Diploma

Diploma témaajánlatok

Tanszékünk jelenleg az alábbi diplomatémákat kínálja a diplomatervező Hallgatók számára. A felsoroltakon kívül természetesen saját témákat is szívesen befogadunk.

 

A Balaton vízminősége és terhelés-trofitás kapcsolatok elemzése

 

Célkitűzés: Értékelendő a tápanyagterhelés és a vízminőség alakulása az ezredfordulót követő időszakban, viozsgálandók a változások okai, a szennyvizes beruházások és a Kis-balaton védőrendszer hatásai.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Hazai kommunális szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése

 

Célkitűzés: A munka célja egy országos elemzés a Magyarországon működő kommunális szennyvíztisztító telepek működéséről, a rendelkezésre álló szennyvíz adatbázis kiértékelésével. Vizsgálandó a telepek terhelése és tisztítási hatásfoka és ezek jellemzése a telepek mérete, életkora, technológiája, stb. szerint.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Tetszőlegesen választott kisvízfolyás állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése

 

Célkitűzés: Vízminőségi állapotértékelés, terhelések felmérése (saját mérések és a tanszék által rendelkezésre álló országos adatgyűjtésekből történő leválogatással). Vízminőség javító intézkedések koncepció/tanulmányterv szintű kidolgozása.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó

 

Csapadékmérés mobil telefon hálózat segítségével

 

Célkitűzés: Kellő pontosságú és sűrűségű csapadék adatsorok előállítása meglévő infrastruktúra felhasználásával.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Hordalékszállítás modellezése csapadék csatornában

 

Célkitűzés: Keletkező hordalék helyének és mennyiségének becslése városi hálózatban.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Hidrodinamikai modell kalibrálása szintadatokkal

 

Célkitűzés: A különböző hidraulikai jellemzőket használó kalibrálási módszerek összehasonlítása, egyszerűbb és olcsóbb módszerek alkalmazási lehetősége.

Témavezető: Dr. Knolmár Marcell

 

Székesfehérvár - ivóvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület ivóvíz hálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukcós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Székesfehérvár - szennyvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület szennyvíz hálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukcós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Székesfehérvár - csapadékvíz rekonstrukció

 

Célkitűzés: Egy, az Önkormányzat által kijelölt terület csapadékvízhálózatának felülvizsgálata, értékelése, rekonstrukcós javaslat kidolgozása.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Közúti csapadékvizek szikkasztásos tisztítási módszereinek összehasonlító értékelése

 

Célkitűzés: A közutak felszínéről lefolyó csapadékvizek elszikkasztására számos különböző megoldás áll a tervezőmérnökök rendelkezésére. Hallgató feladata, hogy a nemzetközi szakirodalomban közölt tapasztalatok alapján értékelje és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló módszereket, környezeti és gazdasági szempontok figyelembe vételével.

Témavezető: Dr. Budai Péter

 

Diploma archívum