervét, tanulmányterv szinten. Legalább két változat kidolgozása szükséges, melyek közül legalább az egyikben helyezze a hangsúlyt a belterületi lefolyás szabályozásra felszíni, és ha ésszerű, felszín alatti tározás betervezésével. Vizsgálja meg, hogy milyen lehetőségei vannak a csapadékvíz hasznosítási célú visszatartására.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Janotka Diána Veronika Dr. Laky Dóra Biológiai ammónium ion mentesítés alkalmazása Dömsöd és Kecel településeken Dömsöd nagyközség és Kecel város ivóvízellátása mélységi vízbázisból történik. A víztermelő kutakban Dömsöd nagyközségben az arzén, az ammónium ion, a vas, míg Kecel városban az arzén, az ammónium ion, a vas és a mangán koncentrációja határérték feletti. Dömsöd nagyközség és Kecel város jogosult az Ivóvízminőség-javító Programban biztosított kedvezmények igénybevételére, melynek keretén belül víztisztító-mű létesül a két településen. A településeken a kivitelezést követően próbaüzem végrehajtására kerül sor a technológiák üzemi paramétereinek pontosítása érdekében. A Hallgató feladata a két település próbaüzemi adatainak, és ez alapján az alkalmazott biológiai ammónium ion eltávolítás technológiájának értékelése.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Jászai Szandra Dr. Patziger Miklós A törökbálinti szennyvíztisztító telep technológiai értékelése A törökbálinti szennyvíztisztító telep Törökbálint és néhány környező település szennyvizét tisztítja. A diplomamunka feladata a telep hatékonyságértékelése, valamint esetlegesen adódó fejlesztésre illetve üzembeli változtatásra koncepciószintű javaslattétel.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Király Zsolt Dr. Buzás Kálmán Baja livodai városrész csapadékvíz elvezetési tanulmányterve Készítse le Baja livodai városrész részvízgyűjtőjének csapadékvíz elvezetési tanulmánytervét. A tervfeladatban érvényesítse a beépítési, domborzati, talajszivárgási és talajvíz által meghatározott környezeti adottságok figyelembevételével a csapadékvíz gazdálkodás lehetséges műszaki megoldásait!
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Kocsán Éva Klaudia Dr. Laky Dóra Biológiai ammónium ion eltávolítás a kecskeméti I. és II. sz. vízműtelepen A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül kiemelt komponensek az arzén és az ammónium ion. Kecskeméten jelenleg épül az új víztisztító technológia, amely mikrobiológiai ammónium ion eltávolításon és koagulációs arzénmentesítésen alapul. Jelenleg folyik az I. és II. sz. kecskeméti vízműtelepen a technológia próbaüzeme. A szakdolgozat célja a próbaüzemi adatok alapján a technológia működésének értékelése. Kecskeméten a korábbi technológia szintén biológiai ammónium ion eltávolításon alapult, az új technológiában azonban a biológiai ammóniummentesítés előtt, a légtelítés során metáneltávolításra is sor kerül, hiszen feltételezhetően a metántartalom csökkentése biztonságosabb nitrifikációt tesz lehetővé. A szakdolgozat további célja ezen új technológiai egységgel kapcsolatos kockázatok értékelése a vízbiztonsági tervezés szempontrendszere alapján.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Madarász Emese Dr. Patziger Miklós Levegőztetett homokfogó keresztmetszetek vizsgálata numerikus áramlásszimulációval A levegőztetett homokfogó műtárgyak a nagy szennyvíztisztító telepek uralkodó homokfogó típusa. Feladatuk a homok és a zsírok hatékony leválasztása úgy, hogy iszap nem kerül ki jelentős mértékben a homokkal együtt a rendszerből, mert ez a biológiai tisztítás és a rothasztásos biogáz termelés szempontjából értékes szervesanyag elvesztéséhez vezet. Ha a homokfogó nem kellő hatékonysággal működik, akkor túl nagy iszapmennyiség is leválik a homokfogóban illetve gyenge hatékonyság esetén homok úszik tovább, ami jelentős üzemi károkat okoz a szennyvíztisztítón (kopások, rothasztók feltöltődése homokkal stb.) A hatékonyság kulcsa a helyes keresztmetszeti kialakítás, illetve az optimális mértékű légbefúvás (erős légbefúvás esetén homokelúszás, gyenge légbefúvás esetén nagymértékű iszapkiülepedés következik be). A jelölt feladata: egy áramlástani modell készítése egy nagy szennyvíztisztító telep levegőztetett homokfogójára; a modell kalibrálása verifikálása és érzékenységvizsgálata helyszíni mérések alapján; modellvizsgálatok elvégzése: a keresztmetszeti kialakítás és a légbefúvás vizsgálata a homokfogó hatékonysága szempontjából.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Papp Brigitta Dr. Buzás Kálmán Beszivárgás modellezése SWMM környezetben A városi csapadékvíz gazdálkodás műszaki megoldásainak kulcsfontosságú műtárgya a tározás. Az alkalmazandó tározó működési módjának egyik gyakori formája felszíni víz és/vagy elvezető csatorna hiányában a talaj/talajvíz térbe történő szivárogtatás. A diplomázó feladata a beszivárgás időben változó folyamatának szimulálása különböző, a városi környezetben lehetséges kerületi feltételek esetében. Ide tartoznak a felszíni, a tározás mellett beszivárogtatásra is méretezendő, burkolatlan árkok, a felszín alatt kialakított, zárt tározókból kiszivárgó víz számítása a tározó szivárgási felületének, a talajvíz szintjének és a vízvezető réteg vastagságának függvényében. A fenti kerületi feltételekkel elkészített számítási módszereket, eredményeket be kell importálni az SWMM modellbe.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Pipic Dániel Dr. Darabos Péter A Közép-Békési Térség regionális ivóvíz ellátó rendszerének fejlesztése Jelenleg folyik az Ivóvízminőség Javító Program keretében a térség vízellátásnak fejlesztése, azonban már most is látszik, hogy további településeknek a rendszerhez kapcsolása a közeljövőben szükségessé válhat. Ennek feltételeit és megoldási lehetőségeit hivatott feltárni a diplomaterv.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Psenák Balázs András Dr. Patziger Miklós Iszaphasznosítási lehetőségek a dél-balatoni szennyvíztisztítási projekt megvalósítását követően A dél-balatoni térségben nagy léptékű európai uniós társfinanszírozású projektek fejeződtek és fejeződnek be. A szennyvíztisztító fejlesztések a szennyvízvonalak hatásfoknövelésére és és a vízminőségi határértékek biztonságos betartására irányulnak. A szennyvíztisztításból kikerülő iszapok sorsa azonban megoldásra vár. Az iszapkezelés és elhelyezés további tervezést és beruházásokat igényel. Jelen diplomamunka a nemrégiben bővült keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelési stratégiájára tesz javaslatot.
2015 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Vékási János Dr. Darabos Péter Az vízellátás biztonságának növelése Csurgó térségében A csurgói vízellátó rendszer jelenleg csupán Csurgó és Szenta ellátását biztosítja. A feladat keretében vizsgálandó, hogy milyen műszaki megoldásokkal kapcsolható össze a szomszédos 3 másik vízellátó rendszerrel, annak érdekében, hogy az ellátás biztonságát mindenütt fokozni lehessen.
2015 Környezetmérnök BSc igen Barta Diána Dr. Clement Adrienne, Zajzon Gergő A Solymári Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének vizsgálata és optimalizálásának lehetőségei
2015 Környezetmérnök BSc igen Berecz Vivien Dr. Clement Adrienne Iszapvíztelenítő szalagprés intenzifikálási lehetőségeinek vizsgálata modellprés segítségével
2015 Környezetmérnök BSc igen Nagy Sebestyén Dr. Clement Adrienne Kommunális szennyvízkibocsátások befogadóra gyakorolt hatásának elemzése a Víz Keretirányelv szerinti célállapotok tükrében
2015 Környezetmérnök MSc Cserna Gécsa Bence Dr. Clement Adrienne Kapos vízgyűjtő felszíni vizeket érő diffúz terhelések meghatározása, vízminőségi célállapot eléréséhez szükséges intézkedési program javaslat
2015 Környezetmérnök MSc igen Nagy Alexandra Dóra Dr. Budai Péter, Dr. Kozma Zsolt A kávéfőzésből származó speciális háztartási hulladék felhasználásának lehetőségei
2015 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Bertha Zoltán Dr. Laky Dóra Bogyoszló és térsége ivóvízellátó rendszer vízbiztonsági terve
2014 Építőmérnök igen Városi Almási Gáborné Márk Eszter Dr. Szilágyi Ferenc Szügy település szennyvíztisztítási lehetőségeinek vizsgálata
2014 Építőmérnök igen Környezeti Babucsik Ildikó Dr. Patziger Miklós, Dr. Kleb Béla, Kovács Ádám A geotermikus energia hazai, energetikai célú felhasználásának hidrogeológiai és környezetvédelmi kérdései
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Balogh Krisztina Dr. Laky Dóra A Ceglédi Központi Vízműtelep technológiájának értékelése Cegléd város vízellátása mélységi vízbázisból történik, mely határérték felett tartalmaz vasat, mangánt és ammónium iont. Két kút által kitermelt víz a Központi Vízműtelepre jut, ahol kálium-permanganát adagolásra, szűrésre és klór-dioxidos fertőtlenítésre kerül sor. A többi kút által termet víz – fertőtlenítést követően – közvetlenül a hálózatba kerül betáplálásra. A diplomamunka célja a Központi Vízműtelep technológiájának értékelése az elmúlt évek vízminőségi adatai, valamint célzott vizsgálatok eredményei alapján. A Hallgató ezt követően javaslatokat dolgoz ki a technológia módosítására, különös tekintettel a mangáneltávolítás hatékonyságának fokozására.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Benedek Zsolt Dr. Buzás Kálmán Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások költséghatékonysági értékelése A kistelepülések szennyvizeinek tisztítása a hagyományos, csatornahálózat-központi szennyvíztisztító telepes megoldással csak aránytalanul, a lakosság számára igen megterhelő csatornadíj fizetési költségek mellett valósítható meg. Ennek oka ezeknek a településeknek a csekély laksűrűsége, ami fajlagosan (ingatlanonként) hosszú és ezért nagy beruházási költséggel járó csatorna kiépítését igényli. A költségek csökkentése a decentralizált szennyvíztisztítási megoldással lehetséges. A decentralizált szennyvíztisztítás több, kis kapacitású tisztítóberendezés alkalmazásával érhető el, amelyeknél az egyik szélsőséges megoldást az ingatlanonkénti berendezés telepítése (egyedi szennyvíztisztítás) jelenti. Ehhez képest azonban lehetséges kettő, vagy több ingatlan szennyvizének közös berendezéssel való tisztítása is. A diplomatervező feladata becslésszintű beruházási és üzemeltetési költségek kimutatásával az egyedi és a csoportos decentralizált megoldások összehasonlítása különböző településszerkezetű (laksűrűségű), valamint legalább kétféle talaj-talajvíz viszonyokkal jellemezhető modelltelepülések feltételezésével. Az értékelésben a szennyvíztisztítást megfelelő kapacitású kisberendezések alkalmazásával kell megoldani.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Béres László Antal Dr. Darabos Péter, Dr. Fülöp Roland DZVIZ Zrt. galamboki regionális vízellátó rendszerének felülvizsgálata Galamboki vízbázisra támaszkodó regionális rendszer egészséges ivóvízzel látja el a környező településeket, mint Zalakomár, Balatonmagyaród, Zalaszentjakab és Galambok. A rendszer, mint a legtöbb hazai kistelepülési rendszer túlméretezett. Az üzemeltetőnek ebből következően nagy kihívást jelent az megfelelő szolgáltatási szint tartása. A diplomamunka keretében modellezésre kerül a vízellátó hálózat. A kapott hidraulikai és vízkor eredmények alapján a jelölt fejlesztési javaslatokat tesz a rendszer gazdaságos üzemeltetést lehetővé tevő kialakítására.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Csécsei Gábor Dr. Darabos Péter, Dr. Fülöp Roland Lovászi és térsége vízellátó rendszerének felülvizsgálata Lovászi regionális vízellátó rendszer egészséges ivóvízzel látja el a környező településeket, mint Lovászi, Szécsisziget, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály. A rendszer, mint a legtöbb hazai kistelepülési rendszer túlméretezett. Az üzemeltetőnek ebből következően nagy kihívást jelent az megfelelő szolgáltatási szint tartása. A diplomamunka keretében modellezésre kerül a vízellátó hálózat. A kapott hidraulikai és vízkor eredmények alapján a jelölt fejlesztési javaslatokat tesz a rendszer gazdaságos üzemeltetést lehetővé tevő kialakítására.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Cselők Krisztina Dr. Fülöp Roland, Hunyadi Dóra Budapest 18. kerület Almáskert lakópark infrastruktúrájának megtervezése Budapest 18. kerületének Almáskert településrésze az elkövetkező években lakópark jelleggel beépítésre kerül. A diplomatervező feladata a településrész építési területrendezési szabályozását figyelembe véve egy lakópark tervezése különböző változatokban tanulmányterv szinten. A változatokhoz tartozóan a közlekedési, tömegközlekedési kapcsolatok, illetve vízi közműépítési igények vizsgálata a közvetlen környezetre koncentrálva. A változatok értékelését követően elkészítendő a legkedvezőbb variációra az úthálózat és vízi közműellátás tervezése engedélyes szinten.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Csizmazia Mónika Dr. Clement Adrienne, Zajzon Gergő A Balaton vízgyűjtő egyedi szennyvíz-elhelyezési programja keretében létesített kisberendezések üzemeltetési tapasztalatainak értékelése Az egyedi (decentralizált) szennyvíztisztítási és elhelyezési megoldásokat jellemzően 2000 LE alatti kistelepüléseken alkalmazzák, ahol a szennyvizek közcsatornán történő elvezetése és tisztítása nem gazdaságos. Az ilyen egyedi megoldások alkalmazását számos akadály nehezíti, mint például a berendezések tulajdonviszonyainak tisztázatlansága, az üzemeltetés megoldatlansága. A Balaton Törvény (2000. évi CXII. törvény) teremtette meg a jogi hátteret egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseknek a Balaton vízgyűjtő kistelepülésein történő program szintű megvalósítására. A Hallgató feladata a megvalósult programok tapasztalatainak összegzése és saját felmérés alapján a kisberendezések működésének kritikai értékelése.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Dénes Szabolcs Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó Vízminőségi elemzés és szennyvíztisztítási stratégia kidolgozása az Ipoly hazai szakaszára 2013-ban egy határon átnyúló, szlovák-magyar projekt keretében megvalósult az Ipoly vízgyűjtőjének felmérése. A felmérés célja többek között az emberi hatások, elsősorban a kommunális és ipari szennyvízkibocsátások okozta vízminőség változások feltérképezése, a hatások értékelése és ennek tükrében a szennyvíztisztítás fejlesztésére vonatkozó javaslatok elkészítése. A BME VKKT által végzett vízkémiai és vízmennyiségi mérések kiterjedtek az Ipoly hazai szakaszára és a hazai mellékvízfolyásaira. A felmérésre 2013 októberében, permanens, jellemzően kisvizi helyzetet reprezentáló időszakban került sor. Hallgató feladatai a rendelkezésre álló adatok felhasználásával az követketők: a mintaterület (Ipoly hazai vízgyűjtője) bemutatása a vonatkozó Vízgyűjtőgazdálkodási terv felhasználásával, az alapállapot felmérés eredményeinek bemutatása (hossz-szelvények, térképi megjelenítés), a vízminőségi állapot értékelése a VKI minősítő rendszere szerint, anyagáramok számítása, a szennyvíz terhelések meghatározása, a vízminőségi hatások szempontjából mértékadó szennyvízbevezetések leválogatása, a mértékadónak tekintett szennyvízbevezetésekre szabályozási terv készítése, mely a befogadó terhelhetőség vizsgálata alapján meghatározza az elérendő elfolyó vízminőséget., a javaslatok értékelése gazdaságosság és megvalósíthatóság (technológiai kritériumok) szempontjából.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Elter Ákos Béla Dr. Koncsos László, Kardos Máté A rakamazi hullámtér hidrodinamikai modellezése A MÁV Miskolc – Nyíregyháza vonalának Tokaj – Rakamaz közötti szakasza mintegy három kilométer hosszban a Tisza hullámterében halad töltésen; a töltés néhány helyen hidakkal van megszakítva. A vasútvonal felújítása során felvetődött a töltés elbontásának, és a vasúti pálya pillérekre helyezésének lehetősége. A beavatkozás módosítja a nagyvizek levonulását, különös tekintettel a hullámtérben található, beépített üdülőterületre. Hallgató feladata ezen hatások vizsgálata.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Gajdics Márk Bódi Gábor, Takáts Attila A szelektíven gyűjtött műanyag sorsa A diplomamunka célja a szelektíven gyűjtött műanyag sorsának vizsgálata annak tükrében, hogy az Európai Unió határozata szerint 2020-ra műanyag hulladékból is el kell érni az 50%-os anyagában történő hasznosítást, amitől a jelenlegi hazai gyakorlat még igen messze áll.
2014 Építőmérnök BSc Települési Janotka Diána Veronika Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító Program a Szegedi Vízműnél – az V. sz. vízműtelep technológiájának tervezése Szeged város ivóvízellátása több vízzáró réteg alatt elhelyezkedő mélységi vízből kitermelt vízzel történik. Tekintettel arra, hogy Szeged átlagos ivóvízigénye közelíti a napi 40.000 m3-t, csúcsidejű vízfogyasztása pedig a 60.000 m3-t, a város vízellátásában nagyszámú vízkitermelő kút vesz részt. A vízkitermelő kutakban az arzén, az ammónium ionok, a vas és a mangán koncentrációja határérték feletti. A szolgáltatott ivóvízben az említett komponensek közül az arzén és az ammónium ionok koncentrációja meghaladja, a vas és a mangán koncentrációja megközelíti a többször módosított 201/2001. sz. Korm. rendeletben meghatározott, az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket. Az említett rendelet értelmében Szeged városa jogosult az Ivóvízminőség-javító Programban biztosított kedvezmények igénybevételére, melynek keretén belül öt víztisztító-mű létesül Szegeden. A Hallgató feladata, hogy a kialakításra kerülő V. sz. ivóvíztisztító-telep technológiai sorát megtervezze a törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás, valamint a koagulációs arzénmentesítés alkalmazásával.
2014 Építőmérnök BSc Környezeti Jónás Georgina Teréz Dr. Laky Dóra Ammónium ion eltávolítása ivóvízből A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül kiemelt komponensek az arzén és az ammónium ion. A közeljövőben számos új víztisztító mű épül az Ivóvízminőség-Javító Program keretén belül, melynek feladata ezen komponensek eltávolítása lesz. Hazánkban alapvetően két ammónium ion eltávolításra szolgáló technológia terjedt el: a törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás. A szakdolgozat célja ezen eljárások értékelése, előnyeinek és hátrányainak bemutatása esettanulmány-területek üzemeltetési tapasztalatai alapján.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Kocsán Éva Klaudia Dr. Laky Dóra, Takó Szabolcs TiO2/UV fotokatalitikus oxidáció alkalmazási lehetőségei arzénmentesítés során A Hallgató feladata TiO2/UV fotokatalitikus oxidáció alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata arzénmentesítés során.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Matusz Tamás Bódi Gábor Jósva-völgyi, valamint a Torna-vidéki települések vízellátó rendszerének fejlesztése Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és rendelkezésre álló termelő, tároló, szállító kapacitásokat. Határozza meg a lakos szám, a fogyasztási szokások, valamint a területhasználat bővüléséből adódó távlati vízigényeket. Tervezze meg az igények változásából adódó, illetve a hálózat egységesítési koncepciójára vonatkozó szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciót.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Mészáros Lőrinc Dr. Patziger Miklós Fehérgyarmat, Panyola, Nábrád, Kérsemjén közös szennyvíztisztító telep korszerűsítésének lehetőségei
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Molnár Tamás Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító Program a Csurgói Vízműnél – ivóvíztisztító technológia tervezése Csurgó ivóvízellátása mélységi vízből kitermelt vízzel történik, melyek vas és mangántartalma határérték feletti, továbbá a 4. és 5. sz. kútban az arzéntartalom is meghaladja a határértéket. Eredetileg vas és mangántalanító technológia került kialakításra a két víztisztító telepen. 2012. végén átmeneti arzénmentesítési technológia kialakítása vált szükségessé a 4. és 5. sz. kúttal ellátott telepen, amely azóta megfelelően üzemel. A Hallgató feladata, hogy ezen ivóvíztisztító-telep technológiai sorát megtervezze megfelelő arzénmentesítési eljárás alkalmazásával.
2014 Építőmérnök BSc Települési Ponekker Diána Dr. Patziger Miklós Zsámbék és térsége szennyvíztisztítása A diplomaterv Európai Uniós támogatásból fejlesztendő zsámbéki szennyvíztisztító telep fejlesztési lehetőségeinek tanulmányterv szintű kidolgozása. A diplomamunka magába foglalja a telep meglévő állapotának értékelését, a fejlesztés szükségességének alátámasztását. A feladat során legalább 2 alternatív fejlesztési változat kerül tanulmányterv szintű kidolgozásra, amely kitér a keletkező iszapok kezelésének és elhelyezésének lehetséges megoldásaira is.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Psenák Balázs Dr. Clement Adrienne, Dr. Szilágyi Ferenc A Kis-Balaton Védőrendszer üzemirányításának megalapozása A tervek szerint ez év végére teljes mértékben elkészül a Kis-Balaton Védőrendszer. Az elsősorban a Fenéki-tavon folyó építési munkák nyomán nyomán a tározórendszernek számos üzemállapota valósulhat meg a jelenlegi helyett. A Hallgató feladata a különböző üzemállapotok feltételeinek értékelése.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Szabó Péter Dr. Buzás Kálmán Lokális lefolyás szabályozási megoldások alkalmazása iparterületen A felszín jelentős hányadának burkolásával a zöldmezős beruházással létesülő ipartelep az eredeti állapothoz tartozó lefolyási viszonyokat megváltoztatja. A feladat a lefolyás szabályozás változatos eszközeinek alkalmazásával a területről lefolyó csapadékvizek legnagyobb hozamának az eredeti állapothoz tartozó értéken tartása.
2014 Építőmérnök BSc igen Környezeti Szappanos Gergő Dr. Laky Dóra Kerekegyháza és Izsák ivóvíztisztítási technológiájának tervezése Izsák, Ágasegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza és Kerekegyháza ivóvízellátása több vízzáró réteg alatt elhelyezkedő, mélységi vízből kitermelt vízzel történik. A vízkitermelő kutak egy részében az arzén, az ammónium ionok, a vas és a mangán koncentrációja határérték feletti. Az említett települések közül jelenleg Izsákon áll rendelkezésre vízkezelő technológia. Az adott települések jogosultak az Ivóvízminőség-javító Programban való részvételre. Az előzetes tervek szerint Kerekegyházán és Izsákon létesül majd vízkezelő technológia, és a kerekegyházi telepről látják el Kunbaracsot és Fülöpházát is, Ágasegyháza ellátása pedig továbbra is Izsákról történne. A Hallgató feladata, hogy a kialakításra kerülő telepek technológiai sorait megtervezze a törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás, valamint – ahol szükséges – a koagulációs arzénmentesítés alkalmazásával.
