Ultra nagy teljesítőképességű szálerősítésű beton (UHPFRC) tervezése és laboratóriumi vizsgálatai

Rövid leírás: 

A kutatás során a szakirodalomban megtalálható UHPFRC betontervezési módszertanok felkutatása és szintetizálása után, az így megtervezett betonösszetétel megfelelőségét laboratóriumi próbakeverésekkel igazoljuk.
Vizsgáljuk a kiegészítő anyagok típusának és mennyiségének hatását a korai és a minősítési szilárdságokra. A megfelelő fizikai és tartóssági jellemzők mellett, deklarált cél a szén-dioxid lábnyom csökkentése (a jellemző UHPFRC keverékek szintjéhez képest).
Az iteratív folyamatok során kifejlesztett betonösszetételek fontosabb tulajdonságait (pl. különböző szilárdsági jellemzők, rugalmassági modulus, tartóssági tulajdonságok stb.) és azok mértékét vizsgáljuk laboratóriumi körülmények között.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma