Lezárt kutatási projektek

NÖSZTÉP - Nemzeti Ökokszisztéma szolgáltatás-térképezés és értékelés

Leírás:  Az Ökoszisztéma-szolgáltatások fejlesztési elem tevékenységei közé tartozik

  • a hazai ökoszisztémák országos térképezése az aktuális felszínborítási adatok alapján;
  • a természetes és természetközeli ökoszisztémák ökológiai állapotának értékelése országos léptékben, előre rögzített szempontok és indikátorok alapján;
  • a biodiverzitás megőrzése szempontjából fontos természetes és természetközeli ökoszisztéma típusok által nyújtott kiemelkedő jelentőségű szolgáltatások értékelése és országos mintázatának térképi megjelenítése;
  • a legjelentősebb ökoszisztéma szolgáltatások jólléti dimenzióinak, gazdasági értékének meghatározása;
  • az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz kapcsolódó jövőképalkotás során megmutatni, hogy a meghatározott hatótényezők mentén elképzelt jövőben miként alakulna át a természeti környezet és vele kölcsönhatásban az ökoszisztéma-szolgáltatások állapota,  valamint a társadalmi-gazdasági környezet;
  • a döntéshozók támogatása az eredményekkel és a jövőbeli fejlesztési igények felmérésén alapuló javaslatokkal;
  • a szemléletformáló akciókon keresztül az ökoszisztémák és szolgáltatásaik megismertetése minél több felnőttel és gyerekkel, ösztönözve azok megőrzésére.

Témavezető: Dr. Kozma Zsolt

Résztvevő munkatársak: Decsi Bence, Jolánkai Zsolt, Kardos Máté Krisztián

Témaszám: KEHOP-430-VEKOP-15-2016-00001

Időtartam: 2018-2020

Külső partnerek: Agrárminisztérium Természetvédelmi Főosztály, Lechner TudásközpontÖkológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai IntézetAgrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet

Link: http://www.termeszetvedelem.hu/okoszisztema-szolgaltatasok-fejlesztesi-elem

 

3D talaj-vízgazdálkodási térképkészítés új módszertanának kidolgozása és alkalmazásának tesztelése a Balaton vízgyűjtőjén

Témavezető: Dr. Kozma Zsolt

Résztvevő munkatársak: Decsi Bence, Jolánkai Zsolt

Időtartam: 2017-2019

Külső partnerek: Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet, Erdészeti Tudományos Intézet

Link: http://videotorium.hu/hu/recordings/30639

 

Diffúz tápanyagbecslés módszertanának pontosítására vonatkozó vizsgálatok, a MONERIS modell továbbfejlesztáése és alkalmazása a magyarországi felszíni vízgyűjtőkre

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Résztvevő munkatársak: Jolánkai Zsolt, Kardos Máté Krisztián

Időtartam: 2019

Külső partnerek: Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer működésének értékelése

Leírás: A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) működésének értékelése. A KBVR területének és a Fenéki-tóhoz kapcsolódó belvízi öblözetek együttes működésének vizsgálata főleg a rendszer teljes beüzemelése (2014.) óta eltelt időszak adatai alapján. A vizsgálat kiterjed a külső- és háttérterhelés (Zala- és közvetlen vízgyűjtő), valamint a belső vízminőségi folyamatokat elemzésére is. Javaslat készítése, hogy a tapasztalatok alapján a rendszer mely üzemrendje támogatja leginkább a Balatonba jutó tápanyagterhelés minimalizálását és a helyi vízminőség egyidejű elfogadható szinten tartását úgy, hogy a természetvédelmi funkciók nem sérülnek.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Időtartam: 2019

Külső partnerek: Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

A Víz Keretirányelv szerinti monitoring feladatok végrehajtása és a hozzájuk szükséges fejlesztések elvégzése

Leírás: Vízgyűjtők lefolyás és transzport folyamatainak leírására alkalmas osztott paraméteres térinformatikai rendszerbe ágyazott modell struktúra koncepcionális kidolgozása, valamint rövid lefolyási idejű, burkolt felületek dominanciájával rendelkező kisvízgyűjtőkre terhelés meghatározási módszer meghatározása.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

Résztvevő munkatársak: Dr. Koncsos László, Dr. Budai Péter, Jolánkai Zsolt, Kardos Máté Krisztián

Témaszám: KEHOP-1.1.0-15-2016-00002

Időtartam: 2018-2020

Külső partnerek: Országos Vízügyi Főigazgatóság, Bálint Analitika Kft., Wessling Kft.

 

AquaVir – Hordozható eszköz fejlesztése vízben található vírusok kimutatására

Leírás: A víz által terjedő vírusos betegségek világszerte nagy közegészségügyi kockázatot jelentenek. A települési szennyvíz nagyszámú kórokozó vírust tartalmaz, és még a legfejlettebb szennyvíztisztítás sem biztonságos a vírusrészecskék teljes eltávolítására. A hagyományos biológiai vízminőségi mutatók nem adnak megfelelő információt a patogén vírusok jelenlétéről. A jelenleg rendelkezésre álló megbízható, molekuláris biológián alapuló vírusteszt költséges, idő- és munkaigényes, így kevés olyan laboratóriumra korlátozódik, ahol kifinomult eszközök és jól képzett személyzet állnak rendelkezésre, pedig a vízhálózatok védelme a kórokozó vírusokkal szemben kulcsfontosságú. Ebben a projektben egy újszerű, költséghatékony, hordozható, helyszíni detektáló rendszer kidolgozását tűztük ki célul, amely alkalmas a humán enterális vírusok monitorozására különböző édesvíztestekben. A módszer egy eldobható mikrofluidikus chipen alapul, amelyben a vírusrészecskék felkoncentrálhatók és elektromos kiolvasással kimutathatók, 100 liter vízben 1-100 részecske kimutatási határ mellett. Fókuszálunk a norovírus, a hepatitis A és a rotavírus (a legelterjedtebb vírusok) szelektív kimutatására, de a szenzor képes bármilyen más vírus kimutatására megfelelő funkcionalitással. A „plug-and-play” vírusérzékelő chipet egy mérőegységbe integrálják, amely az adatokat a távfelügyeletre küldi. A projekt magában foglalja a felügyeleti egység laboratóriumi és terepi vizsgálatait, validálását, korai figyelmeztető rendszer kifejlesztését és járványkockázat-értékelést, hasznosítási lehetőségeket biztosít a végfelhasználóknál, gazdaságos értékelést a pozitív termelési kapacitáshoz és felkészülést a jövőbeni szabványosításra.

Témavezető: Dr. Szilágyi Ferenc

Résztvevő munkatársak: Dr. Budai Péter, Musa Ildikó, Dr. Laky Dóra

Témaszám: FP7-604069

Időtartam: 2013-2016

Külső partnerekDTU NanotechPhilips BioCellDanish Electronic, Light and AcousticsUniversità degli Studi di Roma "Tor Vergata"Coris BioConceptDanish Hydraulic InstituteDIN Deutsches Institut für Normung e. V.Goteborg Kommun, Kretslopp och VattenLaboratoRI SpASimtejo S.A.Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.Institutul Cantacuzino