2014 Építőmérnök BSc igen Települési Teremi Norbert Dr. Fülöp Roland Budapest XI. kerület Gyékényes utcai vízvezeték rekonstrukciója A Diplomatervező feladata, hogy megvizsgálja és értékelje a kijelölt terület vízhálózat problémáit és azok megoldási lehetőségeit. A diplomamunka során a terület adottságai alapján változat elemzés keretében mutassa be a műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb megoldásokat.
2014 Építőmérnök BSc Környezeti Udvari István Dr. Buzás Kálmán Egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata Mória veszélyes hulladékégető műve esetében
2014 Építőmérnök BSc Környezeti Vincenzo Silva Tiezzi Koncsos Tamás, Dr. Patziger Miklós Comparison of pre-denitrification wastewater treatment plants in aspect of layout and modelling techiques (angol nyelvű) The applicant shall perform wastewater treatment modelling for different plant layouts. Two simulators are provided: Envirosim’s BioWin and WASP, which is a custom developed optimization software under development by the Department of Sanitary and Environmental Engineering.
2014 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Forgó Viktor Béla Patziger Miklós, Zajzon Gergő Mechanikai keverés hatása anoxikus medencékben A kommunális szennyvíztisztítás során lejátszodó biokémiai folyamatokat jelentős mértékben befolyásolják az egyes műtárgyakban létrejövő hidrodinamikai viszonyok. A megfelelő áramlási viszonyok biztosításához a gyakorlatban mechanikai keverőket helyeznek el az egyes medencékben. A jelenleg használatban lévő tervezési szabványok azonban nem adnak részletes útmutatást a keverők pontos pozicionálására különböző műtárgy geometriák esetén. A gyakorlatban ez számos esetben problémát okoz, mivel a nem megfelelő pozicionálás és tolóerő alkalmazása következtében hidraulikai rövidzárak alakulhatnak ki és ronthatják a tisztítási hatásfokot. A jelen diplomamunka fő célja áramlástani szimulációk elvégzése különböző keverő pozicók és tolóerők figyelembevételével, Ansys Fluent 14.5 szoftver felhasználásával anoxikus medencében. A számítás során vizsgálhatóvá válnak az egyes változtatások hatásai a tartózkodási időre, a kialakuló sebesség és turbulencia viszonyokra.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gajda Balázs Dr. Fülöp Roland Posta járműtelep Budapest XIV. ker. Egressy út 35-51. sz. alatti telephely csatornahálózatának részleges felújítása Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg, mérje fel és értékelje a jelenleg üzemelő csapadékelvezető rendszer állapotát. Határozza meg a rekonstrukcióra szoruló vezetékszakaszokat, és dolgozzon ki több változatot a járműtelep vízelvezetésének megoldására. Ezeket értékelje különböző szempontok alapján, és az elfogadott változatot pedig vizsgálja meg hidraulikai szempontból az SWMM szoftver segítségével, és készítse el a rajzi mellékleteket.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Laskovics Tímea Dr.Darabos Péter Orosháza és térsége vízellátó rendszerének fejlesztése A Békés megyei regionális vízellátó rendszer részét képező Orosházától Szarvasig terjedő távvezeték rendszer felülvizsgálata és javaslat kidolgozása a rendszer alacsonynyomásúvá alakítására, a vízminőség javító programban meghatározott és kivitelezés alatt álló fejlesztések figyelembevételével.
2014 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Magyarpolányi Attila Dr. Buzás Kálmán Felszín alatti csapadékvíz tározók méretezése dinamikus szimulációs modell segítségével
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Muhi Alexandra Dr. Patziger Miklós Kommunális hulladéklerakó csurgalékvíz-tisztítása
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Németh Bálint Dr. Laky Dóra, Dr. Patziger Miklós Ammónium ion eltávolítása ivóvízből törésponti klórozással A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül az arzén mellett kiemelt komponens az ammónium ion. Eltávolítására hazánkban két módszer terjedt el: a nitrifikáción alapuló eljárás és a törésponti klórozás. A gyakorlat azt mutatja, hogy az elméletileg szükséges klórdózis és a szakaszos laboratóriumi kísérletek alapján meghatározott tartózkodási idő nem feltétlenül érvényes üzemi léptékben. Kérdésként merül fel, hogy milyen előzetes laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása javasolt az optimális klórdózis és tartózkodási idő meghatározásához, a szakaszos (batch) kísérletek eredményei alapján milyen következtetéseket vonhatunk le az átfolyásos rendszerek működésére vonatkozóan. A diplomamunka célja a törésponti technológia vizsgálata laboratóriumi szinten, modell oldattal, szakaszos vizsgálatokkal és átfolyásos rendszerekben.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Osváth Sándor Levente Dr. Licskó István, Dr. Laky Dóra Az Ivóvízminőség-Javító Program megvalósulásának folyamata Szentlőrinckátán A 201/2001-es Kormányrendelet számos ivóvízminőségi paraméter tekintetében szigorúbb határértéket ír elő, mint a korábbi magyar szabályozás. Ezek közül kiemelt komponensek az arzén és az ammónium ion. A közeljövőben számos új víztisztító mű épül az Ivóvízminőség-Javító Program keretén belül, melynek feladata ezen komponensek eltávolítása lesz. A diplomamunka célkitűzése esettanulmány területen (Szentlőrinckáta) az Ivóvízminőség-Javító Program megvalósulásának bemutatása: a pályázati fázis, tervezés, lebonyolítás, engedélyeztetés, kivitelezés folyamatának ismertetése.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Samu Katalin Dr. Patziger Miklós Kofermentáció hatása egy meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási folyamataira A jelen diplomamunka tárgya egy kofermentációs tervezett beruházás hatásainak vizsgálata a meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási folyamataira. A beruházás következtében a szennyvíztisztító telepet terhelő csurgalékvízből származó szennyezőanyag terhelés jelentős mértékben megnő, amelynek tisztításra gyakorolt hatásai jelentősek. A diplomamunka célja, hogy megvizsgálja a várható hatásokat, illetve javaslatokat tegyen az üzemmenetben történő módosításokra, esetleges beruházásokra, adott esetben a kofermentációs folyamatok során keletkező csurgalékvizek előtisztítására, kezelésére. A diplomamunka feladatkörét képezi a telep eddigi üzemadatainak részletes kiértékelése, technológiai számítások elvégzése és a különböző jellemző üzemmenetek megállapítása. További feladat a tervezett beruházás nyomán keletkező csurgalékvíz összetételének vizsgálata, illetve a szennyvíztisztító telep kapacitásvizsgálata.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Sas Bernadett Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító program a Szegedi Vízműnél - kisminta vizsgálatok eredményeinek feldolgozása, a IV. sz. vízműtelep technológiájának tervezése Szeged város ivóvízellátása több vízzáró réteg alatt elhelyezkedő mélységi vízből kitermelt vízzel történik. A vízkitermelő kutakban az arzén, az ammónium ionok, a vas és a mangán koncentrációja határérték feletti. A szolgáltatott ivóvízben az említett komponensek közül az arzén és az ammónium ionok koncentrációja meghaladja, a vas és a mangán koncentrációja megközelíti a többször módosított 201/2001. sz. Korm. rendeletben meghatározott, az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket. Az említett rendelet értelmében Szeged városa jogosult az Ivóvízminőség-javító Programban biztosított kedvezmények igénybevételére, melynek keretén belül öt víztisztító-mű létesül Szegeden. A IV. sz. vízműtelepen kisminta vizsgálatok végrehajtására került sor a technológiák megalapozása érdekében. A Hallgató feladata, hogy a kisminta vizsgálatok eredményeit feldolgozza, értékelje, és a kialakításra kerülő IV. sz. ivóvíztisztító-telep technológiai sorát megtervezze a törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás, valamint a koagulációs arzénmentesítés alkalmazásával.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Szabó Nándor Dr. Kozma Zsolt, Jolánkai Zsolt Makó kül- és belterületi vízrendezése, tározási lehetőségek vizsgálata WateRisk program alkalmazásával Makó kül- és belterületének, a mintegy 126 km2 nagyságú Makói főcsatorna vízgyűjtő területének sürgető feladata a vízrendszer terheléseinek csökkentése. Makó fejlődését, az ipari park bővülését, az M43-as autópálya építését, illetve a megjelenő időjárási szélsőségeket időben nem követte a külterületi belvízcsatornák fejlesztése, valamint a fenntartás is sok esetben elmaradt. Ennek megoldására kívánunk modellezni olyan lehetséges síkvidéki tározókat, melyek előrelépést jelentenének a kialakult belvízi helyzet kezelésében. A lehetséges tározók helyeit korábban a Tisza - Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat már kijelölte tanulmányterv formájában, mely terv konkrét műszaki adatokat még nem tartalmaz. A modellezett tározási alternatívák után az eredmények kiértékelésre kerülnek és kiválasztható a legkedvezőbb hatású tározó, mely lehetőség szerint megtervezésre kerül.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Tóth Árpád Dr. Patziger Miklós Buják település szennyvíztisztítása Buják településen egy szennyvíztisztító létesítését tervezik. A település jelenleg nem rendelkezik csatornahálózattal, a keletkező szennyvizeket helyben emésztő gödrökben szikkasztják el, vagy szennyvíztárolókból elszállíttatják. A telep megépítése után a tisztított szennyvizet a befogadó Bujáki patakba fogják elvezetni. Jelen diplomaterv célja a megtervezendő tisztítótelep technológiájának kiválasztása, annak jellemzése, értékelése.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Tóth István Gergő Dr. Patziger Miklós A rothasztásos iszapkezelés lehetősége a BÁCSVÍZ ZRT. Nagykőrösi Szennyvíztisztító Telepén A BÁCSVÍZ Zrt. Nagykőrösi Szennyvíztisztító Telepe a 2007 - 2012-ig tartó időszakban nagymértékű fejlesztésen esett át. A mechanikai szennyvíztisztítást követő tavas szennyvíztisztító telepet újonnan kiépített eleveniszapos biológiai tisztítási fokozat váltotta fel. A fejlesztés kiterjedt továbbá az iszap víztelenítés kapacitásbővítésére, víztelenített iszap 6 havi tárolását lehetővé fedett iszaptároló megépítésére, valamint a mechanikai tisztítási fokozat fejlesztésére. Ez utóbbi lényeges eleme volt egy új radiális átáramlású előülepítő medence kiépítése. A jelen diplomamunka célja a telep nagyságrendjéből fakadó rothasztásos iszapkezelés kiépítési lehetőségének a vizsgálata. Mivel a telep nagyságrendje a rothasztásos iszapkezelés alkalmazhatóságának alsó határán fekszik, az elvégzett vizsgálatok iskolapéldául szolgálnak az iszaprothasztás során nyert biogáznak, mint megújuló energiaforrásnak az ezen nagyságrendbe eső telepeken történő hasznosítására. A diplomamunka feladatkörét képezi a telep eddigi üzemadatainak részletes kiértékelése, technológiai számítások elvégzése, a különböző jellemző üzemmenetek megállapítása. A technológiai értékelések fontos része a keletkező iszapok mennyiségének és rothasztás szempontjából mértékadó jellemzőinek (szervesanyag hányad) megállapítása. A diplomamunkában vizsgálni kell és ajánlást kell tenni az adott iszapmennyiségre és minőségre a rothasztásos iszapkezelés műszakilag kifogástalan és gazdaságos megoldására.
2014 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Varga Laura Dr. Buzás Kálmán A klímaváltozás következtében változó csapadékviszonyok alakulásának becslése A klímaváltozásnak a csapadékviszonyok alakulására is hatása van. Hazai elemzések (OMSZ, ELTE) trendszerű változásokat mutattak ki a hazai klímaparaméterekben (hőmérsékleti és csapadékossági paraméterek). A klímaparaméterek jellegüknél fogva nem hasznosíthatók a települési csapadékvíz gazdálkodás műszaki tervezési gyakorlatában. Valamennyi uniós országban a településeknek ki kell dolgozniuk a klímaadaptációs programjaikat, amihez szükség van a csapadékviszonyok változásának a klímaparaméterektől részletesebb becslésére. Ennek egyik lehetséges módja a hazánkra érvényes regionális klímamodellre (RCM) és az elmúlt évtizedek csapadékmérési idősorainak statisztikai kiértékelésére támaszkodó modell alkalmazása.
2014 Építőmérnök MSc Víz- és vizi környezetmérnöki Ware Noémi Ráchel Dr. Kozma Zsolt, Ács Tamás Hidrológiai viszonyok és a mezőgazdasági művelés kapcsolatának vizsgálata szivárgáshidraulikai modellezéssel A talajművelés és az emiatt esetleg kialakuló talajtömörödés hidrológiai következményeinek a mezőgazdasági és a vízügyi gyakorlat is nagy jelentőséget tulajdonít. Ugyanakkor a művelési mód hatásai mind a lokális, mind a regionális vízháztartási elemzésekben elnagyoltan vagy egyáltalán nem játszanak szerepet. Ennek egyik oka az, hogy a hatások mértéke csak nehezen határozható meg. A diplomamunka célja, hogy a kérdéskör jobb megértését elősegítse. A vizsgálat keretében a Hallgatónak szimulációs úton kell számszerűsíteni a mezőgazdasági célú talajművelés felszíni lefolyásra és beszivárgásra gyakorolt helyi hatásait. Az alkalmazandó megközelítés egydimenziós szivárgáshidraulikai modellezésre alapul, mellyel többek között a talaj függőleges vízforgalma, a talajvízszint elmozdulása, a gyökérzóna víztartalma, a növényzet vízfelvétele, és a felszíni lefolyás (adott esetben nyílt felszíni vízborítás kialakulása) is szimulálható.
2014 Környezetmérnök BSc Kulcsár Zsuzsanna Dr. Clement Adrienne A Feneketlen-tó vízminőségének változását befolyásoló folyamatok feltárása
2014 Környezetmérnök MSc Cseri Olívia Dr. Clement Adrienne A vegyszeres szennyvízkezelés felülvizsgálata egy hazai kőolaj-finomítóban
2014 Környezetmérnök MSc igen Nagy Ágnes Dr. Szilágyi Ferenc A Velencei-tó rövid távú vízminőség-változása a Hosszú-tisztás adatai alapján
2014 Környezetmérnök MSc igen Pinczehelyi Katalin Dr. Szilágyi Ferenc A Velencei-tó üledékminősége
2013 Építőmérnök igen Városi Buzás Balázs Dr. Licskó István Szennyvíziszap feldolgozására alkalmas komposztáló telep tervezése A diplomamunka célja, hogy a szennyvíztisztítás során képződő iszapok részleges stabilizálására, illetve másodlagos termék kialakítására alkalmas 10-12.000 m3/a kapacitású komposztáló telep terveit elkészítse. A tervezésre kerülő komposztáló telep „nyersanyaga” rothasztásból származó iszap lesz. A stabilizált és víztelenített szennyvíziszapok elhelyezésével kapcsolatos előírások az Európai unióhoz történt csatlakozásunkat követően szigorúbbá váltak. Figyelembe kell vennünk, hogy rövidesen a megfelelő módon kezelt szennyvíziszapok jelenleg szokásosnak nevezhető elhelyezésére nem lesz lehetőség, az égetés mellett elsősorban a mezőgazdasági hasznosításra kell törekedni. Komposztálást követően a szennyvíziszap – amennyiben egyéb minőségi követelményeknek megfelel – mezőgazdasági hasznosításra alkalmas.
2013 Építőmérnök igen Városi Hergovits András Dr. Buzás Kálmán, Dr. Patziger Miklós Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazásának műszaki-gazdasági értékelése egy hazai település példáján A hazai, 2000 lakosegyenérétk alatti települések szennyvíztisztítási lehetőségét biztosító egyedi kisberendezések gazdaságossági vizsgálatának bemutatása egy hazai kistelepülés példáján.
2013 Építőmérnök Kiss Gertrúd Dr. Darabos Péter Csurgó-Szenta ivóvízellátó rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése A diplomatervező feladata Csurgó és Szenta települések vízellátási helyzetének feltárása, a meglévő állapot elemzése, majd ebből a távlati településfejlesztési elképzelésekkel összhangban a hálózat fejlesztési, és rekonstrukciós igények meghatározása.
2013 Építőmérnök igen Települési Kovordányi Krisztián Dr. Knolmár Marcell Sopron csapadékvíz hálózatának hidraulikai modellezése Generalstorm használatával
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Almási Máté János Dr. Fleit Ernő Salsnes filter bemutatása és összevetése más kommunális szennyvíztisztításban alkalmazott fázisszétválasztási technológiákkal A Salsnes filter fázisszétválasztási technológia bemutatása, valamint más kommunális szennyvíztisztításban alkalmazott fázisszétválasztási technológiák eltávolítási hatásfokával és keletkező hulladékaival való összehasonlítása.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Bagdy Péter Dr. Buzás Kálmán Magas talajvízállású területen elhelyezkedő ipartelep csapadékvíz elvezetésének kidolgozása dinamikus szimulációs módszer alkalmazásával A csatornázandó terület bemutatása, a vízgyűjtőterület hidrológiai jellemzőinek és a hagyományos csatornázási elvek alapján elkészített hálózat ismertetésével. A csatornázási célok meghatározása. A tervezett hálózat szimulációs modelljének felépítése és működésének szimulációja. A hálózat/modell módosítása a lefolyás szabályozás alkalmazható eszközeinek beépítésével. Az átalakított változat/ok/ működésének szimulációja rövid időtartamú csapadékesemények és hosszú időtartamú (1 éves) csapadék adatsorok figyelembevételével. Az eredmények értékelése, következtetések és az átalakításra vonatkozó ajánlások megfogalmazása.
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Báger Milán Dr. Fleit Ernő A Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése A diplomamunka kiterjed a DTV Zrt. általt üzemeltetett Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep teljesítményértékelésére, valamint koncepció szintű fejlesztési változatok bemutatására, melyek a telep teljesítményének intenzifikálását szolgálják. A főbb feladataim: a szennyvíztisztító telep jelenlegi működésének vizsgálata és értékelése a BioWin 3.0 matematikai szimulációs szoftver felhasználásával, az eredmények alapján intenzifikálási javaslatok kidolgozása, valamint a tervváltozatok hatékonyságának szimulációja több üzemállapotra.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Balogh Zsófia Dr. Laky Dóra Átmeneti arzénmentesítési megoldások a Zalavíz Zrt. működési területén A Hallgató feladata a Zalavíz Zrt. terültén alkalmalmazott átmeneti arzénmentesítési megoldások ismertetése és értékelése Milejszeg, Becsvölgye és Bagod településeken.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Beretka Krisztián Imre Bódi Gábor Ivóvízminőség-javító program Mindszent város vízellátó rendszerének önálló fejlesztése Ivóvízminőség-javító program Mindszent város vízellátó rendszerének önálló fejlesztése. A jelenlegi állapotban elemezze a vízigényeket és a távlati állapotra határozza meg a település fejlődését és az ebből adódó fejlesztési igényeket. Végezze el a jelenlegi és távlati vízigényekre az ivóvíz ellátó hálózat hidraulikai vizsgálatait. Az eredmények függvényében határozza neg a fejlesztési igényeket.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Bibok Attila Dr. Darabos Péter Miskolc vízellátó rendszerének felülvizsgálata Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és a rendelkezésre álló termelő, tároló, szállító kapacitásokat. Határozza meg a jelenlegi állapotra vonatkozóan, az alul és túlterhelt rendszerelemeket és tegyen javaslatot a szükséges átalakításokra.
2013 Építőmérnök BSc Devecseri Mátyás Dr. Clement Adrienne Természetes fürdőhely kialakítása és üzemeltetése a Lágymányosi-öbölben Döntés-előkészítő hatástanulmány elkészítése, melyben a Kopaszi gáttal határolt Lágymányosi-öbölben természetes fürdőhely kialakításának lehetőségét megvizsgálja.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Gajda Balázs Dr. Darabos Péter Kertai kistérség vízellátó rendszerének fejlesztése Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és a rendelkezésre álló termelő, tároló, szállító kapacitásokat. Határozza meg a lakosszám, a fogyasztási szokások, valamint a területhasználat változásából adódó a távlati vízigényeket. Tervezze meg az igények változásából adódó szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciót.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Herman Zsófia Dr. Laky Dóra Technológia-módosítás eredményei a Kincsesbányai Víztisztító Üzemben A Kincsesbányai Víztisztító Üzem által tisztított karsztvíz minősége jelentősen változott az utóbbi két évtizedben, ezért időszerűvé vált a technológia módosítása. Előzetes vizsgálatok alapján javaslatok történtek a technológia egyszerűsítésére, amely alapján a Vízműben 2012. május-júniusában üzemi vizsgálatokat hajtott végre az Üzemeltető. A Hallgató feladata a Kincsesbányai Víztisztító Üzem technológia-módosításra vonatkozó üzemi szintű eredményeinek értékelése.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Kovács Ákos Sándor Dr. Buzás Kálmán Csapadékvíz kezelésének és helyben történő hasznosíthatóságának vizsgálata, tározó- és szikkasztó rendszer alkalmazásával
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Krátki Zsolt Dr. Buzás Kálmán Békéscsaba, Nagyrét, elkerülő úton belüli terület csapadékvíz elvezetés tanulmányterve A lehatárolt területen belül korábban szántóföldi művelés folyt, az önkormányzat ezt a területet belterületté nyilvánította. A terület kis részben kiépült, de a csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A kijelölt területen megtörtént a szabályozás szerinti utcaszerkezet kialakítása. A csapadékvíz elvezetés tanulmánytervét az utcaszerkezet kialakítás figyelembevételével kell elkészíteni. A jelen öblözetnek a befogadója az elkerülő út alatt kiépített 100NA áteresz, mely csatlakozik a Nagyréti 1-es csatornához.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Laskovics Tímea Dr. Laky Dóra Cegléd város vízbiztonsági tervének előkészítése A Hallgató feladata mintaterületen (Cegléd vízellátó rendszerének víztisztítási technológája) vízbiztonsági tervezés módszertanának kidolgozása és alkalmazása kiválasztott hibaeseményekre.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Molnár Márta Dr. Buzás Kálmán Martfű település csapadékvíz elvezetésének tanulmányterve Adatbeszerzés (helyszínrajz magassági pontadatokkal, településszerkezet, hidrológiai, hidrogeológiai adottságok, közművek). Tervi előzmények feltárása (rendezési tervek) feltárása, esetleg kritikai értékelése. Tervezési terület vízmérleg vizsgálata. Felszín alatti vizek jellegének jellemzőinek meghatározása. A csapadékviszonyok, beszivárgás, felszíni lefolyás jellemzői. Vízelvezetés koncepciójának kialakítása. Felszíni vízelvezető rendszer befogadójának műszaki vizsgálata, vízelvezető képessége, kapacitásvizsgálata. A tervezett létesítmény hidrológiai és hidraulikai méretezése. Műszaki leírás, költségbecslés.
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Muhi Alexandra Dr. Budai Péter, Horváth Adrienn Városi csapadékvíz-lefolyás nehézfém szennyezésének becslése egy mintaterületen A dolgozat témája egy kijelölt belterületen (III. kerület, Óbuda egy része) a csapadékvíz által a csatornahálózatba mosott nehézfém-terhelésének becslése a 2009-es évre a terület forgalmi jellemzői, a terület burkolt felületeinek (tetőfelületek és utak) kvantitatív felmérése és tetőkről gyűjtött csapadékvíz minták nehézfémtartalmának elemzése, valamint a területre lehullott éves csapadékmennyiség alapján éves szintű szennyezőanyag-lemosódás becslése Monte-Carlo szimuláció segítségével.
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Oprendek Zsófia Dr. Fleit Ernő Ipari létesítmény energetikai hatékonyság vizsgálata alternatív, megújuló energiaforrások bevonásával A hazai és nemzetközi helyzetkép bemutatása az energiatermelés szektoronkénti alakulásáról. A megújuló energiaforrások arányainak változásainak bemutatása, a hazai energiaszektor helyzetének bemutatása. A vizsgált telephely bemutatása. A vizsgált telephely energiaforgalmának vizsgálata, energiamérlege, költségei és problémái. A különböző alternatív energiaforrások bemutatása. A térség éghajlati és klimatikus jellemzőinek bemutatása. Az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos beruházási és üzemeltetési alternatívák bemutatása és elemzése. A napelemes műszaki alternatíva bemutatása, költségelemzése és megtérülés számítása. A jelenleg és a jövőben rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek és pályázati rendszerek rövid áttekintése.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Papp Brigitta Dr. Knolmár Marcell Hidrodinamikai lehetőségek vizsgálata Zawiya csapadékcsatorna hálózatán keresztül A vizsgálathoz szükséges adatok összegyűjtése, és ha szükséges, azok digitális változatának előállítása: Zawiya csapadékcsatorna hálózati modellje, szintetikus csapadékterhelések. Az SWMM formátumú adatbázis Mouse formátumúra alakítása. Az Mouse modellhez szükséges, az SWMM adatbázisban nem szereplő adatok összegyűjtése vagy becslése. Az Mouse modell szimulációs futtatásai mért és szintetikus csapadékterhelésekkel. A Mouse és az SWMM eredmények összehasonlítása. A Mouse és az SWMM modellezési lehetőségeinek összehasonlító értékelése.
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Piedl András Dr. Schuchmann Gábor, Fülöp Roland Balatonalmádi Diós lakópark úthálózat és közműellátás tervezése
2013 Építőmérnök BSc igen Települési Pipic Dániel Bódi Gábor Makó város vízellátó rendszerének fejlesztése
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Rádi Mónika Nikolett Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor A fenntartó klórozás optimalizálása vízellátó hálózatok hidraulikai viszonyainak figyelembe vételével A Hallgató feladata mintaterületen (Szentesi kistérségi rendszer; Szentes központtal, Magyartés, Kajánújfalu és Nagytőke ellátása) hidraulikai modell felépítése és klórfogyás vizsgálata az EPANET program alkalmazásával.
2013 Építőmérnök BSc Varga Laura Dr. Buzás Kálmán Mozgó csapadékfront hatása a csapadékcsatorna-hálózaton lefutó árhullámokra Szakirodalmi áttekintés a mozgó csapadékfrontok csatornázási szerepének témakörében. Az alkalmazott dinamikus szimulációs szoftver működésének bemutatása. Egy létező csapadékcsatorna hálózat szimulációs modelljének felépítése. Szimulációs futtatások különböző irányban és sebességgel mozgó csapadékokkal. A futtatási eredmények értékelése, a mozgó csapadékfront hatásának bemutatása a hálózat kitüntetett pontjaiban a lefolyó árhullám paraméterek változásával.
2013 Építőmérnök BSc igen Környezeti Ware Noémi Rachel Dr. Fleit Ernő Felszín alatti környezeti károk felmérése és a műszaki beavatkozás tervezése egy romániai volt üzemanyag tároló telepen A diplomamunka kiterjed a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. által végzett kármentesítés alatt álló terület koncepciók bemutatására, konkrét méretezésre és tervezésre. Főbb feladataim: egy terület szennyeződés feltárásának, lehatárolásának, annak folyamatának vizsgálata, térinformatikai feldolgozás módszereinek, a környezeti kockázatelemzés és különböző tanulmányok készítésének módszereinek bemutatása, konkrét méretezés és tervezés.
2013 Építőmérnök BSc Wenczl Csaba Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító Program a Szentesi Vízműnél - technológiai megoldások műszaki és gazdaságossági értékelése Szentes város ivóvízellátása mélységi vízből történik, melynek arzén és ammónium ion koncentrációja meghaladja a 201/2001. sz. Korm. rendeletben meghatározott határértékeket. A város ivóvízellátásában jelenleg nem alkalmaznak víztisztítási technológiát, így a kutakkal kitermelt vízben határértéket meghaladó koncentrációban jelenlévő komponensek a szolgáltatott ivóvízben is meg nem engedett mennyiségben vannak jelen. Szentes Önkormányzata pályázat útján támogatást kért az Ivóvízminőség-javító Program keretében megfelelő víztisztítási technológia kialakításához. Az előzetes tanulmányok alapján Szentesen kistérségi rendszer kerül kialakításra, mely Szentes központtal épül ki, és a Szentesi Vízműből történik majd Magyartés, Kajánújfalu, Lapistó és Nagytőke vízellátása is. A Hallgató feladata, hogy a kialakításra kerülő Szentesi víztisztító-telep technológiai sorát megtervezze a törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás alkalmazásával egyaránt, és a két megoldást gazdaságossági szempontból is értékelje.
2013 Építőmérnök BSc Zilizi Fanni Dr. Clement Adrienne A Kis-Balaton anyagforgalmának értékelése vízkémiai
2013 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gurubiné Urbán Krisztina Dr. Laky Dóra, Dr. Fülöp Roland Kistérségi vízellátó rendszer hidraulikai vizsgálata A Hallgató feladata mintaterületen (Szentesi kistérségi rendszer; Szentes központtal, Magyartés, Kajánújfalu, Lapistó és Nagytőke ellátása) hidraulikai modell felépítése az EPANET program alkalmazásával. Tartózkodási idők közelítő meghatározása.
2013 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Krivarics Ádám Dr. Buzás Kálmán, Dr. Patziger Miklós Szennyvíztisztító telepek tervezése és üzemeltetése különböző éghajlati viszonyok között A szennyvíztisztítás technológiájának számításában és tervezésében nagy szerepe van a földrajzi tényezőknek, amelyeket a technológiai számítás és tervezés során figyelembe kell venni. A legfontosabb ezek közül az éghajlat és a szennyvízösszetétel. A diplomamunka célja a meglévő tárgyi ismereteket feltárni és összefoglalni, valamint szemléltetni ezeket két - három földrajzilag eltérő helyzetben lévő megközelítőleg azonos nagyságrendű szennyvíztisztító telep összehasonlító értékelésével. Az értékelés ki kell, hogy terjedjen az éghajlati viszonyoknak (meleg éghajlat, hűvösebb és a Magyarországra jellemző mérsékeltebb kontinentális éghajlat), a szennyvízösszetételnek, a tisztítási követelményeknek, a technológia választásának, valamint technológiai paramétereknek a részletes elemzésére.
2013 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Mitcsenkov Domonkos Iván Dr. Buzás Kálmán A zöldtetők hatásának vizsgálata a csapadékvíz-lefolyásra dinamikus szimulációval A zöldtetők hazai és nemzetközi elterjedtségének, a tető típusok szerkezeti kialakításának és (elsősorban) hidrológiai és hidraulikai szempontból meghatározó jellemzőinek bemutatása. A különböző szerkezetű zöldtetők modellezhetőségének kidolgozása, az SWMM modellbe való beépíthetőségük meghatározása. Különböző felületi arányban és szerkezettel kiépített zöld tetők hatásának vizsgálata szimulációval, eltérő hosszúságú és intenzitású csapadékok eseteire. A szimulációs futtatási eredmények értékelése, következtetések levonása a zöldtetőknek a lefolyás szabályozásában és a csapadék helyi hasznosulásában betöltött szerepéről.
2013 Környezetmérnök BSc Gerlinger Eszter Judit Dr. Celement Adrienne Mikroszennyezők előfordulása hazai felszíni vizekben
2013 Környezetmérnök BSc Kmetty Éva Dr. Clement Adrienne Szennyezőforrások feltárása és vízminőség javító intézkedések tervezése az Ipoly hazai vízgyűjtőjén
2013 Környezetmérnök BSc Pót Gábor Dr. Clement Adrienne A geotermikus energia hazai hasznosításának környezetvédelmi és vízgazdálkodási vonatkozásai
2013 Környezetmérnök BSc Simon Dorottya Dr. Clement Adrienne A Kis-Balaton tápanyagforgalma
2013 Környezetmérnök MSc Dudás Katalin Mária Dr. Clement Adrienne Felszíni vizek vízminőségi elemzése
2013 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Pápai Péter Mátyás Dr. Szilágyi Ferenc, Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó A dömösi Malom-patak a Víz Keretirányelv tükrében: vízminőségi vizsgálatok, ökológiai mederrendezés
2013 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Spissich György Dr. Laky Dóra Ivóvízbiztonsági terv kidolgozása a Pannon-víz Zrt. által üzemeltetett Pannonhalmi regionális vízellátó rendszerre
2012 Építőmérnök Berecz Attila
2012 Építőmérnök BSc igen Környezeti Andor Balázs Dr. Szilágyi Ferenc Murarátka község természetközeli szennyvíztisztítási tanulmányterve Magyarországon mintegy 2300 településen laknak 2000 főnél kevesebben. Ezeken a településeken 1,2 millió ember él. E lakott területek kis hányada csatornázott csak. Célunk ennek az aránynak a növelése. A kis települések esetében a szennyvíztisztítás megoldásának egyik megfelelő módja a természet-közeli szennyvíztisztító telepek létesítése lehet. Sőt erre törekedni is kell a 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelete a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 19.§ (3) pontja szerint: A szennyvíz mennyiségének nagyságától függően törekedni kell a természet-közeli szennyvíztisztítási megoldások alkalmazására. A szakdolgozat célja Murarátka házi szennyvízének természet-közeli módszerekkel történő megtisztítási lehetőségeinek felmérése, a szennyvíztisztító telep tanulmánytervi szintű méretezése és megtervezése. A lakos szám és a várható keletkező szennyvíz kis mennyisége indokolja ennek az alternatívának a számbavételét. Az adott település nem csatornázott jelenleg, de készült szennyvízelvezetési és tisztítási (eleveniszapos szennyvíztisztító kisberendezéssel) vízjogi engedélyezési terv.
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Laza Bálint Dr. Szabó Anita, Dr. Patziger Miklós A Szentendrei Szennyvíztisztító Telep teljesítményértékelése és technológia-fejlesztési javaslatok kidolgozása A diplomamunka kiterjed a szentendrei szennyvíztisztító telep vízvonalának teljesítményértékelésére és az iszapvonal kapacitásának vizsgálatára, valamint lehetséges fejlesztési változatok koncepciószintű ismertetésére. Főbb célkitűzések: a telepet terhelő szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározása, a telep technológiai egységeinek (mechanikai, és biológiai tisztítási fokozat, iszapkezelés) kapacvitásvizsgálata és teljesítményértékelése. A fejlesztési javaslat(ok) kidolgozásánál figyelembe kell venni a telep helyi adottságait, mint a meglévő műtárgyak illetve a rendelkezésre álló csekély fejlesztési terület. A telepre előírt tisztított szennyvíz minőségi határértékek mellett a technológiai fejlesztés fontos alapkövetelménye a meglévő műtárgyak minél teljesebb körű bevonása a tervezett szennyvíztisztítási technológiába. A fejlesztési koncepciót részletes technológiai számítással kell alátámasztani.
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Németh Bálint Dr. Szabó Anita, Dr. Patziger Miklós Terhelés becslés és technológia-módosítási javaslatok kidolgozása a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telepen A jelölt feladata a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep jelenlegi üzemállapotának felülvizsgálata a rendelkezésre álló adatok alapján. A cél - a jelenlegi adatok, a jövőbeli településfejlődési ráták, illetve a jelenlegi és a jövőben várható ipari kibocsátók szennyvíz terheléseinek figyelembevételével - az ivóvíz fogyasztás és szennyvízkibocsátás várható alakulásának és a telep várható szennyezőanyag terhelésének meghatározása, illetve javaslat kidolgozása a telep technológiájának átalakítására vonatkozóan.
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Samu Katalin Dr. Szabó Anita Egy kisváros szennyvíztisztításának összehasonlítása hagyományos eleveniszapos és SBR technológiával A diplomamunka célkitűzése a szakirodalmi ismeretek, rendelkezésre álló tervezési irányelvek, alapadatok felhasználásával a szennyvíz gyűjtésére és tisztítására vonatkozó technológia elvi tanulmány szintű megtervezése
2012 Építőmérnök BSc Sas Bernadett Bódi Gábor Hodász nagyközség szennyvízelvezetésének tanulmányterve A diplomamunka célkitűzése a szakirodalmi ismeretek, rendelkezésre álló tervezési irányelvek, alapadatok felhasználásával a szennyvíz gyűjtésére vonatkozó technológia elvi tanulmány szintű megtervezése
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Szabadics Roland Dr. Knolmár Marcell Budapest, V. kerület Báthory utcában húzódó gyűjtőcsatorna felülvizsgálata, rekonstrukciós tanulmánya Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a kijelölt vizsgálati terület csatornázásának problémáit és megoldási lehetőségeit. A diploma munka során a terület adottságai alapján változat elemzés keretében mutassa be a műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb megoldásokat.
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Tóth István Gergő Bódi Gábor Érd 6. sz. részvízgyűjtő területének vizsgálata Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a kijelölt tervezési terület csatornázásának lehetőségét. A vizsgálat során olyan elvezető rendszert kell tervezni, amely a tervezési terület valamennyi ingatlanának a szennyvízelvezetését biztosítja. A tervezési terület domborzati viszonyai változatosak, a befogadási pont geometriai adottságai kötöttek (csatlakozási pont, magasság). A diploma munka során a terület adottságai alapján változat elemzés keretében mutassa be a műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb megoldást.
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Urbán Krisztina Dr. Darabos Péter Letenye vízellátó rendszerének fejlesztése Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és rendelkezésre álló termelő, tároló, szállító kapacitásokat. Határozza meg a lakosszám, a fogyasztási szokások, valamint a területhasználat bővülésből adódó a távlati vízigényeket. Tervezze meg az igények változásából adódó szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciót.
2012 Építőmérnök BSc igen Környezeti Varga Erika Dr. Szabó Anita, Dr. Patziger Miklós A komlói városi szennyvíztisztító telep iszapvonalának kapacitás-vizsgálata A jelölt feladata a komlói városi szennyvíztisztító telep iszapvonalának kapacitás-vizsgálata. Tekintettel a telep várható vízvonali fejlesztésére az iszapkezelésre kerülő nyers és fölösiszap mennyiség növekedni fog. A megnövekedett iszapmennyiségek indokolttá teszik az iszapvonal részletes technológiai felülvizsgálatát. A diplomamunka keretében vizsgálni kell az egyes technológiai egységek kapacitását és állapotát. Különös hangsúlyt kell fektetni a rothasztás vizsgálatára, amely magába foglalja a meglévő rothasztók kapacitásvizsgálatát, geometriai kialakításának és keverési rendszerének értékelését. A munka kapcsán meg kell határozni az iszapkezelésből keletkezett csurgalékvizek várható mennyiségét és minőségét, amely a szennyvíztisztító telepet, mint belső terheli. A munka végeredményeként szükség esetén az egyes fejlesztési javaslatok megnevezésre kerülnek.
2012 Építőmérnök BSc igen Települési Zsiros Csaba Dr. Laky Dóra Ivóvízminőség-javító program előkészítése a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén található két helyi vízellátó rendszerben (Marcalgergelyi-Vinár-Szergény és Magyargencs-Kemeneshőgyész) a szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a 201/2001. Kormányrendelet szerinti előírásoknak az ammóniumion-, vas-, mangán- és metánkoncentráció tekintetében. Ezért a helyi döntéshozók az említett településeken a „Marcalgergelyi-Vinár-Szergény-Magyargencs-Kemeneshőgyész községek ivóvízminőség javítása” című projekt keretén belül uniós forrásból szeretnék a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához szükséges beruházásokat megvalósítani. A pályázatban két változat kerül bemutatásra. „A”: Egy másik, távoli vízbázison kitermelt víz távvezetékes szállításának kiépítése az érintett településekre, „B”: A települések jelenlegi, használatban levő vízbázisain kútrekonstrukció ill. kútépítés, valamint tisztítóművek létesítése. A diplomamunka keretén belül a Hallgató feladata, hogy megfelelő technológiai megoldás(oka)t dolgozzon ki a „B” változatra, és azokat gazdaságossági szempontból is értékelje.
2012 Építőmérnök MSc Andrási Judit Karches Tamás Tisztavíz medence numerikus áramlástani szimulációja [angol nyelvű] A Hallgató feladata a tisztavíz medence numerikus áramlástani szimulációja. A cél a tartózkodási idő meghatározása különböző üzemállapotokban.
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Boros Boglárka Orsolya Dr. Buzás Kálmán Csapadékvíz-gazdálkodási megoldások hatékonyságának értékelése A diplomázó végezze el egy minta lakóterületre a tározásos-beszivárogtatásos csapadékvíz-gazdálkodási megoldások alkalmazásával elérhető megtakarítások elemzését, hosszúidejű csapadék-idősorok és az SWMM szimulációs szoftver alkalmazásával. A feladatban alkalmazza a tetővizek egyedi visszatartását, a közösségi, ideiglenes elárasztási területek kihasználását, valamint a zöldtetők kiépítésével nyerhető visszatartási lehetőségeket! Készítsen műszaki-gazdasági elemzést az így elérhető ivóvíz fogyasztási megtakarításokról, azok megtérülési idejéről a konzulens által megadott vízdíjak mellett.
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Fejes Petra Dr. Licskó István Három alföldi település ivóvízminőségének javítására alkalmas megoldások kidolgozása A diplomamunka célja három alföldi településen a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására alkalmas különböző megoldások kidolgozása, valamint az egyes javaslatok értékelése műszaki és gazdaságossági szempontból.
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Gál Judit Dr. Buzás Kálmán A Bolemán tanya vízgazdálkodási szempontú fejlesztése
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Horváth Andrea Dr. Darabos Péter Sellye térségének ivóvíz-minőség javító programja Sellye térségébe tartozó települések ivóvíz ellátása kistérségi regionális összekötő hálózat kialakításával.
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Imreh György Bódi Gábor Zirc város vízellátó rendszerének Gördülő Fejlesztési Terve és vagyonértékelése A Gördülő Fejlesztési Terv rendszerének bemutatása, szerepe a modern víziközmű üzemeltetésben. Zirc városi vízellátó rendszer adatbázisának elkészítése, vagyonleltára (vagyon megállapítása, vagyonértékelés), jelenlegi és távlati vízigények, ellátási stratégák, hidraulikai rendszervizsgálat, vízmérlegek (vízkormányzási stratégiák) elkészítése. Vezeték állapot értékelés, hibastatisztika és rekonstrukciós igények összefüggései. Rekonstrukciós műszaki alternatívák készítése, rekonstrukciós változatok gazdasági jellemzőinek számítása, változatok műszaki és gazdasági előnyeinek és hátrányainak bemutatása. Az elemzések alapján, a 2011. évi CCIX. törvénynek, illetve a készülő kapcsolódó miniszteri rendeletnek megfelelő Gördülő Fejlesztési Terv Összeállítása Zirc város ivóvíz közműveinek vonatkozásában.
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Mádi Péter Dr. Laky Dóra Megújuló energiák és víztakarékos technológiai megoldások alkalmazása háztartásokban A diplomamunka célja olyan víztakarékos technológiai megoldások bemutatása, amelyek alkalmazásával a háztartásokban a felhasznált csapvíz mennyisége jelentősen csökkenthető. Annak ellenére, hogy hazánkban az utóbbi években tapasztalt vízfogyasztás-csökkenés komoly problémákat, vízminőség-romlást okoz az ivóvíznek a fogyasztóhoz történő eljuttatása során, hosszú távon a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a cél mégis az, hogy vízfogyasztásunkat csökkentsük. Erre lehetőséget jelent pl. a csapadékvizek hasznosítása, vagy a használt vizek újrafelhasználása. A diplomamunka célja továbbá a megújuló energiaforrások háztartásokban történő alkalmazásának vizsgálata is. Az energiaárak folyamatos drágulása is ösztönzi a megújuló energiaforrások alkalmazását a háztartásokban, amely a költségmegtérülésen túl a környezeti terhelés csökkentéséhez is nagymértékben hozzájárul.
2012 Építőmérnök MSc igen Víz- és vizi környezetmérnöki Zajzon Gergő Dr. Fleit Ernő Szimultán nitrifikáció és denitrifikáció vizsgálata intelligens hidrogéleken kialakított biofilmek alkalmazásával A diplomamunka célja egy komplex szennyvíztechnológiai feladat a hatékony nitrifikáció és denitrifikáció elérése egy reaktortérben laboratóriumi léptékek között. A hallgató ehhez két eltérő beoltási technikával nitrifikáló és denitrifikáló biofilm réteget alakít ki keményítős PVA-PAs géleken laboratóriumi léptékű kísérletekben egy egylépcsős (single-sludge) reaktorban.
2012 Környezetmérnök BSc Becker Mariann Dr. Clement Adrienne Békásmegyeri Gőtés-tó állapotváltozásának vizsgálata
2012 Környezetmérnök BSc igen Nagy Ágnes Dr. Szilágyi Ferenc A Császár-víz vízgyűjtőjének vizsgálata vízminőségi paraméterek alapján
2012 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Lajtai Bálint Dr. Darabos Péter Fogyasztási igényekhez igazodó hálózati nyomásvezérlés
2012 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Sándor Dániel Benjámin Dr. Fleit Ernő A Lágymányosi öbölnek, mint a 2010-ben rendezendő Triatlon Világbajnokság helyszínének (feltételekhez és beavatkozásokhoz kötött) alkalmassági vizsgálata
2011 Építőmérnök igen Városi Bernáth Zoltán Dr. Licskó István Szennyvíziszapból készített komposzt minőségi problémái A diplomamunka célja, hogy szakirodalmi feltárás, hazai tapasztalatok, valamint a BÁCSVÍZ Zrt. Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepe szennyvíziszapjának feldolgozására vonatkozó mérési eredmények feldolgozása, értékelése alapján a szennyvíziszapból készíthető komposzt termék minőségének szervetlen mikroszennyező anyagok (nehézfémek) okozta problémái meghatározásra kerüljenek. További cél annak megállapítása, hogy jogszabályoknak megfelelő minőségű nyers szennyvíz tisztítása során akkumulálhatódnak-e szervetlen mikroszennyező anyagok olyan mennyiségben a szennyvíz iszapban, hogy az akadályozhatja a komposzt termék korlátlan felhasználhatóságát.
