Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzés

A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán több évtizedes múltra tekint vissza a szakmérnök képzés. A képzést az egyre növekvő szakmai igények, az új tudományos és kutatás-fejlesztési eredmények megjelenése és ezek gyakorlatba történő átvitele tette szükségessé. A jelen képzést már több alkalommal továbbfejlesztettük, igazodva mindig a kor követelményeihez. Az államigazgatás a kurzusok színvonalát elismerve, jogszabályokban is rögzített szakmai jogosítványokat kötött a tárgyi szakmérnöki képzésben megszerzett diplomához.

 

Képzési és kimeneti követelmények

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzés

(Postgraduate Course of Urban Drinking Water Supply and Sewerage)

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

vízellátás-csatornázás szakmérnök

(Specialised Engineering in Urban Drinking Water Suppply and Sewerage)

 

Képzési terület: műszaki

 

A felvétel feltétele a következő szakok valamelyikén szerzett oklevél:

 • földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak,
 • mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak,
 • környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak,
 • mérnök informatikus alapképzési szak,
 • biomérnöki alapképzési szak,
 • környezetmérnöki alapképzési szak,
 • vegyészmérnöki alapképzési szak,
 • építőmérnöki alapképzési szak,
 • műszaki földtudományi alapképzési szak,
 • gépészmérnöki alapképzési szak,
 • energetikai mérnöki alapképzés szak,
 • villamosmérnöki alapképzési szak,
 • továbbá egyes kivételes esetekben a fentiek között fel nem sorolt mérnöki végzettség esetében (pl. külföldön szerzett diploma, régi, vagy újonnan létesített szak) az intézmény – szükség szerinti különbözeti tárgyak előírása mellett – engedélyezheti a felvételt.

 

A képzési idő: 4 szemeszter

 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

Kompetenciák:

 • a vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemeltetés irányítása, fejlesztési feladatok önálló megoldása
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása
 • a víziközmű szakterületen tervezői, vezető tervezői, szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása
 • víziközmű-építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása

Tudáselemek:

 • hidraulikai, informatikai, vízkémiai és vízbiológiai speciális ismeretek
 • a vízszerzés-víztisztítás-vízellátás folyamata
 • a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a telepi iszapkezelés korszerű módszerei
 • a szennyvíziszap hasznosítás/elhelyezés műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és jogi követelményei, korlátai
 • kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek
 • a szakterület gazdasági és jogi vonatkozásai

Megszerezhető ismeretek:

 • a tudáselemeken alapuló elméleti és gyakorlati ismeretanyag,
 • kiterjedt esettanulmányok kapcsán a problémamegoldó technikák elsajátítása

Készség:

 • elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén
 • kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése
 • műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása

 

A végzett szakmérnök rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:

 • kreativitás, rugalmasság
 • problémafelismerő és -megoldó készség
 • intuíció és módszeresség
 • tanulási készség
 • széles körű műveltség
 • információ feldolgozási képesség
 • környezettel szembeni érzékenység
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára
 • pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez
 • kezdeményező-, ill. döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A vízellátás-csatornázás szakmérnök az alábbi munkakörök ellátására alkalmas:

 • víziközmű vállalatoknál (a szolgáltató nagyságrendjétől függően) műszaki osztályvezető, főmérnöki munkakör
 • üzemvezetői munkakör víz- és szennyvíztisztító telepeken
 • szakelőadó, főelőadó szakirányos köztisztviselő munkakörökben
 • önálló vállalkozó a szakirányú területen (közmű üzemeltető)

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 • természettudományos alapismeretek (13 kredit):

hidraulika, vízkémia és vízbiológia

 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit):

gazdasági és jogi ismeretek

 • alapozó műszaki ismeretek (22 kredit):

vízgazdálkodás, informatika, vízgépészet, műtárgy-szerkezetek

 • vízellátás-csatornázás szakmai törzsanyag (65 kredit):

vízellátás, vízszerzés, víztisztítás, csatornázás, szennyvíztisztítás, műszeres vizsgálatok, irányítástechnika, iszapkezelés

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10
 

Tantárgyak és tárgyelőadók

Sorszám Tantárgy Előadó NEPTUN kód
1 Vízkémia-hidrobiológia Musa Ildikó, mestertanár BMEEOVKTVS2
2 Műtárgy hidraulika Dr. Csoma Rózsa, egyetemi docens BMEEOVKTVS1
3 Közegészségügyi alapismeretek Dr. Vargha Márta, OKI osztályvezető BMEEOVKTVS3
4 Víz- és környezeti jog Dr. Hecsei Pál, szakértő BMEEOVKTVU1
5 Információs rendszerek Dr. Darabos Péter, c. egyetemi docens BMEEOVKTVS8
6 Hidraulikus gépek és villamos berendezések Tolnai Béla, szakértő BMEEOVKTVU2
7 Környezetmérnöki alapismeretek Dr. Clement Adrienne, egyetemi docens BMEEOVKTVS9
8 Irányítástechnika Tolnai Béla, szakértő BMEEOVKTVU3
9 Hálózathidraulika Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár BMEEOVKTVS7
Dr. Darabos Péter, c. egyetemi docens
10 Csapadékvízgazdálkodás Dr. Buzás Kálmán, c. egyetemi tanár BMEEOVKTVS6
11 Hálózatrekonstrukció Dr. Darabos Péter, c. egyetemi docens BMEEOVKTVSB
Dr. Fülöp Roland, egyetemi docens BMEEOVKTVSC
Arzt József, szakértő
12 Iszapkezelés és elhelyezés Román Pál, szakértő BMEEOVKTVSD
13 Vízbiztonsági tervezés Bódi Gábor, mestertanár BMEEOVKTVSE
14 Szennyvíztisztítási technológiák Dr. Patziger Miklós, egyetemi docens BMEEOVKTVSF
Dr.Licskó Istán, c. egyetemi tanár BMEEOVKTVSG
15 Vízbázisvédelem Simonffy Zoltán, szakértő BMEEOVKTVSH
16 Vízminőségszabályozás Dr. Clement Adrienne, egyetemi docens BMEEOVKTVSI
17 Víztisztítási technológiák Dr. Laky Dóra, egyetemi docens BMEEOVKTVSJ
Dr. Licskó István, c. egyetemi tanár BMEEOVKTVSK

 

Minta tanterv