Közlekedési modellekben lévő bizonytalanságok elemzése (uncertainty analysis)

Rövid leírás: 

A közlekedési modellezési folyamatban az összefüggések egyszerűsített ábrázolása, valamint a véletlen elemek sztochasztikus viselkedése bizonytalanságokat eredményez. A TDK munka keretében vizsgálandóak a paraméterek meghatározásából, valamint a modell struktúrájából származó bizonytalanságok. A téma keretében az alábbi feladatok végzendőek el:

  • paraméterek a priori sztochasztikus megadása, alapelvek
  • modell jóságának mérésére szolgáló lehetséges likelihood függvények áttekintése, elemzése, összehasonlítása
  • modellhiba ábrázolása sztochasztikus paraméterként
  • Monte Carlo módszer segítségével a modellhiba és a paraméterek a posteriori eloszlásának meghatározása
  • Szükséges Monte Carlo szimulációk számának meghatározása

A TDK téma MSc diplomamunkaként tovább folytatható.