2011 Építőmérnök igen Városi Kerezsi Katalin Dr. Licskó István A Tahi-kútsor környezetében létesített figyelőkút-rendszer mérési adatainak értékelése A diplomamunka célja, hogy szakirodalmi feltárást és a Fővárosi Vízművek Zrt. Szentendrei-szigeten létesített partiszűrésű vízbázisának megismerését követően a Hallgató összegyűjtse a Tahi-víztermelő rendszer környezetében létesített figyelő-kutak mintázása során nyert vízminőségi és hidrometriai adatokat, és meghatározott módon feldolgozza, majd értékelje azokat. A mérési adatok értékelését követően állapítsa meg az egyes vízminőségi jellemzőkben bekövetkező változásokat, és ennek alapján készítsen előrejelzést az adott víztermelő rendszerben várható vízminőségre, majd ellenőrizze ezt a rendelkezésre álló információk felhesználásával.
2011 Építőmérnök Szabó Lóránt Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor Vízbiztonsági terv kidolgozása a Nagyigmánd - Kisigmánd települést ellátó vízbázis és tisztítás-technológiai sorára A víziközmű szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek feladata a fogyasztók egészséges, megfelelő minőségű ivóvízzel történő folyamatos ellátása, melyhez a megfelelő kereteket a jogszabályi környezet biztosítja. A víziközmű szolgáltatás sajátságos abból a szempontból is, hogy mikorra a termék minősítése rendelkezésre áll, a fogyasztás már megtörtént. Ezért fontos a megelőzésre a nem megfelelőségek elkerülésére helyezni a hangsúlyt. A vízbiztonsági rendszer – s annak részeként a Vízbiztonsági Terv (WSP) - létrehozása döntő fontosságú a lakosság egészségi állapotának fenntartása szempontjából: működtetése egy eszköz a vízszolgáltatás kezelhető kockázatainak csökkentésére.
2011 Építőmérnök Varga Éva Dr. Szilágyi Ferenc A Hosszúréti-patak morfológiai állapotfelmérése és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata A Hosszúréti-patak morfológiai állapotfelmérése a forrástól a torkolatig, és az ökológiai mederrendezés lehetőségeinek felmérése. A patakról meglevő információ összegyűjtése és értékelése.
2011 Építőmérnök BSc Andrási Judit Dr. Laky Dóra, Bódi Gábor Vízbiztonsági terv kidolgozása a Szolnoki Felszíni Vízmű tisztítás-technológiai sorára A 65/2009-es Kormányrendelet értelmében a vízi közmű szolgáltatóknak vízbiztonsági tervet (Water Safety Plan – WSP) kell kidolgozniuk. Magyarországon eddig csupán két OTH engedéllyel rendelkező vízbiztonsági terv készült el, így a közeljövőben számos WSP kidolgozása lesz időszerű. A Szolnoki Felszíni Vízmű évente mintegy 8 millió m3 vizet juttat el a fogyasztókhoz. Méreténél fogva vízbiztonsági tervük kidolgozását 2012. július 1-éig kell elvégezniük. A vízbiztonsági tervek a vízbeszerzéstől a tisztítás-technológián és vízszétosztáson át, egészen a fogyasztó csapjáig követik a víz útját. A diplomamunka célkitűzése, hogy a tisztítás-technológia során fellépő kockázatokat értékelje a Szolnoki Felszíni Vízműben (a konzultáció során kiválasztott műtárgyakra vonatkozóan), a beavatkozási lehetőségeket leírja, és mindezeket a vízbiztonsági terv kritériumainak megfelelő formátumban dokumentálja.
2011 Építőmérnök BSc igen Települési Fehér Gábor Gyula Raum László M44 autóút Kardosi mérnökségi telep közmű ellátása A diplomatervező feladata az M44 autóút Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszon létesítendő Kardosi mérnökségi telep vízi közmű ellátásnak tanulmányterv szintű elkészítse. A diplomamunka foglalkozzon az eltérő jellegű vízigények (szociális, technológiai, locsolás, stb.) kielégítésének megoldásaival, a szennyvizek és csapadékvizek kezelésének és elhelyezésének különböző lehetőségeivel, figyelembe véve a gazdasági, műszaki és környezetvédelmi szempontokat. Vizsgálja a tervezett közművek környezetre gyakorolt hatását. A diplomaterv tartalmazza az ivóvíz és szennyvíz ellátás tanulmánytervét, valamint a csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervét.
2011 Építőmérnök BSc igen Települési Gál Judit Dr. Darabos Péter Túrkeve vízellátó rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és rendelkezésre álló termelő, tároló, szállító kapacitásokat. Határozza meg a távlati, a lakosszám, a fogyasztási szokások, valamint a területhasználat bővülésből adódó vízigényeket. Tervezze meg az igények változásából adódó szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciót.
2011 Építőmérnök BSc Kareczki Renáta Dr. Laky Dóra Vízbiztonsági terv kidolgozása a Nagymarosi vízbázisra és tisztítás-technológiai sorára A 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet alapján az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét vízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Ennek következtében a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vízbázisaira is ki kell dolgozni a vízbiztonsági terveket. A diplomamunka célja módszertan kidolgozása és alkalmazása a Nagymarosi vízbázisra és tisztítás-technológiai sorára, mint mintaterületre.
2011 Építőmérnök BSc Matisz-Rohlicsek Éva Dr. Laky Dóra Sarud ivóvíz javító programjának vizsgálata A Heves Megyei Vízmű Zrt. Sarud településen új ivóvíz tisztítási technológia kialakítása történt meg 2008-ban, melynek célja a nyersvíz határértéket meghaladó vas, mangán, arzén és ammóniumion koncentrációjának a 201/2001.sz. Korm.rendeletben meghatározott határértékek alá csökkentése volt. A kialakított technológiában a vas- és mangántalanítást oxidációt követő szűrés hajtja végre, az arzénmentesítés oxidációt követő vas(III)-só adagolással és szűréssel történik, az ammóniummentesítés pedig törésponti klórozással. A diplomamunka célja a technológia hatékonyságának értékelése az üzemeltetési tapasztalatok alapján.
2011 Építőmérnök BSc igen Települési Terjék Katalin Dr. Clement Adrienne Szennyvízbevezetések vízminőségi hatásának elemzése és terhelhetőségének meghatározása kisvízfolyáson Magyarországi kisvízfolyáson elemezze a kommunális szennyvízbevezetések vízminőségi hatását, tervezze meg a Víz Keretirányelv szerinti vízminőségi célállapot elérését biztosító szennyvíz elvezetési is tisztítási stratégiát.
2011 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Balogh Áron István Dr. Clement Adrienne A Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőség vizsgálata
2011 Környezetmérnök BSc Barna Lilla Dr. Budai Péter, Horváth Adrienn A tetőfelületekről lefolyó csapadékvizek háztartásbeli hasznosíthatósága a vízminőség függvényében, különös tekintettel a cinkszennyezésre A dolgozat tárgyalja a tetőről lefolyó csapadékvizek minőségi és mennyiségi ismérveit, a lehetséges szennyezők okozta vízminőség romlás áttekintésével. Ennek alapján bemutatja az összegyűjtött csapadékvíz háztartásbeli hasznosításának lehetőségeit különféle tisztítási módok figyelembe vételével, és a csapadékvíz-gazdálkodás jelentőségének elméleti alátámasztásával. A jogi szabályozást a hiányosságok szempontjából vázolja. Mélyrehatóbban foglalkozik az állandó jelleggel mérhető cinkszennyezéssel. Laboratóriumi kísérletek segítségével vizsgálja a kielégítő tisztításhoz szükséges szűrőközeg típust és szűrőréteg vastagságot.
2011 Környezetmérnök BSc igen Ladányi Márta Dr. Clement Adrienne A nádasbeli anyagforgalom szerepe a Fertő-tó vízminőségének alakításában
2011 Környezetmérnök MSc Czermann Mónika Magdolna Dr. Clement Adrienne A Szilas-patak és vízgyűjtőjének környezeti állapotértékelése a Víz Keretirányelv szerint
2011 Környezetmérnök MSc igen Németh Adél Dr. Celement Adrienne Az Apátkúti-patak és vízgyűjtő területének környezeti állapotértékelése a VKI szerint
2011 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Pálur Szabina Dr. Clement Adrienne, Dr. Szilágyi Ferenc A Fertő-tó vízpótlási változatainak értékelése
2011 Környezetmérnök MSc igen Sinkáné Kovács Anita Dr. Clement Adrienne Mikroszennyezők előfordulása hazai felszíni vizekben
2011 Környezetmérnök MSc igen Vágvölgyi Zsófia Dr. Szilágyi Ferenc Az alsó-dunai hullámtéri vizek egyes vízminőségi kérdéseinek vizsgálata
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Annus Mihály Dr. Dulovics Dezső Érdi szennyvíztisztító telep bővítése, C-TECH technológia bemutatása, az új telep üzemeltetési költségének számítása
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Bódis Gábor Bálint Dr. Buzás Kálmán Sopron ágfalvi lakópark csapadékvíz-elvezetés hidraulikai felülvizsgálata
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Czimmermann László Dr. Dulovics Dezső Esztergom város szennyvíztisztító telepének fejlesztése
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Delacasse László Dr. Juhász Endre Szennyvíziszap kezelési és elhelyezés Zalaegerszegen, innovatív megoldások és lehetséges fejlesztések elemzése
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Dozsnyák Péter Dr. Solti Dezső Felsőforrási forrásfoglalás, Felsőforrás - Királykútközötti gravitációs nyersvíz vezeték és a Királykút - Perecesi medence közötti nyomás alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Fehér Tamás Dr. Licskó István A Mátészalka és Környéke Vízmű által szolgáltatott ivóvízben található arzén eltávolításának lehetőségei
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Figura Tibor Dr. Dulovics Dezső Tar - Mátraszőlős csatornahálózatának csatlakoztatása Pásztó szennyvízrendszeréhez
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Görög Renáta Dr. Licskó István Pókaszepetk és Gyűrűs ivóvízműveihez tartozó települések megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátásának lehetőségei
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Kiss Géza Dr. Juhász Endre Nagykőrös város települési szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszapok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Kissné Benedek Kinga Dr. Licskó István Dunai vízbázisról származó ivóvíz helyettesítése karsztvízzel Dunát érintő rendkívüli szennyezés alkalmával
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Kövér Tamás Dr. Dulovics Dezső Lövő és térsége szennyvíztisztító telep levegőztető rendszerének intenzifikálása és üzemi tapasztalatai, további intenzifikálási (fejlesztési) lehetőségek
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Lahocsinszky Róbert Dr. Darabos Péter Bagod térségi vízellátó hálózat rendszer felülvizsgálata
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Pál Attila Dr. Darabos Péter Nyárliget település vízellátásának biztosítása az Ausztria-Magyarország határon átnyúló regionális vízellátó rendszerből
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Payer Aletta Bódi Gábor Veszteség csökkentési módszerek az Érd és Térsége Víziközmű Kft-nél
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Szabó Tamás Dr. Simonffy Zoltán Kutak karbantartásának jelentősége, ütemezésének megoldási lehetőségei
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Szabó Zoltán Dr. Juhász Endre Fertőendrédi Szennyvíztisztító Telep iszapkezelési technológia fejlesztése
2011 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Szarka Zoltán Dr. Licskó István Damak község jelenlegi ivóvíztisztítási rendszerének feklesztése, különös tekintettel az ammónium ionok eltávolítására
2011 igen Mitcsenkov Domonkos Az Ördögárok vízgyűjtőjén történő csapadéklefolyás dinamikus modellezése
2010 Építőmérnök igen Városi Bognár-Almási Ibolya Dr. Darabos Péter Százhalombatta vízellátó rendszerének fejlesztése Százhalombatta vízellátása a dunai partiszűrésű vízbázisból megoldott. A diplomatervben vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és rendelkezésre álló szállító kapacitásokat. Határozza meg a távlati, a lakosszám, a fogyasztási szokások, valamint a területhasználat bővülésből adódó igényeket. Tervezze meg az igények változásából adódó szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciót.
2010 Építőmérnök igen Városi Borbély Máté István Bódi Gábor, Fülöp Roland Bp. VII. ker. Wesselényi utca (Dohány utca – Síp utca közötti szakasz) csatornarekonstrukciójának vizsgálata, tervezése A diplomamunka célja Bp. VII. ker. Wesselényi utca (Dohány utca – Síp utca közötti szakasz) csatornarekonstrukciójának tervezése. A meglévő szakasz és a már megvalósult rekonstrukció ismertetése. Az adott szakaszon szóba jöhető, egyéb technológiák vizsgálata, ismertetése, miközben gondoskodunk a meglévő közművek zavartalan üzemeltetéséről, forgalomtechnika tervezéséről. A változatok közül műszaki, gazdasági szempontok alapján a legmegfelelőbb rekonstrukciós technológia kiválasztása és megtervezése.
2010 Építőmérnök igen Környezeti Fábri Erzsébet Dr. Szilágyi Ferenc Balotaszállás szennyvíztisztításának megoldása természetközeli módszerrel Balotaszállás község szennyvíztisztításának és szennyvízelhelyezésének megoldására a kistelepülések számára kínált alternatívák közül a legmegfelelőbb módszer kiválasztása és a választott technológia tanulmánytervének kidolgozása.
2010 Építőmérnök igen Környezeti Glück Andor Dr. Buzás Kálmán, Horváth Adrienn Tetővizek hasznosítása és hasznosulása A tetőről lefolyó és összegyűjtött csapadékvizek tározásának és felhasználásnak valamint hasznosulásának lehetőségei. A 100 éves budapesti csapadék adatsorok vizsgálatával a tetővíz tározó méretének meghatározása, és a költségek megtérülésének meghatározása, a felhasználási körülményeket is figyelembe véve.
2010 Építőmérnök igen Környezeti Glück Dániel Budai Péter, Dr. Buzás Kálmán A forgalom dinamika hatása a közúti közlekedés nehézfém-kibocsátásaira A közúti közlekedés kopási folyamatok (fék és gumiköpeny kopás) révén különféle nehézfémeket bocsát ki, melyek közvetlenül a légkörbe vagy csapadékvíz általi lemosódással felszíni vízfolyásokba, illetve a talajba kerülnek, ahol hosszabb idő alatt akkumulálódnak, potenciális veszélyforrást képezve. A diplomázó feladata több, eltérő forgalom dinamikával jellemezhető budapesti helyszínen végrehajtandó mintavétel az útfelületen felhalmozódó kopástermékekből, illetve a laboratórium által ezekből kimért értékek elemzése alapján összefüggés felállítása a forgalom dinamika és a szennyezőanyag útfelületen való felhalmozódása között.
2010 Építőmérnök igen Városi Iszkeitz András Dr. Licskó István Tiszaföldvár város ivóvízminőség-javításának megoldási javaslatai A diplomamunka célja megoldási javaslatok kidolgozása a Tiszaföldvár város területén szolgáltatásra kerülő ivóvíz minőségének javítására annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a többször módosított 201/2001. sz. Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek. Tiszaföldváron jelenleg a szolgáltatott ivóvízben az ammónium ionok, a vas és a mangán koncentrációja meghaladja az ivóvíz minőségét szabályozó 201/2001. sz. Korm. rendeletben megállapított határértékeket. A Diplomamunkában ismertetésre és értékelésre kerül több megoldási javaslat, melyek közül elsősorban a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján kerül kiválasztásra a legkedvezőbb változat.
2010 Építőmérnök igen Környezeti Koncsos Tamás Dr. Melicz Zoltán Innovatív informatikai rendszerek adaptálása vízi infrastrukturális létesítmények fejlesztésére A diplomamunka célja a korszerű informatikai eszközök alkalmazási lehetőségeinek bemutatása illetve továbbfejlesztése, amelyek az építőmérnöki gyakorlatban (vízi közművek és egyéb vízi létesítmények) jelenleg még kevéssé ismertek, de az egyéb mérnöki gyakrolatban már több helyen bizonyították létjogosultságukat. Ezek közül a Jelölt (i) a települési szennyvíztisztító telepi beruházások előkészítésére alkalmas, könnyen kezelhető döntéstámogató szoftver kidolgozását végzi. A program alkalmas több, korszerű szennyvíztisztító rendszer együttes kezelésére, és az adott célkitűzéseknek (tisztított szennyvíz összetétel, költségminimalizálás stb.) megfelelő reaktorkonfiguráció kiválasztására (ii) a vízi közműveket ábrázoló hagyományos térképi állományok (rasztertérképek) és azok digitális változatainak képfelismerő program fejlesztésével történő automatizált migrálása, (iii) elárasztásvizsgálatok elvégzése nem hagyományos matematikai összefüggésrendszerek és ezekre illesztett algoritmusok alkalmazásával.
2010 Építőmérnök igen Városi Mészáros Lászlóné Bódi Gábor Budapest Agglomeráció Településtervezési Tervéhez a déli Szektorhoz tartozó települések vízgazdálkodásának felülvizsgálata A tanulmányterv célja megvizsgálni a Budapest Agglomeráció déli szektorhoz tartozó települések víz- és szennyvízcsatornázásának változását, fejlődését. javaslatot adni a további feladatokhoz, mértékére, annak műszaki megoldásaira.
2010 Építőmérnök igen Városi Molnár András Fülöp Roland Hódmezővásárhely-Kishomok szennyvízelvezetése A diplomamunka célja Hódmezővásárhely Kishomok városrész szennyvíz elvezetésének megoldása. A diplomázó hallgató a területre jellemző szennyvízterhelési és domborzati adottságok figyelembevételével, a tanulmány szinten 2 alternatívát megvizsgál, amelyet gazdaságilag is összehasonlít. Az változatok közül műszaki, gazdasági, megbízhatósági szempontok alapján javaslatot tesz a kialakítandó szennyvíz elevező rendszerre. A választott rendszer konzulensekkel közösen kijelölt részére a diplomázó elkészít a létesítési engedélynek megfelelő részletességű tervdokumentációt.
2010 Építőmérnök igen Környezeti Nálhi Ákos Bódi Gábor Sopron és térsége hulladékgazdálkodási programjának felülvizsgálata, biológiailag lebomló anyagok kezelése
2010 Építőmérnök BSc igen Környezeti Fejes Petra Dr. Licskó István Metanol adagolás hatásának vizsgálata az utódenitrifikációra A diplomamunka célja metanol (mint külső tápanyag-forrás) adagolással megvalósított utódenitrifikáció során lejátszódó folyamatok tanulmányozása laboratóriumi kísérletek alkalmazásával, melynek eredményeként megállapítható, hogy a metanol adagolás változtatása milyen módon befolyásolja az utódenitrifikáció folyamatait. Ehhez a hallgató: (i) megismeri az SBR típusú reaktorok működését, (ii) meghatározza a vizsgálatra kerülő nyers szennyvíz jellemző minőségi paramétereit, melyek alapján megállapítja az adagolandó metanol optimális mennyiségét, (iii) majd vizsgálja a metanol adagolás változtatásának hatását a denitrifikáció hatásfokára.
2010 Építőmérnök BSc Hakstol Dávid Dr. Darabos Péter Cegléd vízellátó rendszerének fejlesztése Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg és értékelje a rendszer jelenlegi állapotát és rendelkezésre álló termelő, tároló, szállító kapacitásokat. Határozza meg a távlati, a lakosszám, a fogyasztási szokások, valamint a területhasználat bővülésből adódó vízigényeket. Tervezze meg az igények változásából adódó szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciót.
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Imreh György Bódi Gábor, Fülöp Roland Veszprém-Gyulafirátót városrész csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata A diplomamunka célja Veszprém Megyei Jogú Város Gyulafirátót városrész csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata. A diplomázó hallgató a területre jellemző hidrológiai és domborzati adottságok figyelembevételével, a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének jelenlegi állapotát felméri és ismerteti. A jelenlegi rendszer hiányosságainak ismeretében javaslatot tesz a csapadékvíz elvezető rendszer átdolgozására. A különböző kidolgozott koncepciók kialakítását a település rendezési tervéhez illeszti. Az egyes változatokban a főgyűjtők hidraulikai jellemzőit, vizsgálatát és ellenőrzését számítógépes szimulációval végzi. Az egyes változatok közül műszaki, gazdasági, megbízhatósági szempontok alapján javaslatot tesz a kialakítandó csapadékvíz elevező rendszerre.
2010 Építőmérnök BSc Kurucz Máté Dr. Laky Dóra Arzén- és ammóniummentesítő technológia kidolgozása a Gyulai Vízműben Az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében az arzénre és ammóniumra vonatkozó határértékek jelentősen szigorodtak: a korábbi 50 µg/L helyett 10 µg/L a maximálisan megengedhető arzénkoncentráció az ivóvízben, az ammóniumion határérték pedig 0,5 mg/L lett. Az határértékek szigorodása a Dél-Alföldön több, mint 200 települést és 1,2 millió lakost érint. Arzén és ammónium tekintetében a gyulai ivóvíz sem teljesíti a határértékeket. A diplomamunka célja ezért az említett komponensek egészségügyi hatásai, a hazai helyzetkép, és az eltávolításukra alkalmazható technológiák bemutatását követően javaslatok kidolgozása a Gyulán alkalmazható víztisztítási technológiákra.
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Mádi Péter Bódi Gábor, Fülöp Roland, Dr. Tompai Zoltán Érd-Parkváros városrész szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezetés tervezése Diplomatervező feladata, hogy vizsgálja meg a kijelölt terület szennyvízcsatorna építésének lehetőségét, valamint az ezzel kapcsolatos építési forgalomterelési lehetőségeket. A műszaki és gazdasági viszonylatban legkedvezőbb állapotnak megfelelően tervezze meg létesítési engedélyes terv formájában a szennyvízcsatornát, a terelő utak forgalomtechnikai koncepcióját, és az úthoz kapcsolódó felszíni csapadékvíz elvezetést.
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Rückert Lilla Dr. Melicz Zoltán Szennyvíztisztítás-tervezési módszertan megbízhatóságának ellenőrzése modell szimulációkkal A diplomamunka célja egy, a szennyvíztisztítás tervezésben alkalmazott módszertan hazai adaptációjának vizsgálata. A német ATV tervezési irányelv magyarországi alkalmazhatóságát tervezési mintapéldán keresztül mutatja be a hallgató, melyet Biowin 2.1 szimulációs modellszámításokkkal igazol.
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Szabó Gábor Dr. Buzás Kálmán Az Ördögárok vízgyűjtőjének, a csapadéklefolyás dinamikus szimulációjához szükséges részletességű feltárása Helyszíni bejárással és mérésekkel, továbbá a hozzáférhető egyéb információk (űrfelvételek, légifelvételek és térképek) feldolgozásával, a vízgyűjtő csatornahálózatához tartozó részvízgyűjtők szerinti bontásban tárja fel a budai főgyűjtő Ördögárok mellékcsatornájának hidrológiai jellemzőit.
2010 Építőmérnök BSc igen Környezeti Varga Orsolya Bódi Gábor Hulladéklerakás komplex megközelítésben Diplomatervező feladata, a napjainkban egyre kérdésesebbé váló (EU direktívák) hulladéklerakás helyzetének, jövőjének áttekintése, az érvek és ellenérvek ütköztetése.
