PhD

Tanszékünk a BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola keretén belül vesz részt a PhD képzésben. A jelentkezési feltételekről és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a Doktori Iskola honlapján található bővebb tájékoztatás.

 

Aktuális PhD kutatási témák

Doktoranduszaink jelenleg az alábbi témákban végzik kutatásaikat:

 

Effects of water quality characters on chlorine decay in water distribution networks

 

PhD hallgató: Sonia Al Heboos

Témavezető: Dr. Licskó István

 

Víziközmű-hálózatok rekonstrukciójának gazdasági kockázatai

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Fülöp Júlia

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi csapadékvíz-gazdálkodás mérési és tervezési eszközeinek kidolgozása

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Varga Laura

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Szennyvíztisztító telepek levegőztetett műtárgyainak áramlástani vizsgálata

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Madarász Emese

Témavezető: Dr. Patziger Miklós

 

Vízellátó rendszerek üzemirányítása a költséghatékonyság és az energiatakarékosság tükrében

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Bibok Attila

Témavezető: Dr. Fülöp Roland

 

Arzén és ammónium ion egyidejű eltávolítása ivóvízkezelés során

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Devecseri Mátyás

Témavezető: Dr. Laky Dóra

 

Az aszály és a lehetséges alkalmazkodási módok vizsgálata integrált hidrológiai modellezéssel

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Muzelák Bálint

Témavezető: Dr. Koncsos László

 

Előülepítő medencék áramlástani és leválasztási folyamatai

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Kiss Katalin

Témavezető: Dr. Patziger Miklós

 

Felszíni vízminőségi monitoring rendszer elemzése és tervezése

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Kardos Máté Krisztián

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

A vízkészletek kritikus vízminőségi és mennyiségi állapotainak elemzése

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Jolánkai Zsolt

Témavezető: Dr. Koncsos László

 

A numerikus módszerek és mesterséges intelligencia alkalmazások összekapcsolása a környezetmérnöki modellezésben

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Koncsos Tamás

Témavezető: Dr. Somlyódy László

 

Ökoszisztémák vízigényének és a talajvízháztartás kapcsolatának vizsgálata matematikai modell segítségével

 

részletes témakiírás megtekintése

PhD hallgató: Ács Tamás

Témavezető: Dr. Koncsos László

 

 

PhD archívum

Tanszékünkön 2005 óta az alábbi doktori disszertációk készültek el (a védés időpontja szerint rendezve):

 

2016

Dittrich Ernő

Értekezés címe: Statisztikai módszerek fejlesztése a gyökérzónás szennyvíztisztítók méretezésére és modellezésének támogatására

Témavezető: Dr. Szilágyi Ferenc

disszertáció letöltése

 

2014

Kozma Zsolt

Értekezés címe: Belvízi szélsőségek kockázatalapú értékelésének és modellezési módszertanának fejlesztése

Témavezető: Dr. Koncsos László

disszertáció letöltése

 

2013

Balogh Edina

Értekezés címe: Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése

Témavezető: Dr. Koncsos László

disszertáció letöltése

 

Fülöp Roland

Értekezés címe: Ivóvízhálózatok rekonstrukciós stratégiájának kiválasztása térbeli és időbeli meghibásodás modellezéssel

Témavezető: Dr. Somlyódy László

disszertáció letöltése

 

2012

Karches Tamás

Értekezés címe: Numerikus áramlástan a szennyvíztisztításban: reaktorok tervezése és intezifikálása

Témavezető: Dr. Somlyódy László

disszertáció letöltése

 

2011

Budai Péter

Értekezés címe: A közúti közlekedés nehézfém kibocsátásainak hatása a csapadékvizek szennyezettségére

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

disszertáció letöltése

 

Knolmár Marcell

Értekezés címe: Számítógéppel segített csatornatervezés

Témavezető: Dr. Koncsos László

disszertáció letöltése

 

2010

Laky Dóra

Értekezés címe: Arzénmentesítés koagulációval

Témavezető: Dr. Licskó István

disszertáció letöltése

 

2009

Buzás Kálmán

Értekezés címe: A közúti közlekedés hatása a felszíni csapadékvíz lefolyás szénhidrogén szennyezettségére

Témavezető: Dr. Somlyódy László

disszertáció letöltése

 

2008

Honti Márk

Értekezés címe: Az eutrofizáció automatikus észlelése

Témavezető: Dr. Somlyódy László

disszertáció letöltése

 

2007

Szabó Anita

Értekezés címe: Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

Témavezető: Dr. Licskó István

 

2006

Melicz Zoltán

Értekezés címe: A nitrifikáció és nitrogén eltávolítás intenzifikálása nagyterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztitókban

Témavezető: Dr. Somlyódy László

 

2005

Clement Adrienne

Értekezés címe: A foszforterhelés meghatározása és csökkentésének hatása sekély tavak foszforforgalmára

Témavezető: Dr. Somlyódy László

disszertáció letöltése