Dr. Huszár Zsolt

Beosztás:

Szervezeti egység:

Telefonszám:

+36 1 463 1792

E-mail:

huszar.zsolt@epito.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 85/16.

Kutatási terület:

Vasbeton tartószerkezetek dinamikája, szerkezetek méretezése földrengés- teherre, szerkezetek rezgésállapotának vizsgálata kontinuum-módszerrel
Forgásparaboloid-héj rezgésvizsgálata
Tömegbeton hőmérséklet-eloszlásának vizsgálata
Képlékeny síkbeli rúdszerkezetek stabilitása
Prizmatikus lemezművek vizsgálata analitikus sávmódszerrel
Felületszerkezetek numerikus és analitikus vizsgálata (ferde, takaréküreges lemezhidak)
Ipari betonpadlók méretezése
Nagyszilárdságú és nagyteljesítőképességű betonok hídépítési alkalmazása.
Az Eurocode és az MSZ szabványok szerint tervezett hídfelszerkezetek összehasonlítása, megbízhatósági analízis

Publikációk:

MTMTPublonsORCIDGoogleScholar