2010 Építőmérnök BSc igen Települési Zajzon Gergő Dr. Melicz Zoltán, Krystyna Olanczuk-Neyman The influence of the ozonization on the biodegrabilty of secondary effluent (angol nyelvű)
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bartos Violetta Katalin Dr. Licskó István Vízminőségi problémák és lehetséges megoldásuk a Visegrádi Vízbázison A diplomamunka célkitűzése: A diplomamunka célja a Visegrádi Vízbázison létesített partiszűrésű kutak vizében jelentkező vízminőségi problémák eredetének feltárása, és javaslatok kidolgozása a vízminőség javítása érdekében megvalósítandó beavatkozások megvalósításához. A DMRV Zrt. Visegrádi Vízbázisán a közelmúltban műszaki beavatkozást hajtottak végre, melynek a partiszűrésű kutak vízminőségére gyakorolt hatása még nem teljesen ismert, így annak megállapítása is a feladat céljai között szerepel.
2010 Szakmérnök igen Boda Balázs Dr. Darabos Péter A 2008. évben Kaposvár, Kanizsai utcában csőroppantással elvégzett vízvezeték-rekonstrukció során beépített KPE vízvezeték csőállapot felvétele Kaposvár, Kanizsai utcában bevonat nélküli KPE csővel és szakszerűtlenségekkel terhelt kivitelezéssel 2008. évben elvégzett csőroppantás után a beépített vízvezetékcső állapotfelvétele a várható élettartamra gyakorolt kedvezőtlen hatások feltárása céljából.
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Farkas Tamás Dr. Licskó István Műszaki megoldási lehetőségek Kistelek település ivóvízminőségének javítására A diplomamunka célja Kistelek településen a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása. Kisteleken a rendelkezésre álló vízkészletek vas, mangán és ammónium ion koncentrációja meghaladja 65/2009 sz. Korm. rendelettel módosított 201/2001. sz. Korm. rendeletben megfogalmazott határértékeket. A jelenleg működő víztermelő kutak metán tartalmuk alapján „B” kategóriájú besorolásba kerültek. A diplomamunkában bemutatásra kerül a javasolt megoldási változatok műszaki és gazdaságossági értékelése.
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Holvay Benedek Dr. Dulovics Dezső Az Oroszlányi Ipari Park MBR rendszerű szennyvíztisztító telepének bővítése és működésének hatása a városi MBR rendszerű szennyvíztisztító telepre
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kendli Richárd Dr. Darabos Péter Nagykanizsa térségi vízellátó rendszer felülvizsgálata
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Nagy Imre Bódi Gábor DMRV ZRT. Üröm - Pilisborosjenő és hozzá kapcsolódóan a Pilisi térség vízellátásának vizsgálata A diplomamunka célja, hogy feltérképezze a tárgyban megadott, meglévő vízellátó rendszer hidraulikai jellemzőit, valamint annak meghatározása, hogy a távlati vízigények kiszolgálása – a területi fejlesztéseket érintő növekvő biztonságos vízszolgáltatási igények mellett – milyen hálózati átalakításokat, fejlesztéseket követel meg.
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Sztrunga Szabina Dr. Melicz Zoltán Szimulációs vizsgálatok a Sárisápi Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítésének megalapozásához A feladat során a Hallgató a Sárisápi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásának megalapozó vizsgálatait végzi, amelyhez Biowin 2,1 modellszimulátort alkalmaz. A modellvizsgálatok célja a telep számára már korábban elkészült technológia-korszerűsítési változatok szimulációkkal történő ellenőrzése, illetve azok kritikai vizsgálata. A szimulátor működtetéséhez szükséges adatokat részben saját mérések eredményeiből, részben pedig az ÉDV Zrt. önkontroll eredményeiből kapja.
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Varga Renáta Dr. Licskó István Klórozott szénvegyületek eltávolítása törésponti klórozást követően A diplomamunka célkitűzése: A diplomamunka célja a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (KAVÍZ) ivóvíz tisztító rendszerében kialakított törésponti klórozást tartalmazó technológia vizsgálata és értékelése, a közeljövőben megvalósítandó granulált aktívszén töltet-csere optimalizálása érdekében. A megjelölt célok között szerepel az aktívszén töltet-csere időpontjának, illetve az újonnan betöltendő aktívszén kiválasztásának műszaki megalapozása.
2010 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Vőneki Péter Dr. Licskó István Egy Dél-alföldi kistérségi ivóvízellátó rendszer részvétele az ivóvízminőség-javító programban A diplomamunka célkitűzése: A diplomamunka célja annak részletes vizsgálata, hogy egy kijelölt Dél-alföldi kistérségben az érintett települések ivóvízminőség-javító programban történő részvételénél műszaki és gazdaságossági (beruházás, fenntartás, üzemeltetés) szempontból a helyi ivóvíztisztítási technológiákra, vagy a központi ivóvíztisztításra és vízelosztásra alapozott megoldás eredményezheti a legkedvezőbb megoldást.
2009 Civil Engineer Adam Piotrowski Dr. Melicz Zoltán Evaluation of applicability of combined pre- and post-denitrification systems in wastewater treatment in Hungary Hungary has gone through enormous changes in the field of sanitation during the last decades. The social and economical changes have - amongst others - modified the ownership of water supply and wastewater collection systems, the formerly applied State support on water price was finished. The tariffs of drinking water and collection of sewage water therefore has been continuously increased resulting in much lower spescific water consumptions in the settlements. The volume of the collected wastewater is similar to that observed some decades ago, despite the large investments expanding sewerage systems. Due to these facts, the pollutant concentrations in the colleced wastewater are remarkably higher. The total nitrogen concentration exceeds 100-120 mg/L in the raw wastewater even in large (above 100000 PE) settlements. As control of nitrogen removal in one of the most difficult processes in the treatment of municipal wastewater, this pheomena requires much attention for the designers/operators of the treatment facilities. The nitrogen is usually removed by pre-denitrifying reactor configurations in the Hungarian wastewater treatment plants, the post denitrification arrangement - with some exception - is missing. As effluent criteria for nitrogen concetrations are strict in several cases, combination of pre- and post denitrification may seem to be a promising solution.
2009 Egészségügyi mérnök Kőrösi Nóra Laky Dóra Nitrit megjelenése az ivóvízben – műszaki és közegészségügyi vonatkozások A 201/2001, illetve a 65/2009 sz. Kormányrendelet számos vízminőségi komponens tekintetében jelentősen szigorúbb határértékeket ír elő, mint a korábban érvényben lévő szabvány, ezek közül az egyik legnagyobb problémát az ammónium jelenti. Ennek előfordulása a nyersvízben a nitrit felhalmozódását okozhatja, amely az emberi szervezetbe kerülve közvetlen egészségügyi kockázatot jelent. A diplomamunka célja a nitrit felhalmozódás okainak feltárása, különös tekintettel az ivóvízben lejátszódó nitrifikációs folyamatokra és a fertőtlenítés hatékonyságára.
2009 Építőmérnök Babucsik Ildikó Kovács Ádám A geotermikus energia hazai, energetikai célú felhasználásának hidrogeológiai és környezetvédelmi kérdései A háztartások alternatív energiaellátása iránt a növekvő energiaárak és az ellátó hálózatok bizonytalansága miatt egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik. A talajból, ill. kőzetből kinyerhető hőenergia hasznosítására a műszaki technológia rendelkezésre áll, a műszaki-gazdasági hatékonyságot ugyanakkor az egyes területek földtani és hidrológiai viszonyai számottevően befolyásolják. Emellett a geotermikus energia felhasználásakor különböző környezetvédelmi kérdésekre is választ kell találni. A diplomamunka célja a geotermikus energia magyarországi, energetikai célú felhasználási lehetőségeinek áttekintése hidrogeológiai és környezetvédelmi szempontból.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Balás Boglárka Takáts Attila A szelektív gyűjtés gazdasági kérdései Feladat a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó kiadások és bevételek elemzése.
2009 Építőmérnök igen Városi Braun Ferenc Attila Darabos Péter Baja város ivóvízellátása vízminőségi vészhelyzetben Baja város ivóvízellátása a Duna partiszűrésű kútjaira települt. Egy dunai vízminőségi vészhelyzetben a város vízbázisa napokra is kieshet az ellátásból. A diplomatervező feladata annak feltárása, hogy ilyen vészhelyzetben a városban található mélységi fúrt kutak bekapcsolásával az ellátás milyen színvonalon és műszaki feltételekkel valósítható meg.
2009 Építőmérnök igen Városi Dombi Ágnes Dr. Melicz Zoltán Az MBR (membrán bioreaktor) rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata magyarországi szennyvíztisztító telepek esetén Szakirodalom tanulmányozásával ismertesse a membrán bioreaktorok működését. Vizsgálja azokat a fontos paramétereket (hidraulikai, fizikai kémiai stb.), amelyek a legnagyobb mértékben befolyásolják az MBR rendszerek működését, a szennyezőanyag eltávolítás hatásfokát.
2009 Építőmérnök igen Városi Fekete Enikő Dr. Licskó István, Laky Dóra Mobil víztisztító berendezések alkalmazása Mobil víztisztító berendezések működésének értékelése, továbbfejlesztési javaslatok kidolgozása.
2009 Építőmérnök igen Városi Gajzer Csilla Dr. Licskó István Mérnöki munka elemzése egy 60 000 m3/d, 230 000 LEÉ kapacitású eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep próbaüzemének ideje alatt A diplomamunka célja, hogy a 2004 – 2008 közötti időszak legjelentősebb hazai szennyvíztisztítási beruházásaként megépült 60.000 m3/d hidraulikai kapacitással rendelkező üzem próbaüzemi működése alkalmával végzett mérnöki feladatok teljesítését értékelje. A hazai beruházási gyakorlatban az elmúlt évek sajnálatos tapasztalata, hogy az építési-szerelési feladatok elhúzódása, és tervezett átadási határidők betartásának kényszere következtében a próbaüzemi időszak megengedhetetlen módon lerövidül. Ennek következménye az, hogy a lehetséges üzemeltetési változatok kipróbálására és az optimális működési feltételek meghatározására nem kerül sor. A vizsgálatba bevont szennyvíztisztító telep az elmondottak ellenpéldája: a hivatalosan hat hónapos próbaüzem meghosszabbításra került annak érdekében, hogy a téli időszak sajátos viszonyai is vizsgálhatók legyenek.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Gartai Balázs Dr. Koncsos László Építőmérnöki tevékenység környezeti hatásainak bemutatása néhány kivitelezési példával Környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák vizsgálata a kivitelezésben. Meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére megfelelő szakmai válaszok keresése beruházások környezetében. Környezetünk megóvása, minőségének javítása mérnöki létesítmények kivitelezésekor. A talaj, a víz, a levegő és az élővilág védelmével kapcsolatos intézkedések, a keletkezett hulladékok kezelése. Környezeti hatástanulmányok tartalmának bemutatása beruházások környezetére.
2009 Építőmérnök Gulyás Gábor Dr. Buzás Kálmán Zajárnyékoló falak és alkalmazásuk A közúti és vasúti közlekedési eredetű zaj elleni védelemre használatos árnyékoló falak típusainak, azok tervezési elveinek és kivitelezési módszereinek, valamint az alkalmazások tapasztalatainak értékelő összefoglalása.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Hanák Milán Dr. Buzás Kálmán, Budai Péter Belterületi csapadékvizek hasznosításának lehetőségei: műszaki megoldások és gazdasági értékelésük Tanulmány készítése a belterületi csapadékvizek hasznosításának magyarországi lehetőségeiről. Különböző adottságú területekre alkalmazható megoldások típuspéldáinak ismertetése. A műszaki megoldások általános összehasonlító gazdasági elemzése, valamint egy konkrét helyszín terveinek elkészítése a megtérülési idő számításával.
2009 Építőmérnök Horváth Adrienn Dr. Buzás Kálmán Tetővizek minősége és a szennyező anyagok csökkentésének lehetőségei A klímaváltozás egyik várható következménye hazánkban a csapadékesemények időbeni megoszlásában bekövetkező kedvezőtlen változás, a nyári időszakban gyakoribbá váló forró és száraz időszakok előfordulási gyakoriságának növekedése. Ez fokozódó lakossági érdekeltséget eredményez a csapadékvíz hasznosításában, elsősorban a tetővizek felhasználásában. A hasznosítási lehetőségek körét a visszatartható víz minősége befolyásolja. A kísérletes diplomamunka célja a tetővíz nehézfém és PAH szennyezettségének értékelése, valamint a szennyezés-csökkentés megoldási lehetőségeinek vizsgálata.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Horváth Viktória Dr. Buzás Kálmán Egyedi szennyvíztisztítási lehetőségek Magyarországon A gazdaságosan nem csatornázható települések szennyvizek környezetvédelmi szempontból elfogadható mértékű tisztítására alkalmas, Magyarországon hozzáférhető, illetve szokásos műszaki megoldásainak, berendezésinek figyelembevételével, az alkalmazások körének (érintett települések száma, lakószám) meghatározása, a megoldások fajlagos költségeinek becslés szintű számítása.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Imre Zsuzsanna Dr. Licskó István Dombóvár szennyvíztisztító telepének intenzifikálása A diplomamunka célja, hogy szakirodalmi feltárás, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-nél fellelhető üzemeltetési adatok és tapasztalatok, valamint saját vizsgálatok alapján megvizsgálja a szennyvíztisztító telep hidraulikai és szennyező-anyag eltávolítási kapacitásának növelési lehetőségeit. A szennyvíztisztító telep jelenlegi működésével kapcsolatban különösebb problémák ugyan nem merülnek fel, de a közeljövőben Dombóváron bővítik a közcsatorna hálózatot, valamint néhány környező kisebb településen szennyvízcsatorna hálózatot létesítenek, így a szennyvíztisztító telep hiraulikai és szennyezőanyag terhelésének növekedésére kerül sor. A szennyvíztisztító telep jelenlegi kiépítettsége várhatóan már nem tudja megoldani a szennyvíz térfogat és szennyezőanyag mennyiség tekintetében bekövetkező növekedésből származó problémákat.
2009 Építőmérnök Kassai Zsófia Dr. Szilágyi Ferenc Az iszapkotrás hatása a Gemenc- Béda- Karapancsa ágrendszer foszforforgalmára: A Béda esettanulmány A fonatos ágrendszereknek a folyók tápanyagforgalmában jelentős szerepük van. Magyarországon a Duna mentén két ilyen ágrendszer található, a Szigetköz és a Gemenc- Béda- Karapancsa (GBK) térség. Az itt található mellékágak, és holtágak üledéke jelentős mértékben befolyásolhatja a hullámtérre kijutott víz foszforviszonyait. A mentett oldali és a hullámtéri holtágak és mellékágakban jelentős feltöltődés figyelhető meg, amely funkciójukat veszélyezteti. Emiatt kotrásokat terveznek végezni a GBK területén (Veránka, Béda- Karapancsa, Fekete- erdei, Báli, Móricz- Duna, Nagy- Pandúr), ami egyrészt a víztérfogatot növeli, másrészt hatással van a tápanyagforgalomra, ezen belül a foszforforgalomra. A diplomamunka célja az iszapkotrás hatásának vizsgálata a tápanyagforgalomra a Gemenc- Béda- Karapancsa térségben, különös tekintettel a Belső- és a Külső-Bédára. Ennek érdekében laborkísérletek során az üledék a foszfor adszorpciós jellemzőinek vizsgálatára kerül sor. Cél továbbá az eredmények kiterjesztése a GBK egyéb kotrandó területeikre.
2009 Építőmérnök Kiss Gertrúd Dr. Darabos Péter Siklós város ivóvízellátó rendszerének felülvizsgálata és fejlesztése A diplomatervező feladata Siklós város vízellátási helyzetének feltárása, a meglévő állapot elemzése, majd ebből a távlati településfejlesztési elképzelésekkel összhangban a hálózat fejlesztési, és rekonstrukciós igények meghatározása.
2009 Építőmérnök igen Városi Kollár Eszter Dr. Melicz Zoltán A csatornahálózati szennyvízminőség változás alapfolyamatai és megoldási lehetőségek a bűzproblémák mérséklésére Szakirodalom tanulmányozásával részletesen ismertesse a gravitációs csatornahálózatokban előforduló fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat. Vizsgálja azokat a fontos paramétereket (hidraulikai, fizikai kémiai stb.), amelyek a legnagyobb mértékben befolyásolják a szennyvíz minőségét a csatornahálózati lefolyás során. Mutassa be azokat a mérnöki megoldásokat, amelyek hatékonynak tekinthetők a szennyvíz berothadásának elkerülésére. Ismertesse a budapesti csatornarendszeren előforduló, a bűzképződés szempontjából legrosszabb szakaszokon, a kialakuló szaghatások legfontosabb okait, illetve egy, a külső konzulens segítségével kiválasztott szakaszon keresztül a bűzhatások mérséklésére tett erőfeszítések jellegét, és annak eredményességét.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Lágler Veronika Kovács Ádám, Dr. Kleb Béla A hőszivattyúk alkalmazási lehetőségei Magyarországon A háztartások alternatív energiaellátása iránt a növekvő energiaárak és az ellátó hálózatok bizonytalansága miatt egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik. A talajból, ill. talajvízből kinyerhető hőenergia hasznosítására a hőszivattyús technológia rendelkezésre áll, a műszaki-gazdasági hatékonyságot ugyanakkor az egyes területek földtani és hidrológiai viszonyai számottevően befolyásolják. A hőszivattyú alkalmazása jelentősebb beruházási költséggel, ugyanakkor alacsony üzemelési költséggel jár, így gazdaságossági szempontból néhány év után már kedvezőbb lehet a hagyományos megoldásoknál, emellett megújuló energiaforrást hasznosít. A diplomamunka célja a hőszivattyúk hazai felhasználási lehetőségeinek áttekintése műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontból.
2009 Építőmérnök igen Városi Márkus Dániel Bódi Gábor, Fülöp Roland Csepel dél csapadékvíz elvezetésének lehetőségei A diplomamunka célja Csepel déli városrészének csapadékvíz rendezése. A diplomázó hallgató a területre jellemző hidrológiai és domborzati adottságok figyelembevételével, a terület csapadékvíz rendezését ismerteti. A terület közútjainak tervezett burkolását figyelembe véve javaslatot tesz a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására. A különböző kidolgozott koncepciókat ismerteti. Elvégzi az egyes változatokban kialakított rendszerek hidraulikai méretezését. Az változatok közül műszaki, gazdasági, megbízhatósági szempontok alapján javaslatot tesz a kialakítandó csapadékvíz elevező rendszerre.
2009 Építőmérnök Melha Márton Laky Dóra, Bódi Gábor Víztisztítási technológia tervezése törésponti klórozással Adott nyersvíz minőségre törésponti klórozáson alapuló ammóniummentesítési technológia tervezése.
2009 Építőmérnök igen Városi Mics Márta Dr. Clement Adrienne, Dr. Buzás Kálmán A Tihanyi félsziget csapadékvíz elvezető rendszerének értékelése vízminőségvédelmi szempontok alapján A Balaton vízgyűjtőjéről származó tápanyagterhelésnek közel egynegyede származik a belterületekről, különösen a part közelében lévő településekről. A diplomamunka célja a csapadékvíz elvezető rendszerek értékelése a belterületekről lefolyó csapadékvízzel közvetített terhelés szempontjából, szakirodalmi elemzés és mintaterületi vizsgálatok alapján.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Muzelák Bálint Dr. Koncsos László A Balaton vízszintszabályozási stratégiájának megalapozása Markov-láncok irányításával A Balaton vízszintváltozását befolyásoló stratégiák (vízpótlás, és a Sión történő vízlevezetési beavatkozások) megalapozása, tudományos, a kockázat minimalizáslását megvalósító eszközökkel.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Nagy Adrienn Anita Bódi Gábor, Fülöp Roland Százhalombatta hulladék elhelyezésének lehetőségei a jövőben A diplomamunka célja Százhalombatta város hulladékgazdálkodásának felülvizsgálata. A diplomázó hallgató a területre jellemző műszaki háttér és hulladékadatok figyelembevételével, a város hulladékgazdálkodás jelenlegi állapotát felméri és ismerteti. A jelenlegi rendszer ismeretében javaslatot tesz az érintett település hulladékának jövőbeli elhelyezéséről. A különböző kidolgozott koncepciókat részletesen bemutatja. Az egyes változatok közül műszaki, gazdasági, megbízhatósági szempontok alapján javaslatot tesz a kialakítandó koncepcióra.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Pető Orsolya Kovács Ádám A talajerózió szabályozása a Kapos vízgyűjtőjén A vízi élőhelyek degradációjában, a tápanyagok felszíni vizekben történő feldúsulásában, a tározók gyors feltöltődésében lényeges szerepe van a talajok víz által okozott eróziójának, valamint az erodált talajszemcsék transzportjának. Az erózió mértékét a nem szabályozható környezeti tényezők mellett a vízgyűjtőn folytatott gazdálkodás számottevően befolyásolja, így a helyes gazdálkodási gyakorlat megválasztása kulcskérdés a túlzott mértékű erózió és üledékterhelés elkerülése érdekében. A diplomamunka célja a dombvidéki területen fekvő, talajelhordásnak kitett Kapos vízgyűjtőjének vizsgálata erózióvédelem szempontjából.
2009 Építőmérnök igen Városi Sigmond Zoltán Dr. Buzás Kálmán Pesti Duna-parti főgyűjtő hidraulikai felülvizsgálata A főgyűjtő parti záporkiömlők működésének és üzemidejének szimulációs vizsgálata, különös tekintettel a Duna belvárosi szakaszának szennyező-anyag terhelése szempontjából.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Szijjártó Tamás Budai Péter Energiatakarékosság és környezetvédelem az építési technológiákban: épületek energetikai besorolása, hagyományos és újszerű építési rendszerek összehasonlítása Összehasonlító tanulmány készítése újszerű és hagyományos építési technológiák energiaigényességéről és környezetre gyakorolt egyéb hatásairól, a nemrég bevezetett energetikai besorolás tükrében. Műszaki megoldások általános összehasonlító gazdasági elemzése, valamint egy modell helyszín terveinek elkészítése.
2009 Építőmérnök igen Városi Szombati Bertold Dr. Fleit Ernő Óvártej Zrt. -ipari előkezelő- üzemelési problémák és üzemviteli optimalizáció A diplomadolgozat témája Mosonmagyaróváron működő Óvártej Zrt. sajtgyári szennyvizének tisztítása, egy más célra létesített szennyvíz előkezelőn. A külföldön bevált kompakt technológia a megváltozott szennyvíz minőségi és mennyiségi paraméterek miatt megfelelő tisztításról nem tud gondoskodni. Az üzemeltető határozott időtartamra szóló bérüzemeltetés keretében gazdasági érdekeket szem előtt tartva próbálja a technológiába beavatkozva optimalizálni a működést. A dolgozat kitér a telep átadás-átvételén kialakult jogi kérdésekre, az átvételkor nem ismert hiányosságok bemutatására. A telep egyediségét bemutatva a korlátolt bővítési és intenzifikálási lehetőségekre. Az üzemeltetés során tapasztalt problémák és azok megoldására. Az üzleti alapon működtetett előkezelő gazdaságossági mutatóira.
