Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

A záróvizsga körülményeit és feltételeit a Tanterv a következőképpen szabályozza:

 

A záróvizsga

 

A záróvizsgára a 4. szemeszter lezárását követően, általában június végén, vagy szeptemberben kerül sor. A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt feltételek teljesítése, különösen a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium stb. megszerzése; bíráló által elfogadott diplomamunka bemutatása.

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki:

  • a négy félév tárgyainak mindegyikéből sikeres vizsgát tett,
  • szakdolgozatát leadta,
  • nincs tandíj tartozása.

 

A záróvizsga részei:

  • Szóbeli vizsga a tanterv által meghatározott törzsanyag két választott tárgyából és egy szakirányú választott tárgyból.
  • A szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

 

A vizsgáztató bizottság által a szakdolgozatra – annak megvédése eredményeként – adott érdemjegy (A1), valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének (A2) átlaga.

 

A = ( A1 + A2) / 2

A záróvizsga tárgyai:

 

A tanterv szerint a törzsanyag tantárgyai, amelyek közül kettőt kell választani:
Sorszám

Tantárgy

Előadó

7

Víztisztítási technológiák
(vizsgatételek)

Dr. Laky Dóra, egyetemi docens

8

Szennyvíztisztítási technológiák
(vizsgatételek)

Dr. Patziger Miklós, egyetemi docens

11

Rekonstrukció a települési vízgazdálkodásban
(vizsgatételek)

Dr. Darabos Péter, adjunktus

Dr. Solti Dezső, c. egyetemi docens

Dr. Fülöp Roland, egyetemi adjunktus

Arzt József, szakértő

 

A tanterv szerint a szakirányú tantárgyak, amelyek közül egyet kell választani:
Sorszám

Tantárgy

Előadó

10

Települési higiéne
(vizsgatételek)

Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár

9

Iszapkezelés és elhelyezés
(vizsgatételek)

Dr. Patziger Miklós, egyetemi docens

14

Vízminőség-szabályozás
(vizsgatételek)

Dr. Clement Adrienne, egyetemi docens