2009 Építőmérnök igen Környezeti Vajnai Judit Dr. Szilágyi Ferenc Használt hévíz bevezetésének hatása a Laskó-patak ökológiai állapotára A munka célja megvizsgálni a helyi fürdő és az egészségügyi intézmény által használt hévíz hatását Laskó-patak vízminőségére és élővilágára vonatkozóan a bevezetéstől a befogadóig vizsgálva.
2009 Építőmérnök Vladár Zoltán Bódi Gábor, Fülöp Roland Monor város csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata A diplomamunka célja Monor város csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata. A diplomázó hallgató a területre jellemző hidrológiai és domborzati adottságok figyelembevételével, a város csapadékvíz elvezető rendszerének jelenlegi állapotát felméri és ismerteti. A jelenlegi rendszer hiányosságainak ismeretében javaslatot tesz a csapadékvíz elvezető rendszer átdolgozására. A különböző kidolgozott koncepciók kialakítását a település rendezési tervéhez illeszti. Az egyes változatokban a főgyűjtők hidraulikai jellemzőit, vizsgálatát és ellenőrzését számítógépes szimulációval végzi. Az egyes változatok közül műszaki, gazdasági, megbízhatósági szempontok alapján javaslatot tesz a kialakítandó csapadékvíz elevező rendszerre.
2009 Építőmérnök BSc igen Erdei Katalin Kovács Ádám A Ráckevei-Soroksári Duna egydimenziós vízminőségi modellje a halfauna szempontjából fontos és a főbb vízminőségi paraméterek tekintetében A Ráckevei-Soroksári-Dunaág (RSD) speciális hidraulikai viszonyai (felül és alul egyaránt mesterségesen szabályozott belépő és elfolyó vízhozam, kis vízfelszín esés és áramlási sebességek) következtében szinte állóvízként viselkedik. Ebbe a nagy tartózkodási idejű víztérbe vezetik jelenleg a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep elfolyó szennyvizét. A diplomamunka célja az RSD vízminőségi modelljének felállítása a szennyvízcsóva okozta hatások feltárása érdekében.
2009 Építőmérnök BSc igen Környezeti Jeszenszky Anna Dr. Buzás Kálmán Százhalombatta város zöldhulladékainak komposztálása Százhalombatta város területén keletkező zöldhulladék komposztálási megoldásának értékelése, és a keletkező komposzt hasznosítási lehetőségeinek bemutatása.
2009 Építőmérnök BSc igen Települési Kovács Péter Fülöp Roland Látrány, Visz, Somogybabod, Somogytúr és Gamás települések szennyvízelvezetésének döntés előkészítő tanulmány A diploma témája 5 Somogy megyei települést magába foglaló regionális szennyvízrendszer tervezése. Az 5 település az alábbi: Látrány, Visz, Somogytúr, Somogybabod és Gamás. A falvak szennyvizét a somogytúri központi szennyvíztisztító telepre kell elvezetni, és tisztítás után a közeli Koppány vízfolyásba engedni. Gamás esetén a falu mellett található Gamás-Javinapuszta és Gamás-Vadépuszta tanyák szennyvízelvezetéséről is gondoskodni kell.
2009 Építőmérnök BSc igen Települési Pieskó Erzsébet Knolmár Marcell GeneralStorm csatornahidrodinamikai modell kalibrálása A diplomamunka célja Marosvásárhely egyesített csatornahálózatán belül egy kijelölt részvízgyűjtő hidraulikai vizsgálata. Ehhez kapcsolódó cél a GeneralStorm hidrodinamikai szimulációs program kalibrációs moduljának tesztelése, alkalmazhatóságának vizsgálata. Bemutatja a program működését és felépítését. Rövid áttekintést ad a kalibráció szakirodalmáról. Elvégzi manuálisan és automatikusan is a kalibrációt a kijelölt részvízgyűjtőre, majd értékeli és összehasonlítja azok eredményeit.
2009 Környezetmérnök igen Drégyelyi-Kiss Gabriella Kozma Zsolt Klímaváltozás hatása egy elméleti vízi ökoszisztéma diverzitására
2009 Környezetmérnök Szegedi Tamás Dr. Melicz Zoltán A Gyulai Közüzemi Kft. szennyvíztelepének vizsgálata, lehetséges jövőbeni forgatókönyvek alapján
2009 Környezetmérnök BSc igen Környezettechnológia Böröcz Tamás Dr. Buzás Kálmán, Budai Péter Közúti járművek ásványolaj-kibocsátásainak vizsgálata A közutakról lefolyó csapadékvizek egyik markáns szennyezőcsoportját alkotják a különféle ásványolaj-származékok, melyek a járművek kerekei, az útfelület, valamint a felszíni folyadékfilm közti kölcsönhatások révén kerülnek a felszíni lefolyásba. A diplomázó feladata különböző típusú járművek vízpermetéből vett mintákból vízminőségi paraméterek mérése, és a kapott eredmények kiértékelése.
2009 Környezetmérnök BSc igen Czermann Mónika Magdolna Dr. Clement Adrienne, Dr. Kleb Béla Városi környezetben lévő kis tavak vízminőségi problémái: a XI. kerületi Feneketlen-tó vízminősége és szabályozása
2009 Környezetmérnök MSc igen Környezettechnológia Nagy Ágnes Dr. Clement Adrienne Észak-magyarországi vízgyűjtő VKI szerinti állapotértékelése és intézkedési program tervezése
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Büki Levente Dr. Darabos Péter A hálózati veszteség csökkentés lehetőségeinek vizsgálata Székesfehérvár vízellátó hálózata kapcsán A dolgozat a székesfehérvári ivóvízhálózat ivóvízveszteségek kérdéskörével foglakozik. A dolgozat feldolgozza és vizsgálja a veszteségi adatokat, veszteség-elemző vizsgálatokat. Felülvizsgálja a veszteségcsökkentési, módszerek, intézkedések hatékonyságát. A diplomamunka megpróbál jövőbeli intézkedéseket ajánlani és azok költségeit meghatározni.
2009 Szakmérnök igen Dénesi Istvánné Szilágyi Erzsébet Dr. Buzás Kálmán PAH és EPH komponensek eloszlásának vizsgálata, az M1-M7-es autópálya mentén A munka célja az M1-M7 autópályák közös szakaszának példáján bemutatni az útpályáról lefolyó csapadékvíz okozta talaj, felszíni víz és üledék közúti közlekedésből származó szennyezettségét.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Domonkos Ernő Dr. Dulovics Dezső Gödöllő város szennyvíztisztító telepének csapadékvíz befolyásoltság vizsgálata A városra lehulló csapadék és a városi szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyiségi kapcsolatának vizsgálata. A telepre érkező „idegen víz” mennyiségének elemzése, a csapadékvíz hatásai. A telep hatékonyságának növelési lehetőségei egy külső paraméter (csapadékvíz) hatásának csökkentésével.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat György Attila Dr. Darabos Péter Nyomásfokozó gépházak rekonstrukciója Az ÉTV Kft szolgáltatási területéhez tartozó települések ivóvízellátásának biztonságossá tétele, szivattyúgépházak rekonstrukciója által fajlagos energia felhasználás csökkentéssel.
2009 Szakmérnök igen Haász János Dr. Buzás Kálmán Vízfolyások fenntartása, csapadékvíz csatornázás A kisvízfolyások és a csapadékvíz-elvezető rendszerek egyes szakaszain keletkező vízkárok bemutatása, a keletkező károk megelőzési és helyreállítási lehetőségei a Bakonyvíz Kft. Gyakorlata alapján.
2009 Szakmérnök Lados Adrienn Dr. Dulovics Dezső A Csornai szennyvíztisztító telepen keletkezet szennyvíziszap kezelése, és ártalommentes elhelyezése A Csornai szennyvíztisztító telep szennyvíziszapjának kezelésére, és elhelyezésére alternatívák kidolgozása.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Magyar László Dr. Dulovics Dezső A Debreceni Szennyvíztisztító Telep fejlesztése A két év alatt elsajátított ismeretek, a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok és a KEVITERV KFT vízjogi létesítési engedélyes tervének felhasználásával bemutatatandó, hogy egy helyi jelentőségű szennyvíztisztító telep fejlesztése, korszerűsítése milyen hatással lehet a tágabban vett környezetére, az agglomerációban élők közműellátottságára.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Máté Ferenc Dr. Licskó István Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító programban résztvevő 4 db Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vízmű próbaüzemi tapasztalatai A szakdolgozat célkitűzése: A diplomamunka célja az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program (1. ütem) Vízműtelepek Rekonstrukciója: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére eső 4 db ivóvízellátó rendszer víztisztítás technológiájának korszerűsítése során szerzett próbaüzemi tapasztalatok értékelése, összefoglalása. A technológia korszerűsítését követően a vízmű telepekről kilépő víznek ki kell elégítenie a 201/2001. sz. kormányrendeletben meghatározott ivóvízminőségi követelményeket. Ennek érdekében az alkalmazott víztisztító technológiának biztosítania kell a megfelelő mértékű vas, mangán, arzén és ammóniumion eltávolítást.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Mészárosné Újfalusi Gabriella Dr. Licskó István A vízkeménység szerepe a szennyvíztisztítás és iszapkezelés különböző szakaszaiban A diplomamunka célkitűzése: A diplomamunka célja a székesfehérvári szennyvíztisztító telepen az utóbbi években különböző műtárgyakban (utóülepítő, rothasztó tornyok és csővezetékeik) tapasztalt kőkiválás okainak felderítése, és a technológiai szempontból kellemetlen jelenség megszüntetési lehetőségeinek értékelése. További cél a szennyvíztisztító telep sajátosságainak megfelelő technológiai megoldás kidolgozása a kőképződés minimalizálására.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Mucsi András Dr. Dulovics Dezső Épületen belüli szürkevíz-hasznosító berendezés kifejlesztése
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Musa Ildikó Dr. Melicz Zoltán A halfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk A dolgozat keretében a Jelölt ismerteti a halfeldolgozó üzemekben képződő szennyvizek jellemző összetételét és a nemzetközi gyakorlatban az azok tisztítására alkalmazott módszereket. A tisztítórendszerek működésének kritikai bemutatása mellett a Jelölt feladata a jellemző technológiai szűk keresztmetszetek feltárása, és kijavításukra alkalmazott módszerek bemutatása. Hazai halfeldolgozó üzem példáján keresztül vizsgálja a kommunális szennyvizekkel történő együttes kezelés lehetőségeit, azaz a szennyvíztelepre történő házi szennyvizek bevezetésének lehetőségét. Számítja a képződő iszapok mennyiségét, az elhelyezés lehetőségeit.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Somlai Péter Dr. Dulovics Dezső Lenti szennyvíztisztító telep fejlesztése
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Tóthné Gaál Viktória Dr. Licskó István Tisztítási hatásfok intenzifikálása kis szennyvíztisztító telepeken a Fejérvíz Zrt. területén – eredmények, tapasztalatok A diplomamunka célkitűzése: A diplomamunka célja a FEJÉRVÍZ Zrt. működési területén néhány kijelölt kistelepülés (Mezőszilas, Vértesacsa, Újbarokon, Szabadbattyán) szennyvíztisztító telepén az elmúlt években megvalósított technológiai beavatkozások (tisztítási hatásfok javítása) eredményességének bemutatása és értékelése. A megvalósított intenzifikálások értékelése alapján további hasonló hidraulikai kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepek tisztítási hatásfokának javítása is előkészíthető.
2009 Szakmérnök Törőcsik Anita Dr. Dulovics Dezső Nitrogén eltávolítás energetikai vonatkozásai az eleveniszapos szennyvíztisztításban Az eleveniszapos levegőztető medencében ammónium szint mérés energetikai vonatkozásai.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Üveg István Dr. Clement Adrienne A Komárom-Koppánymonostori sérülékeny vízbázis védelme A dolgozat célja az ivóvízbázisok biztonságba helyezési folyamatának bemutatása, és ennek illusztrálása egy konkrét esettanulmány, a Komárom-Koppánymonostori sérülékeny vízbázis példáján.
2009 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Virág János Dr. Licskó István Változatok a Dél-Békési térségben megvalósuló ivóvízminőség-javító programra A diplomamunka célkitűzése: A diplomamunka célja a Dél-Békési térségben megvalósításra kerülő ivóvízminőség-javító program lehetséges megoldási változatainak elemzése, műszaki és gazdaságossági értékelése. A Mezőhegyesi kistérségben a rendelkezésre álló vízkészletek arzén, vas és mangán koncentrációja meghaladja 65/2009 sz. Korm. rendelettel módosított 201/2001. sz. Korm. rendeletben megfogalmazott határértékeket. A diplomamunkában értékelésre kerülnek az említett komponensek eltávolítására alkalmas műszaki megoldások, valamint azok gazdaságossági vonatkozásai.
2008 Építőmérnök igen Környezeti Ács Tamás Dr. Simonffy Zoltán A vízháztartás és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák kapcsolata a Nyírségben
2008 Építőmérnök igen Városi Almási Gábor Bódi Gábor Nagymaros-Visegrád vízellátásának vizsgálata
2008 Építőmérnök igen Városi Bebiák József Bódi Gábor Oroszlány Óváros szennyvíz és csapadékcsatorna hálózat rehabilitációja
2008 Építőmérnök Derts Zsófia Dr. Koncsos László Árvízi kockázat a Tisza-völgyben a klímaváltozás tükrében A mélyártéri tározás a növekvő árvízi kockázat csökkentésének hatékony módszere. Modell szimulációk bizonyítják, hogy a mélyárterek használata – az árvízi tetőzési szintek jelentős csökkentésével – akár 0,5%-ra mérsékelné az anyagi károkat. A gazdasági szempontokat tekintve tehát belátható, hogy a mélyártéri tározás az egyéb szükséges beruházások (csatornázás) ellenére hosszú távon jelentős megtakarítással jár. A természet-közeli működést lehetővé tevő mélyártéri tározás alkalmazásával lehetővé válna az aszályproblémák enyhítését is elősegítő többcélú vízhasznosítás, és a tájgazdálkodás fejlesztése a környezet állapotának javulásához, sőt a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez vezetne.
2008 Építőmérnök igen Környezeti Fülöp Júlia Dr. Simonffy Zoltán A balatonfűzfői Nitrokémia ipratelep kármentesítési munkáinak elemzése, tervezése
2008 Építőmérnök igen Környezeti Ganszky Márton Dr. Koncsos László A Hortobágy ökológiai vízpótlása, a tiszai árvízi szabályozás függvényében A Tiszából kivezetett víz elöntéséből és levonulásából származó, a Hortobágy élővilágát, a lakóközösséget, a turizmust, a mezőgazdaságot és egyéb gazdasági tevékenységeket érintő hatások vizsgálata és értékelése. Javaslatok a víz- és tájgazdálkodás szerkezetének kialakítására. A tiszai árvízi kockázat alakulásának vizsgálata a főmederből való vízkivezetést követően.
2008 Építőmérnök Hága Judit Dr. Licskó István Környezetbarát polielektrolit alkalmazása az ivóvíztisztításban A diplomamunka célja, hogy szakirodalmi feltárás és laboratóriumi kísérletek eredményei alapján a Hallgató részletes vizsgálatokkal feltárja környezetbarát (elsősorban természetes alapanyagú) polielektrolitok alkalmazáshatóságát nagy mennyiségű vasat tartalmazó felszínalatti víz tisztításakor. A nagy vastartalom miatt a szokásos vastalanítási technológiát célszerű módosítani, a hagyományosan alkalmazott, homokszűrővel megvalósított fázisszétválasztási eljárást ki kell egészíteni ülepítéssel. A vas(III)-hidroxid pelyhek ülepítésének hatásfoka polielektrolitokkal javítható. Az utóbbi 40 évben széleskörűen elterjedt a szintetikus szerves polielektrolitok alkalmazása, azonban nem nehéz belátni, hogy a természetes alapanyagú polielektrolitok felhasználása az ivóvíztisztításban lényegesen csökkentheti a szolgáltatott ivóvíz egészségügyi kockázatát.
2008 Építőmérnök igen Kaposvári Péter József Raum László Veszprém Megyei Jogú Város vízbázisvédelmi térinformatikai rendszerének bemutatása
2008 Építőmérnök igen Városi Major Mónika Bódi Gábor Székesfehérvár, Belváros szennyvízcsatorna rekonstrukció
2008 Építőmérnök igen Városi Majoros Edina Márta Knolmár Marcell Sáránd utcai szennyvízátemelő vízgyűjtő területéhez tartozó lakóterület szennyvízcsatornázásának megoldása
2008 Építőmérnök igen Városi Máthé Julianna Anita Laky Dóra Aktív szén adszorberek működésének értékelése a Fővárosi Vízművek Csepeli Víztisztító Egységében
2008 Építőmérnök igen Környezeti Molnár Katalin Dr. Koncsos László Tájgazdálkodásra és mélyártéri tározásra alkalmas területek többszempontú elemzése a Tisza-völgyben
2008 Építőmérnök igen Környezeti Sajgó Álmos Sándor Géza A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek összehasonlító értékelése Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és a megvalósult, valamint még a tervezés alatt álló regionális hulladékgazdálkodási rendszerek összehasonlító értékelése.
2008 Építőmérnök igen Környezeti Szabó Krisztián Kovács Ádám Diffúz szennyezési modellek összehasonlító elemzése
2008 Építőmérnök igen Városi Szücs Petra Dr. Melicz Zoltán Aluminát tartalmú vegyszerek alkalmazása szennyvíztisztítási célokra
2008 Környezetmérnök Csepella Edina Az Aszódi Veszélyes Hulladék Lerakó Telep 2007/I. negyedéves monitoring vizsgálata
2008 Környezetmérnök igen Fetter Éva Dr. Clement Adrienne Belterületi lefolyásból származó tápanyag terhelés meghatározása
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Balta Bernadett Dr. Juhász Endre A Zirc térségi, települési agglomerációban keletkező szennyvíziszapok kezelési lehetőségei, gazdaságossági értékelés
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Farkas Anett Dr. Juhász Endre Szennyvíziszap kezelés és elhelyezés Nyugat-Baranyában
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Galambos Péter Dr. Dulovics Dezső Miskolc Városi Szennyvíztisztító Telep szennyvízvonali rekonstrukciójának tanulmánya
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Gombos László Dr. Juhász Endre A keletkező szennyvíziszap elhelyezés előtti mennyiségének csökkentési lehetőségei a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Felső-Szabolcsi Üzemigazgatóság által üzemeltetett záhonyi szennyvíztisztító telepen
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Hegedűs Ágnes Zsuzsanna Dr. Némedi László Hévízkivételek, hévízhasznosítás és elhelyezés helyzete Magyarországon és a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Karácsony-Vuity Veronika Dr. Simonffy Zoltán A Molnári, Murai Vízbázis védelme, javaslatok a vízbázis tényleges biztonságba helyezésére
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Karády Zsolt Dr. Licskó István Víztisztító üzem létesítési lehetőségeinek vizsgálata a MIVÍZ Kft. Tapolcai Vízbázisán
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Koós Máté Dr. Juhász Endre Dudar kistérségi szennyvíztisztító telep vizsgálata
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kraicsovics Ferenc Dr. Juhász Endre Szerves kondicionáló szerek gazdaságos alkalmazásának bemutatása a gépi iszapsűrítésben és víztelenítésben, a székesfehérvári szennyvíztisztító telep kapcsán
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Laczi Péter Dr. Licskó István A környezetterhelési díj csökkentésének lehetőségei a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Pinczési Miklós Dr. Dulovics Dezső A közműves szennyvízelvezető és -tisztítóművel gazdaságosan el nem látható területek szennyvíztisztítási lehetőségei
2008 Szakmérnök Rácz Tímea Dr. Melicz Zoltán Az anaerob mezofil rothasztás víztelenítésre gyakorolt hatása A hallgató a rothasztást megelőző mechnaikai előkezelés és a gázképződés mértéke (illetve a biogáz összetétele) közötti kapcsolatot vizsgálta félüzemi kísérleti berendezésből származó adatok alapján
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Somody Csaba Dr. Juhász Endre A polielektrolitok helye és szerepe a magyarországi szennyvíziszapok kezelésében
2008 Szakmérnök igen Szelei István Raum László A mecsekpölöskei horgásztó rekonstrukciója
2008 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szojkó Gábor Dr. Licskó István Dél-dunántúli települések alternatív ivóvízminőség-javító programjainak kidolgozása
2008 Harangozó Gábor Dr. Melicz Zoltán Az Apostagi Szennyvíztisztító Telep mőködésének vizsgálata, javaslatok kidolgozása a tisztítási rendszer hatásfokának javítására
2007 Építőmérnök igen Városi Habarics Attila Bódi Gábor Kitakarás nélküli közműfelújítások technológiái
2007 Építőmérnök igen Városi Juhász Emese Dr. Buzás Kálmán, Knolmár Marcell A csatornatározás szerepe a lefolyásszabályozásban
2007 Építőmérnök igen Környezeti Kardos Máté Dr. Koncsos László A folyóbeli vízmozgás számításának gyors algoritmusa és annak összekapcsolása a QUAL-II vízminőségi modellel
2007 Építőmérnök igen Városi Kóré Emese Bódi Gábor, Fülöp Roland, Laky Dóra Ivóvízhálózat rekonstrukciótervezése döntéstámogató módszer alkalmazásával
2007 Építőmérnök igen Városi Kovács Mónika Dr. Darabos Péter Somló környéki települések szennyvíz-csatornázási koncepcióterve
2007 Építőmérnök igen Városi Lehocki Imre Dr. Darabos Péter A fővárosi vízellátó rendszer 44. zónájának felülvizsgálata
2007 Építőmérnök igen Városi Óvári Mónika Knolmár Marcell Békásmegyeri csatornahálózat hidraulikai vizsgálata, modellezése
2007 Építőmérnök igen Városi Szabady Péter Raum László Szennyvíziszapok kezelési lehetőségei, az elhelyezés és a hasznosítás alternatíváinak vizsgálata, vonatkozó szabályozási rendszere
2007 Építőmérnök igen Környezeti Tomolya Helga Dr. Buzás Kálmán Iparterület szénhidrogénnel szennyezett talajának remediálása
2007 Építőmérnök igen Városi Tóth Tímea Bódi Gábor Teljesítménymutatók alkalmazhatóságának vizsgálata a hazai közmű üzemeltetésben
2007 Építőmérnök igen Környezeti Vincze Vilmos Takáts Attila Kockázatelemzés és gazdasági háttér a kármentesítésben
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bartus János Dr. Licskó István Különböző megoldások kidolgozása Szerencs és térsége vízműrendszerben szolgáltatott ivóvíz minőség-javításához
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Borosné Császti Mónika Dr. Licskó István Nagyigmánd község vízminőség-javító programja
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bukta Ferenc Dr. Buzás Kálmán Poroszló község szennyvízcsatorna hálózat felülvizsgálata, a vizsgálati módok bemutatása, az eredmények kimutatása és számítással történő alátámasztása
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Cselovszki Zoltán Dr. Dulovics Dezső Győr MJV Szennyvíztisztító Telep iszap- és biogáz vonal intenzifikálásának lehetőségei
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Garamhegyi László Dr. Licskó István Az ÉRV Zrt. Borsodsziráki Vízmű tisztítás technológiájának korszerűsítése
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Hoffer Gábor Dr. Licskó István Alsó-Szigetközi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálása
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Hollósiné Óvári Piroska Dr. Dulovics Dezső Bük település szennyvíztisztító telep felülvizsgálata, intenzifikálási javaslat
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kovácsné Benkó Zsuzsa Dr. Dulovics Dezső Gyöngyös város szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója és a rekonstrukció utáni tisztító hatása a Gyöngyös-patakra
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kulik Zoltán Dr. Dulovics Dezső Iszapkezelési stratégia váltás a Pécsi Vízmű Zrt-nél
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Neer József Bódi Gábor Ivóvízhálózati veszteségek csökkentésének módszerei, alkalmazásuk a Pécsi Vízmű Zrt-nél
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Spissich Ákos Dr. Dulovics Dezső Az écsi szennyvíztisztító telep intenzifikálása
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szűcs Anikó Dr. Licskó István Putnok város szennyvíztisztító telepének intenzifikálása
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Vargáné Mészáros Katalin Dr. Dulovics Dezső Kéthelyi szennyvíztisztító telep működésének vizsgálata, értékelése
2007 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás Zalka Csaba Knolmár Marcell Győr város csatornahálózatának felülvizsgálata, a nagyobb záporok okozta hidraulikai terhelések csökkentésénrk céljából
2007 igen Földvári Miklós Dr. Buzás Kálmán Vákuumos csatornázási rendszerek és alkalmazhatóságuk
2007 Pletyák Dávid Dr. Melicz Zoltán A szervesanyag eltávolítás és nitrifikáció hatásfokának növelése kémiai előtisztítás alkalmazásával az ÉDV Zrt. Esztergomi Szennyvíztisztító telepén
2006 Építőmérnök igen Környezeti Csongrádi Gábor Dr. Buzás Kálmán Közúti és vasúti zajárnyékolási létesítmények
2006 Építőmérnök igen Városi Éri Balázs Bódi Gábor A bauxitbányászat megszűnésének kihatása a nyitrádi vízbázisra és a NYBRV rendszerére
2006 Építőmérnök igen Földvárszky Attila Dr. Clement Adrienne Térinformatikai rendszer kidolgozása települési (vízi közmű), emissziós és felszíni vizes adatbázisok integrálásával
2006 Építőmérnök igen Városi Gyurcsik Tamás Róbert Bódi Gábor Budaörs, Törökugrató térségének csapadékvíz-elvezetési tanulmányterve
2006 Építőmérnök igen Városi Kovács Béla Bódi Gábor Törökbálint településközpnt vízi-közműveinek felülvizsgálata, fejlesztési javaslata
2006 Építőmérnök igen Városi Molnár Mónika Bódi Gábor Pécs, Fogadó és Minda utca környékének csatornázása
2006 Építőmérnök igen Nagy Linda Dr. Fleit Ernő A budapesti kisvízfolyások környezeti állapota, és környezetvédelmi rehabilitációs lehetőségei
2006 Építőmérnök igen Környezeti Sas Brigitta Bódi Gábor Környezeti kármentesítés
2006 Építőmérnök igen Városi Tercsi Miklós Dr. Darabos Péter Tiszaalpár község szennyvízelvezető hálózatának terve
2006 Építőmérnök igen Környezeti Vajda Emese Bódi Gábor Az alumínium és hulladékai
2006 Környezetmérnök igen Ilyés Tamás Dr. Buzás Kálmán, Dr. Fleit Ernő Nyugat-dunántúli bezárt ásványolaj termék tároló kármentesítése
2006 Környezetmérnök igen Korda András Dr. Fleit Ernő A mennyiségi kockázatelemzés módszertana és gyakorlata - A környezeti kármenedzsment a mennyiségi kockázatelemzés módszereivel
2006 Környezetmérnök igen Németh Balázs Ákos Dr. Szilágyi Ferenc Az Estergom-Kertvárosi Palatinus-tó hasznosítási terve
2006 Szakmérnök igen Bodzsár József Dr. Dulovics Dezső A Tiszaföldvári szennyvíztisztítótelep intenzifikálásának vizsgálata
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Dósa Attila Bódi Gábor Vecsés vízellátó rendszerének fejlesztése
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kalenics János Dr. Licskó István Dombóvár város ivóvízellátásának korszerűsítése
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kiss József Dr. Simonffy Zoltán A tatabányai XVI/A vízbázis vizsgálata, fejlesztése rekonstrukciója
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Kulcsár Zoltán Dr. Juhász Endre A Bioenergia hasznosítása a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Madár Csaba Dr. Buzás Kálmán Balatonfüred és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása során fellépő környezeti problémák és megoldásuk
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Sárosi István Dr. Licskó István Gyáli Vízmű FERMASICC típusú vastalanító berendezések bővítése
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Solymosi Hajnalka Dr. Licskó István A DVR RT. Balatonőszöd Felszíni Vízmű 2002. és 2005. közötti működésének összehasonlító értékelése
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szekeres Teodóra Dr. Juhász Endre Kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása a szolnoki szennyvíztisztító telepen előállított komposzt pédáján
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Tasnádi Ágnes Knolmár Marcell Csatornahálózatok vizsgálata, a vizsgálati eredmények korszerű kiértékelése, a kiértékelési módszerek bemutatása és összehasonlítása mintaszakaszokon keresztül
2006 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Túri Ferenc Dr. Dulovics Dezső A Hódmezővásárhelyi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése és fejlesztése
2005 Építőmérnök igen Városi Abrankó József Bódi Gábor Sükösd és Érsekcsanád községek szennyvízcsatornázási terve
2005 Építőmérnök igen Városi Agócs István Bódi Gábor Őrbottyán vízellátásának vizsgálata
2005 Építőmérnök igen Városi Bartos Péter Bódi Gábor A Pilisi-medence vízellátásának vizsgálata, modellezése
2005 Építőmérnök igen Városi Berecz Tibor Dr. Darabos Péter Baja város csatornázatlan utcáinak szennyvízelvezetése – tanulmányterv és Bajaszentistván városrész csatornázásának kiviteli terve
2005 Építőmérnök igen Környezeti Bereczky Ákos Dr. Szilágyi Ferenc A Velencei-tó vízminőség-szabályozási tanulmánya a Víz Keretirányelv szempontjainak figyelembevételével
2005 Építőmérnök igen Városi Bolla Katalin Dr. Darabos Péter Mosonmagyaróvár szennyvízcsatorna-hálózatának rekonstrukciója
2005 Építőmérnök igen Városi Csengődi József Knolmár Marcell Marcali-Horvátkút városrész szennyvízelvezetésének engedélyezési terve
2005 Építőmérnök igen Környezeti Forintos Ádám Dr. Buzás Kálmán, Dr. Orosz Csaba Településüzemeltetés katasztrófa-helyzetekben
2005 Építőmérnök igen Környezeti Gálffy István András Dr. Licskó István, Laky Dóra, László Balázs Arzén eltávolítása ivóvízből a koagulációs/flokkulációs technológia alkalmazásával
2005 Építőmérnök igen Városi Gáspár Endre Gábor Dr. Darabos Péter Ugod község belterületi vízrendezése
2005 Építőmérnök igen Környezeti Halász Gergely Dr. Dulovics Dezső Szennyvíziszap kezelési és elhelyezési stratégia kidolgozása a Pécsi Vízmű Rt. Pécs-pellérdi szennyvíztisztító telepe számára
2005 Építőmérnök igen Városi Hekk Andrea Dr. Fleit Ernő Respirometriás mérések módszertani továbbfejlesztése A diplomamunka célja a szennyvíztisztítási eljárások során a respirometriás mérések módszertanának továbbfejlesztése. A tanszéken folyó kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a diplomamunka készítése során olyan módszerek fejlesztése a cél, amelyek alkalmasak a különböző (szennyvizekben megjelenő) lassan és/vagy nehezen bontható anyagok biológiai lebontásának nyomon követésére. A bonthatósági adatokat számítógépes szoftver felhasználásával értékeli a diplomamunka.
2005 Építőmérnök igen Lengyel János Dr. Mészáros Gábor A Csepel-szigeti víztermelő rendszer üzemeltetésének fejlesztése
2005 Építőmérnök igen Városi Molnár Viktor Dr. Licskó István Betonkeverő üzem szennyvízhasznosítása
2005 Építőmérnök igen Pájer Zsolt Dr. Clement Adrienne A magyarországi kommunális szennyvizek tisztításának országos értékelése (és a befogadók vízminőségére gyakorolt hatásának elemzése)
2005 Építőmérnök igen Városi Rátkai Attila Raum László Mosonmagyaróvár, Bartók Béla utca csatornahálózatának rekonstrukciója, a csatorna rekonstrukció alapelvei - tanulmányterv
2005 Építőmérnök igen Környezeti Schubert Barnabás Péter Dr. Koncsos László Numerikus hidrológiai modell felépítése és alkalmazása kis vízgyűjtőn kialakuló anyagáramok leírása céljából
2005 Építőmérnök igen Városi Székely Lajos Dr. Darabos Péter Települések megváltozott fogyasztásának hatása a vízellátó rendszerre
2005 Építőmérnök igen Környezeti Szilágyi Béla Dr. Clement Adrienne, Kovács Ádám Diffúz tápanyagterhelés meghatározásának módszerei
2005 Építőmérnök igen Városi Szűcs Anita Bódi Gábor Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető rendszer felülvizsgálata
2005 Építőmérnök igen Városi Takács Piroska Dr. Fleit Ernő Városi szennyvizek vízminőségi havária hatásainak vizsgálata hazai kisvízfolyásokon
2005 Építőmérnök igen Környezeti Visontai Kristóf Dr. Buzás Kálmán, Fenyős Dóra Az M1-M7 közös szakaszán lebonyolodó forgalomról származó zajterhelés felmérése és csökkentése zajtérkép készítéssel
2005 Környezetmérnök igen Környezettechnológia Szilágyi Eszter Dr. Licskó István, László Balázs Kisvízfolyások Víz Keretirányelven alapuló monitorozási rendszerének kidolgozása
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Bárdos Bartók Miklós Csaba Dr. Darabos Péter Értékesítési különbözet falusi jellegű települések kis-regionális rendszereinél
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Csernátoni István Dr. Dulovics Dezső A Tuzsér településen lévő 1000 m3/d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep tisztítási hatékonyságának vizsgálata, javaslat a telep korszerűsítésére
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Gyürky Borbála Orsolya Dr. Dulovics Dezső Karcag város szennyvíztisztító telep bővítése membrán technológia alkalmazásával
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Sütő Vilmos Dr. Dulovics Dezső Energiafelhasználás és energiatermelés optimalizálása a kecskeméti szenyvíztisztító telepen
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Szanyi Krisztina Dr. Dulovics Dezső A Dorogi Szennyvíztisztító Telep üzemellenőrzése
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Talabér Tibor Melicz Zoltán Keszthely Szennyvíztisztító Telep foszforkibocsátásának csökkentése homokszűrő alkalmazásával
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Ujszászi Imre Dr. Dulovics Dezső Kecskeméti Szenyvíztisztító Telep teljes folyamatirányításának előkészítése
2005 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Vörös Róbert Dr. Darabos Péter Kecskeméti I. és II. sz. vízműtelepek vízterhelési részarányának optimalizálása
2005 Labrorczi Tamás Budapest XVII. Ker. Rákoshegy ferihegyi út- Erdő utca- Erdődűlő utca- MÁV által határolt terület szennyvízcsatornázása
2005 Seiler Arnaud Dr. Melicz Zoltán Operational problems of final clarifiers due to improper design in Hungary : case studies The student must survey the literature of final settling tanks in wastewater treatment plants focussing on settling theories, design and hydraulics. With the use of data from full-scale Hungarian settling units he has to identify the causes of sedimentation problems. In details analysis includes : deficiencies of design, operational problems, hydraulic constraints, effects of biological activity (floc formation, deflocculation, filamentous growth etc.). Overview of the practical solutions of the typically occurring problems must added.
2004 Építőmérnök igen Fülöp Bence Dr. Fleit Ernő Confutation of Folklore in Design of Secondary Clarifiers (angol nyelvű)
2004 Építőmérnök Fülöp Roland Pilis ivóvízművének rekonstrukciója
2004 Építőmérnök igen Környezeti Pőcze Katalin Dr. Dulovics Dezső Kistérségi szennyvíziszap komposztáló telep tervezése
2004 Építőmérnök igen Környezeti Tombor Katalin Clement Adrienne, Simonffy Zoltán Települések alatti szennyezett talajvíz hatása kis vízfolyások vízminőségére, egy zalai mintaterület példája alapján
2004 Környezetmérnök igen Szilágyi Ágnes Dr. Szilágyi Ferenc, Fleit Ernő A pilisvörösvári bányatavak ökológiai potenciáljának vizsgálata tórehabilitáció szempontjából
2004 Szakmérnök igen Vízellátás-csatornázás, Környezetegészségügyi Ágazat Gyarmati Imre Dr. Dulovics Dezső Dél-Budai szennyvíztisztító telep technológiai méretezése
2004 Balázsné Borbély Erzsébet Különböző terhelésű és technológiájú szennyvíztisztító telepek hatásfokának vizsgálata
2004 Budai Zsolt Gyova-Mámai Holt-Tisza környezetének fejlesztése
2004 Czibók András Szennyvízelvezetés vizsgálata Pécs Mecsekoldali és Mecsekszentkúti Területein
2004 Csonka Izabella A csapadékvíz-hasznosítás lehetőségei kistelepüléseken
2004 Fülöp Katalin Enying és térsége regionális szennyvízcsatornázása
2004 Galambos István Markov-láncok elméletének alkalmazása vízminőségi mutatók vizsgálatára
2004 Gáldonyi Mihály Kis szennyvíztisztító telepek üzemeltetési problémái az Északdunántúli Vízmű Részvénytársaságnál
2004 Horváth-Varga László Radioaktív hulladékkezelés helyzete Magyarországon
2004 Hürkecz Márta Nyíregyháza meglévő csatornahálózatának felülvizsgálata rekonstrukciós szempontból
2004 Ilcsik Huba Csőhálózati rekonstrukció tervezési metódusai, kiválasztási, és kivitelezési módszerek ismertetése példák bemutatása
2004 Kajári Éva Lajoskomárom és további két kistelepülés ivóvízminőségi problémáinak ismertetése és megoldási lehetőségei
2004 Kassai Máté Az oroszlányi szennyvíztelep rekonstrukciója az EU Víz Keretirányelv alapján
2004 Kenyeres Bálint István Pécs-Somogy, Vasas és Hird csatornázásának tanulmányterve
2004 Kozák Éva Engineering Measures to reduce air pollution in urban Area case Study for the city of Békéscsaba
2004 Maróti Tibor Imre Ivóvízhálózati rekonstrukció tervezése szivárgásvizsgálattal
2004 Nagy Katalin Vác város levegőminőségi állapotának vizsgálata
2004 Nauner Katalin Mátészalkai városi víztisztító mű arzénmentesítés problémájának megoldása
2004 Nusser Viktória Győr-Ménfőcsanak szenny-, és csapadékvíz elvezetése
2004 Nyéki István Hajdúszoboszlón üzemelő vízbázis biztonságba helyezése
2004 Peer András Szentgotthárd város kaszagyár rekonstrukciós terve
2004 Pernyész Zsolt A település csapadékvíz hasznosítása
2004 Petri Béla A Sopron Térségi Regionális Vízmű újraindítási lehetőségei
2004 Petrikó Péter Építési hulladék mennyiségének csökkentése
2004 Prókai Péter Kisvárosok, községek szennyvízhálózatának beruházási folyamata, a tervezésmegvalósítás műszaki, gazdasági, jogi elemzése
2004 Rása Gábor Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep eleveniszapos rendszerének az ellenőrzése légzésmérési módszerekkel
2004 Sándor Zsolt Sándorfalva nagyközségi ivóvizének minősége és tisztítási lehetőségeinek értékelése a 201/2001 (X. 25.) Korm. Rendelet alapján
2004 Sipos Donát Adrián Ivóvízvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója az ÉDV Rt-nél
2004 Ungár Ervin Kommunális hulladéklerakók vízszigetelési megoldásainak összehasonlítása
2004 Vas Péter A nyíregyházi agglomerációban keletkező szennyvizek elvezetésének vizsgálata
2004 Zakar Katalin A borgátai fürdő fejlesztési lehetőségei
2003 Építőmérnök igen Csuvár Gábor Dr. Szilágyi Ferenc A gyökérmezős szennyvíztisztítás tapasztalatai és alkalmazási lehetőségei
2003 Környezetmérnök igen Müller Mónika Edit Dr. Szilágyi Ferenc A gyökérmezős szennyvíztisztítás üzemeltetési tapasztalatai: Sióagárd esettanulmánya
2003 Bárány Péter A létesítmény üzemeltetés építőmérnöki kérdései, különös tekintettel a közműellátásra
2003 Barkóczi Viktor Gyopáros-tó rehabilitációja
2003 Bilics Anikó A Rába és a Mosoni-Duna hidraulikai kölcsönhatásainak elemzése az HEC-RAS ( United States Army Corp of Engineers Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) program felhasználásával
2003 Csapó Imre Mosonmagyaróvár Feketeerdei Vízmű üzemeltetési tapasztalatai
2003 Csertán Gábor Ságvár Község szennyvízelvezetése
2003 Galambos Péter Miskolc város szennyvíztisztító telep szennyvízvonal rekonstrukciója
2003 Galántai Zsuzsanna Soproni komposztálótelep műszaki tervezése
2003 Kis Dániel Bag Nagyközség jövőbeli hulladékgazdálkodási problémái
2003 Kiss Gergely Győr-Ménfőcsanak és térsége szennyvízcsatornázása
2003 Korcsmáros Rudolf Folyás község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása terve
2003 Lakiné Karácsony Julianna A szelektív hulladékgyűjtési rendszer felülvizsgálata a komposztálás tükrében
2003 Molnár András Karbantartási tevékenység informatikai támogatása az Északdunántúli Vízmű Részvénytársaságnál
2003 Niszler Balázs A Kőröshegyi Völgyhídról (M7 autópálya) származó csapadékvíz tisztítása
2003 Sütő Péter Göd III. ütem szennyvízcsatornázása
2003 Tímár Gábor A DUNAFERR ivóvíz hálózatának műszaki és gazdasági vizsgálata
2002 Építőmérnök igen Környezetmérnöki Dénes Tímea Dr. Fleit Ernő Szervetlen mikroszennyezők vizsgálata a Tisza vízgyűjtőjén
2002 Építőmérnök igen Városi Varga Csaba Dr. Fleit Ernő Települési szerves hulladékok anaerob biológiai kezelése (német nyelven)
2002 Bárdos Szilvia Balatongyörök szennyvízszikkasztásának hatása az Erzsébet-forrás minőségére
2002 Boda Balázs Kaposvár város VI. számú vízműtelepe gyűjtővezetékeinek rekonstrukciós vizsgálata
2002 Büki Péter A vályog permeabilitásának vizsgálata különféle alapanyagok és felületképzések esetén
2002 Csejtei László Harka Kópháza szennyvizeinek átforgatása a soproni szennyvíztisztító telepre, a nagycenki szennyvíztisztító telep tehermentesítése
2002 igen Déri Zoltán A ZALAVÍZ Rt. Által üzemeltetett ivóvízművek rekonstrukciós és fejlesztési igényei
2002 Fehér Zsuzsanna A hulladékgazdálkodás megoldandó feladatai
2002 Fülöp László Gergely Aerob gyorskomposztálás fejlesztése az üzemeltetési tapasztalatok alapján, a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Műben
2002 Hartwig Ágnes Envirpmental Management System (EMS) Implementation of EMS based on the ISO 14 000 standards in waste water purifikation plants in Friesland, the Netherlands
2002 Homola Anett Energiafelhasználás vizsgálata a kecskeméti szennyvíztisztító telepen
2002 Juhász László A megújuló energiaforrások felhasználhatósága Magyarországon
2002 Kendli Richárd Nagykanizsa város szennyvíztisztító telepén az iszapkezelés kiépítése
2002 Keresztes Csaba Szarvas város szennyvízcsatornázása
2002 Kiss Adrienn A szárazföldi flotációs iszaptározó (Gyöngyösoroszi) környezetvédelmi rekultivációs terve
2002 Lázár László 10 000 LE kapacitású, az EU-s követelményeket kielégítő szennyvíztisztító telep tanulmányterve
2002 Lelovics László A kecskeméti PÓLUS-RING üzletközpont csatornázási rendszerének állapotértékelése
2002 Oros Attila Győrtelek kistérségi vízmű ivóvíztisztítási technológiájának kialakítása
2002 Pálfi Viktória Ivett Környezetvédelmi hatástanulmányok hazai és EU szabályozása
2002 Pál-Szabó István Telekommunikációs rádió bázisállomás terve
2002 Patócs Zsolt Az Alsó-Tápió és a Jászság kisrégiójának szennyvízelvezetési tanulmányterve
2002 Rohály Tibor Húsipari Szennyvíztisztítás SBR Technológiával
2002 Salamon Zsuzsanna A hulladéklerakás környezeti hatása
2002 Sebestyén Klaudia Dél-Budai főgyűjtő (XXII. kerület) vízgyűjtő területének vizsgálata
2002 Szabadkai Zsolt Békéscsaba szennyvízcsatornázása
2002 Szalai János Tápió menti régió szennyvízkezelése
2002 Szász Ottó Az ökológiai vízfolyásrendezés
2002 Szeverényi György Műanyag csövek a szennyvízcsatornázásban
2002 Szilágyi Zoltán Budapest XXIII. Ker. Millenium-telep szenny- és csapadékvíz elvezetése
2002 Tóth Zsolt Az ASM-1 modell elemzésére alkalmas számítógépes szoftver
2001 Építőmérnök igen Hadnagy Emese Dr. Buzás Kálmán, Clement Adrienne Diffúz tápanyagterhelések nagyléptékű modellezése
2001 Építőmérnök igen Környezeti Jánosi Erika Dr. Buzás Kálmán, Clement Adrienne Az egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazhatóságának vizsgálata
2001 Csőre József Csaba SENTAB vezetékek meghibásodásai, javítási és rekonstrukciós módszerei
2001 Gajzer András Nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek üzemeltetése
2001 Győrffy Zoltán Kétfázisú anaerob szennyvíziszap rothasztás
2001 Hajdu Balázs Reduction of CO2 emissions and of hazardours trace gases by energy conversation in the city of Graz
2001 Kalach Krisztián A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten
2001 Knézy Ágnes Baja északi és keleti részének csapadékvízelvezetése
2001 Kosztik Szilvia Sopron, 2-1-0 főgyűjtő rekonstrukciós változatok vizsgálata
2001 igen Kőváriné Szabó Erzsébet Az Élővíz-csatorna vízminőségének vizsgálata
2001 Kristóf György
2001 Misbrebber Márton Minőségbiztosítás a szolgáltatásban
2001 Panics Zoltán A városrendezés hatása a lefolyási tényezőre
2001 Sinka Tibor Kunszentmártoni hulladéklerakó életciklusának elemzése
2001 Sinka Tibor Zalaegerszeg - Búslakpuszta regionális hulladéklerakó megvalósítási folyamatának vizsgálata
2001 Subkégel Annamária Üdülőterrületek közművesítési lehetőségeinek vizsgálata
2001 Székely István Siófoki szennyvíztisztító telep iszap és gázvonalának rekonstrukciója
2001 Tomosi Károly Budapest, IX. ker. Nagyvárad tér Szent István Kórház csatorna rekonstrukciójának tervezése
2001 Tomosi Károly Budapest, IX. ker. Nagyvárad tér Szent István Kórház csatorna rekonstrukciójának tervezése
2001 Varga Enikő Mellékletek
2000 Barsi Orsolya Az M0 autóút 3 sz. autóút, és M3 autópálya közötti szakaszának környezeti hatásai
2000 Fridrich Kinga Síkvidéki települések szennyvízcsatornázása
2000 Kalász István Kazincbarcika és környéke hulladékelhelyezése
2000 Kiss Norbert Dél-Bács-Kiskun megye szennyvízcsatornázása
2000 Kovács Viktória Biológiai és kémiai szennyvíztisztítási technológiák kombinációjának hatása a keletkező szennyvíziszapok tulajdonságaira
2000 Molnár Tibor A Balaton körüli regionális szennyvízelvezető rendszer környezeti hatásainak értékelése
2000 Németh Rita Az Általér vízgyőjtő vízminőségszabályozása
2000 Sándor Zsolt Használt termálvíz kezelése, végső elhelyezése
2000 Varga Ákos A soproni szennyvízelvezető rendszer vizsgálata
1999 Építőmérnök igen Végső Viktor Dr. Dulovics Dezső Kállósemjén község biológiai szennyvíztisztító telepének tanulmányterve
1999 Ajler Angelika Bp. II. ker Paprikás-patak környéke csapadékvíz elvezetése
1999 Bagi Gellért Bakod község szennyvíztisztításának tanulmányterve
1999 Boros István Tározásos lefolyásszabályozás a Duna-parti főgyűjtő Jászai Mari tér feletti szakaszának vízgyűjtő területén
1999 Dittrich Ernő A Szelidi -tó vízminőség - szabályozása
1999 Dzsundzsák Ferencné Kistelepülések szennyvízcsatorna rendszerének kiválasztási szempontjai
1999 Fábián Géza Hernádnémeti és térsége csatornázásának várható hatása Miskolc keleti "sérülékeny" vízbázisára
1999 Hancz Gabriella Az antroposzféra metabolizmus
1999 Hargita Orsolya Sitkei folyékony hulladék kezelő telep környezeti vizsgálata
1999 Hermándy-Berecz Gábor Eger szennyvíz csatorna hálózatán jelentkező meghibásodások üzemeltetési szempontból történő vizsgálata
1999 Igaz Mariann Balatonakarattya csapadékvíz elvezető csatornarendszer tanulmány terven
1999 Joseph Nakhlé Csapadékvíz csatornázás megvalósítási lehetóségei különböző éghajlati viszonyok között
1999 Juhász Attila Mellékletek
1999 Juházs Attila Csomád település csatornázása
1999 Kakuk András A patszűrésű víztermelés sajátosságai az Érdi Vízműveknél
1999 Kecskeméthy Anna A talajszennyezés környezeti kockázatai
1999 Kereszturi Péter Vízelosztó hálózatok rekonstrukciós modelljei különös tekintettel a csőhálózati rekonstrukció gazdasági hatásaira
1999 Kovács László Dunaújváros megyei jogi város környezeti állapota
1999 Kovács Szilvia Hévizek visszasajtolásának kérdése a hódmezővásárhelyi komplex geotermikus közműrendszer példáján
1999 Lábdy Jenő A fehértó - majsai és a körös - éri vízgyűjtő összehasonlító hidrológiai vizsgálata
1999 Magyari Julianna Kaposvár város szennyvíztisztító telepe
1999 Monozlay Enikő Csatornahálózatok üzemeltetése. Üzemeltetési szabályzat
1999 Nyíriné Horváth Katalin Ivóvízellátó hálózatok üzemeltetése. Üzemeltetési szabályzat
1999 Papp Dénes A nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telep szennyvíziszap kezelésének fejlesztése fűtött rothasztók alkalmazásával és biogáz hasznosítással
1999 Pintér Árpád Zala megyei kistelepülések csatornaműveinek elemzése
1999 Rátky Pál A vízszolgáltatás mennyiségi feltételei a Kurca kettősműköködésű főcsatornán
1999 Román Pál Matematikai statisztikai módszerek minőségbiztosítási célú alkalmazása a szennyvíztisztítás területén
1999 Rona Péter Árvízvédelmi beruházások környezeti hatásvizsgálata
1999 Szebenyi Erika Optimális szennyvízelvezetési üzem meghatározása
1999 Szemán József Fővárosi Vízművek Rt. Műszaki Nyilvántartó Rendszer (MIR)
1999 Taxner György Makó város szennyvíztisztító telepe. Előzetes környezeti hatásvizsgálat
1999 Tóth László A Pannon - víz Rt. Ivóvízhálózatának diszpécserszolgálata
1999 Tóth Szabolcs Zala megyei csatornamű beruházások hatékonysága
1999 Tóth Tamás Támogatások a csatornamű beruházásokban Magyarországon a 90-es években
1999 Tóth Tibor Vízműkutak rekonstrukcióját előkészítő vizsgálatok
1999 Veres József A Felső - Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelősség illetékességi területén lévő szennyvíztisztító telepek üzemeltetési problémái
1999 Vörös Róbert Energia és energiaköltség optimalizálás a kecskeméti I -es számú vízműtelep üzemére
1999 Wagner Viktória Szennyvíziszap keletkezése és elhelyezése Pest megyében
1998 Építőmérnök igen Borbíró Zsuzsanna Dr. Szilágyi Ferenc Az ökológiai szempontú vízfolyás mederrendezés Magyarországon
1998 Építőmérnök igen Tarcsafalvi Andrea Dr. Dulovics Dezső Egyedi szennyvízelhelyezés jelene és jövője
1998 Szakmérnök igen Radács Attila Dr. Madarassy László Az Eger-víz környezetharmonikus vízgyűjtőfejlesztési tanulmánya
1998 Balogh István A Kis - Balatont a Keszthely - sármelléki lápról érő tápanyagterhelések vizsgálata, különös tekintettel a keszthelyi szennyvíztisztítóról származó terhelésekre
1998 Buka Tamás 46.sz. főút Gyomaendrőd elkerülő szakaszának döntéselőkészítő vizsgálata; Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány
1998 Dobó István A mesztegnyői kisrégió települési szilárd hulladék kezelésének és elhelyezésének tanulmányterve
1998 Dudás Tamás Szennyvíziszapok égetése
1998 Hecker Patrik László Szabadegyháza és térsége szennyvíztisztítása
1998 Horváth Csaba Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet csapadékvíz - és szennyvízhálózatának fejlesztése az új épület igényeinek megfelelően
1998 Juvancz Gabriella Kommunális hulladéklerakó környezeti hatásvizsgálata
1998 Kelemen László BE Rt. Kelenföldi Hőerőmű vízgazdálkodásának rendszervizsgálata
1998 Kocsis Ádám Budai Duna jobbparti szennyvízfőgyűjtő csatorna nyomvonalkijelölési tanulmány
1998 Kohán Gábor Kétegyháza szennyvízelvezetése, tisztítása
1998 Kovács Attila János A kőszegi strand rekonstrukciója
1998 Kövesi Attila A Sajó vízrendszerének infrastuktúrális fejlesztése és vízminőség szabályozási alternatívái
1998 Miklós Melinda A tavas szennyvíztisztítás helye Gyula város szennyvíztisztításában
1998 Nagy László Újkígyós nagyközség csatornázása
1998 Ocskó Sándor A tározás szerepe a szennyvíztisztításban
1998 Princz Gábor A FVM Rt. Komplex üzemirányítási rendszerének elemzése
1998 Rédei Ferenc A tápiószelei szilárd hulladéklerakó telep jelene és jövője
1998 Riffer Zsuzsanna A balatonfüredi szennyvíztisztító telep intenzifikálási lehetőségei
1998 Seben Pál Kevermes és Lökösháza települések szennyvízelvezetése, tisztítása
1998 Somodi Ferenc A hőmérséklet hatása a nitrogén és a foszfor eltávolítására
1998 Somodiné Kaliczka Csilla Balatonfüred III. zónájának hálózatfejlesztése
1998 Szilágyi Zsolt A nádastavas és gyökérmezős szennyvíztisztítás tervezési irányelvei és összehasonlító elemzése
1998 Vécsei Tibor Segédlet települési környezetvédelmi program készítéséhez
1997 Bérczi András Mátészalka város ivóvízbázisának leírása
1997 Biri Gábor Mosószergyár vízgazdálkodásának rendszer vizsgálata
1997 Biró József A közúti forgalom káros hatása Balaton vízminőségére
1997 Gombás Károly Zalagyömörő Térségi Vízellátó Rendszer üzemvitelének vizsgálata
1997 igen Horváth Hajnalka Dr. Somlyódi László, Dr. Szilágyi Ferenc A Nitrokémia Rt szennyvíztisztításának felülvizsgálata
1997 Jakab Krisztián Velencei -tavi térség szennyvízelvezetésének fejlesztési koncepciója
1997 Kaposvári Kázmér Szolnok városi ivóvíztisztítómű működésének, fejlesztésének bemutatása
1997 Kovács László Ivóvízhálózatok karbantartási és rekonstrukciós módszerei és ezek alkalmazása Dunaújvárosban
1997 Leitner László A mosonmagyaróvári főgyújtó-szennyvíztisztító telep átmeneti üzeme optimalizálásának és iszap kezelési kérdéseinek vizsgálata
1997 Melicz Zoltán Investigation of a highly loaded floc blanket settling reactor for wastewater tretment
1997 Sziládi Péter Természetes szennyvíztisztító rendszerek alkalmazhatósága Magyarországon
1997 Tóth Tamás Energiaracionalizálás a mátészalkai csatorna és szennyvíztisztító rendszeren
1997 Varga Zsolt Domaszék község csatornázása
1996 Építőmérnök igen Fonyó György A Kis-Balaton tározó eutrofizálódásának vizsgálata
1996 Arnhoffer András Zalaszantgróti regionális vízellátó rendszer üzemvitelének vizsgálata
1996 Báti Gergely Tavas szennyvíztisztítás Hajdú - Bihar megyében
1996 Czuczor László Small-scale on-site anaerobic waste water treatment
1996 Csörnyei Géza Pécs, pellérdi kútgyüjtőhálózat hidraulikai felülvizsgálata
1996 Deli András Vízügyi Igazgatósági Települési Víziközmű Információs Rendszer rendszerterve
1996 Fejes Péter C. üzem szennyvizének tisztítása SBR reaktorral
1996 Felhős Koppány Szennyvíztisztítási alternatívák hatékonysága
1996 Károlyi László A békéscsabai szennyvíztisztító telep korszerüsítése
1996 Kiss Attila Mesterséges mocsarak közép-európai alkalmazásának lehetőségei a szennyvíztisztításban
1996 Kiss György A Dél -budapesti ivóvízhálózat tisztítási és rekonstrukciós programja és első ütemként a csepeli területen történő megvalósulása
1996 Line Lid, Tone Kristin Myklebust Water Quality Modelling and Cost - Effective Muncipal Wastwater Treatement
1996 Lovász Viktor Hajdúvid telepüs biológiai szennyvíztisztítójának tervezése
1996 Magyari Zoltán A Balaton megmentéséért tett intézkedések sikerei és kudarcai
1996 Mizere Istvánné Csatornahálózatok korróziója
1996 Németh József Tápanyag - eltávolítás modell vizsgálata
1995 Őz Tamás Debrecen, Csapókert városrész gravitációs szennyvízcsatornázás tanulmányterve
1995 Vida Zotmund Alpár Kaposvár ivóvíz ellátása
1994 Gebefügi Sándor Pilisvörösvár szennyvízcsatornázásának tanulmányterve
1994 Németh Ádám Vízellátó hálózat költségoptimális üzemvitele
1994 Vízkeleti Zsolt Csillaghegy csatornázása I. ütem ( Batthyány u.-Mátyás király útja -Fodros u. - József Attila u. által határolt terület)
1993 Dajka István Vízminőségi paraméterek változásának modellezése vízellátó hálózatban
1993 Hegyi Ildikó Mezőtur - Felsőváros csapadékvíz elvezetése
1993 Lasancz Tamás A kis szennyvíztisztító telepek magyarországi alkalmazása
1993 Nagy Tibor Tárgyi eszközök nyilvántartása
1993 Nyíri Lajos Térinformatika és közműtervezés
1993 Péterné Varga Zsuzsanna Veszprém megye csatornázási és szennyvíztisztítási koncepciója
1993 Petrovai Péter Várpalota vízellátó rendszerének analízise
1993 Polyák István Vízfogyasztási adatok feldolgozása és előrejelzése
1993 Szalai Róbert K település szennyvíztisztítása
1993 Tanyi László Mezőtur II. üzem szennyvízcsatornázása
1993 Újlaki Péter A mélységi vízbázis üzemeltetésének tapasztalati és várható következtetései a debreceni példán keresztül
1992 dr. Geráné Mészáros Mária Makó város szennyvíztisztításának tanulmányterve
1992 Fejes Gábor "M" repülőtér üzemanyag szennyeződés vizsgálata
1992 Gy. Molnár Sándor Víztisztítómű létesítése Hadháztégláson
1992 Vargáné Mészáros Katalin K település szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának tanulmányterve
1992 Vimola Dóra Bécs és Budapest szennyvíztisztításának és csatornázásának összehasonlítása
1991 Bertalanffy Tibor A balatonfüredi települési hulladéklerakó biogáz kinyerésének intenzifikálása
1991 Dr. Bordóczyné Székely Emőke Természetes szennyvíztisztítási módok alkalmazása
1991 Kugler Gyula Devecser vízellátó rendszerének felülvizsgálata. Az üzemoptimalizálás lehetőségeinek meghatározása
1991 Kúti Erika A Műszaki Üvegipari Szövetkezet vízgazdálkodásának felülvizsgálata
1991 Majthényi László Vízkárelhárítás és környezetvédelem
1991 Nagy Andrea A Pilisszentlélek települési szilárd hulladék kezelésének megoldása
1991 Németh Gábor Nitrifikációt és denitrifikációt biztosító eleveniszapos szennyvíztisztítás számítógépes méretezése
1991 Régi Gyula Tanulmány a bőrenyvgyári szennyvíz biológiai tisztításáról
1991 Reicher Péter A Budapesti Tejipari Vállalat Keletpesti Tejüzem szennyvízelőtisztításának tanulmányterve
1991 Samir Chado Water treatment of ground water remowal of iron and manganese
1991 Strisch Erzsébet Nagymaros település vízellátó rendszerének hidraulikai felülvizsgálata
1991 Székely Csaba Ercsi község csatornázási tanulmányterve
1991 Városi Zoltán Energiaracionalizálás a szennyvíztisztításban
1991 Zajon Imre Nagykanizsai szennyvíztelep bővitése
1990 Enyedi - Egyed Szilvia A Velencei tó rekreációja
1990 Kolos Gábor Optimerung von Hyperboloidrührer für die Anwendung bei der Abwasserreinegung
1990 M. Taha Said Ahmed Removal of iron and mangan from ground water
1990 Párt Gyula Az ivóvíz klórozása során keletkező anyagok és biológiai hatásaik
1990 Török Gábor Markaz község szennyvíztisztító telep tervezése
1989 Bácskai Orsolya Esztergom város szennyvíztisztító telepe
1989 Kálvin Imre Vízellátó rendszerek szivattyúinak kiválasztása
1989 Lénárt László Víztisztító gyorsszürők öblítése
1989 Pető Pál A gyógyszer -, növényvédőszer - és intermediergyártás akuális környezetvédelmi kérdései és feladatai
1989 Szabó Béláné Az Almásfüzitői Timföldgyár vízgazdálkodásának fejlesztése
1989 Szabó Zsolt Nem csatornázott települések szennyvízeinek elhelyezése kisberendezések
1989 Szita Edit A csarnai tejporgyár ipari szennyvízeinek tisztítása
1989 Tóth István Balatonszéplaki víztisztítómű rekonstrukciója
1988 Antal Lázár Műszaki leírás a Mohácsi Farostlemezgyár ipari-szennyvíztisztításának tanulmánytervéhez
1988 Bálint István A veresegyházi strandfürdő fejlesztése
1988 Balogh István Püspökladány MÁV Votatási Telep vízgazdálkodása
1988 Csőke Sándor Az Ördögárok főgyűjtő csatorna vízgyűjtő területén huzódó Mártirok utja - Retek utca - Szilágyi Erzsébet fasor - Trombitás utcai mellékgyüjtő terhelhetőségének vizsgálata
1988 Göcze Ferenc Keszthely - Hévíz vízellátó rendszerének rekonstrukciója
1988 Horváth István Badacsony térség szennyvízelvezetésének és tisztaságának tanulmánya
1988 Moranszki Gábor A FŐTÁV Észak Budai Fűtőmű vízgazdálkodás rendszerének terve
1988 Radics József Boglárlelle - Császta szennyvízelvezetési tanulmányterve
1988 Székely Tamás A Keszthely szennyvíztisztító telep komplex vizsgálata
1988 Szilágyi Ildikó Debrecen I. sz. víztermelő telepének rekonstrukciója
1987 Adamkó Miklósné Aluminiumárugyár vízgazdálkodási rendszerének vizsgálata
1987 Balogh Szabó Miklós A Videoton Elektronikai Vállalat törzsgyára vízgazdálkodási rendszerének állapot felvétele
1987 Bencze Dénes A Papiripari Vállalat Dunaújvárosi Papirgyár ipari vízgazdálkodási rendszere
1987 Hajtó Gábor A sajóládi vízmű II. üzeme
1987 Hancz Gabriella A Dunaújvárosi fürdő fejlesztése
1987 Hoffmann Anikó A korrozió megszüntetése a kaposvári távvezetéken
1987 Mohácsi Erika Komjádi úszoda rekonstrukciója
1987 Nagy Márton A Dunamenti Hőerőmű Vállalat ezen belül a Vegyi - és Vízüzem Vízgazdálkodási rendszere
1987 Patricia Caso Egy kitakarás nélküli csatornajavitás - "Bonex" eljárással -terve
1987 Török Zsuzsanna Ásotthalom víztisztítóműve
1987 Varsányi Sándor A PV. Lábatlani Papirgyára vízgazdálkodási rendszerének állapotfelvétele, fejlesztésének vázlatos rendszertechnológiai terve
1986 Gáborjáni Szabó Gábor A termovisiós vizsgálatok alkalmazása a környezetvédelemben
1986 Sallai Zoltán A Kiskunhalasi Strandfürő
1985 Gazsi Ildikó A települési folyékony hulladékok kezelési lehetőségeinek vizsgálata a hazai középvárosok ( 8000 - 50000 m3/ d szennyvízhozam) szennyvíztisztító telepein
1985 Ilyés Imre Antal Az 5000 - 15000 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telepeken keletkező iszapok keletkezése és elhelyezése
1985 Lehoczki Ferenc A budapesti agglomeráció regionális csatornázásának tanulmányterve
1985 Marton Gábor Mohácsi vastalanitó
1985 Somlyay Csaba Szennyvíztisztító telep méretezése commodore 64 tipusú számítógéppel
1985 Zajzon Imre A murai vízmű II. üzeme
1985 Zsadányi Péter A Velencei tó környéki regionális csatornahálózat üzemelésének szimulációs vizsgálata
1984 Ábrahám Judit Balatonfüred és Tihany térségében keletkező szennyvízek kivezetése a Balaton vízgyűjtőjéről
1983 Németh Gy. Géza Fertőd község csatornázásának és szennyvíztisztitásának tanulmány, illetve kiviteli terve
1983 Somlyai László Kaposvár Deseda - víztározó sportközpont csatornázása és szennyvíztisztítása
1981 Geiszt László Győr vízművének bővítése
1981 Kereszturi János Települési szennyvíziszap víztelenítése, különös tekintettel a gépészeti problémákra
1978 Garai György Tanulmány készítése szennyvíziszapok víztelenitési technológiáiról és elhelyezési lehetőségeiről
1977 Szilágyi Ildikó Tanulmányterv a zsiradék eltávolitásáról a kommunális szennyvízekből
1977 Tóth András Pápa város vízelvezetésének távlati terve
1975 Madaras Gábor 18 000 fős üdülő-település szennyvíztisztítási terve
1975 Szilléry László Szivattyúzott pozitív kutas vízműtelep
1974 Kemény Imre A villamosenergia felhasználás különböző hatásfoku eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárások alkalmazása esetén
1971 Mészáros Erzsébet Eger város szennyvíztisztítása
1971 Nagy Zoltán Műanyagtöltésű csepegtetőtestes és hagyományos töltésű csepegtetőtestes háziszennyvíztisztító telepek összehasonlító gazdaságossági vizsgálata és a műanyagtöltésü csepegtetőtest kiviteli terve
Szakmérnök Atkári Ágota Nagy foszfáttartalmú felszín alatti vizek arzénmentesítése granulált vas-oxiddal (GEH)
Szakmérnök Bereczki Anikó A hagyományos eleveniszapos és a BIOCOS szennyvíztisztítási technológia összehasonlító elemzése
Szakmérnök Dénes Sándor A medgyesbodzási regionális vízbázis biztonságba helyezése
Szakmérnök Dukai Attila A szakaszos betáplálású eleveniszapos és a természetközeli szennyvíztisztító telep kidolgozása és összehasonlítása 1000 LE terhelésű telep esetén
Szakmérnök Ferenczi István Javaslat Kövegy község kommunális szennyvizeinek tisztítására
Szakmérnök Kis Gergely Görbeháza vízellátó rendszer ivóvízminőség-javítása - spontán nitrifikációt megvalósító ivóvíz-tisztítási technológia méretezése
Szakmérnök Kovács Zoltán Nematodák megjelenésének, adaptálódásának, az általuk okozott problémák megszüntetésének és megelőzésének vizsgálata a Szolnoki Felszíni Vízmű különböző technológiai egységeiben
Szakmérnök Ladovszki Csaba A 15 000 m3/d kapacitásúra bővített érdi szennyvíztisztító telep iszapkezelési technológiájának bemutatása és értékelése
Szakmérnök Márkus Ferenc Tököli tervezett csápos kutak nyersvizeinek minőségelemzése és tisztítás-technológiai terve
Szakmérnök Rácz Zoltán Telkibánya község szennyvíztisztító telepén keletkező kommunális szennyvíziszap kezelése és ártalommentes elhelyezése
Szakmérnök Sárközi Zsófia Anikó A Fővárosi Vízművek Zrt. EWO AID 8 RO P-5000 típusú mobil víztisztító és csomagoló berendezésének működtetése
Szakmérnök Takó Szabolcs A Kincsesbányai Vízmű vízkezelési technológiájának módosítása
Szakmérnök Zbiskó Judit Átány község ivóvízhálózatában jelentkező vízminőségi probléma megoldása
Várnai Krisztina A Fővárosi Állat- és Növénykert anyagáramainak elemzése