Realtív domborzatmodellek elkészítése hazai foyóvölgyekre

Rövid leírás: 
 
A munka célja relatív domborzatmodellek előállítása hazai folyóvölgyek mentett oldali és/vagy nyílt ártéri szakaszaira (pl. Tisza, Rába, stb).
 
A folyókvölgyek domborzata értékes betekintést nyújthat a vízfolyások időbeli fejlődését irányító felszínképző folyamatokba. A vízfolyások medrének és ártereinek fontos morfológiai sajátosságai (i) a kisebb térléptéken a víz építő-romboló hatása miatt kialakuló völgytalpi, ártéri felszínformák (magaspart, alacsony ártér, mélyártér, holtágak), míg (ii) nagyobb térléptéken a terepmagasság folyásirány szerinti csökkenő tendenciája. A kis- és közepes méretarányú térképi megjelenítés (pl. nagy- vagy akár már középtáji ábrázolása) során ez a csökkenő trend gyakran elfedi a lokális topográfiai változásokak. Ennek nagy jelentősége van a víz tájformáló szerepének szemléltetése során is. A kis- közepes- és nagyléptéken megmutatkozó mintázatok egyidejű ábrázolása az alkalmazkodó, vízmegtartó vízgazdálkodás- és területhasználat kidolgozását, kommunikációját is segítheti. 
 
Az ilyen különböző térléptékű topográfiai változások tanulmányozására használt egyik technika a relatív domborzatmodell (relative elevation model, REM). A REM úgy hozható létre, ha eltávolítjuk a folyómeder magasságának általános csökkenő tendenciáját, miközben meghagyjuk a folyóhoz viszonyított topográfia helyi ingadozásait. A REM egyszerű (és gyakran esztétikus) eszköz a folyóvölgyek, ártéri tájak megjelenítésére.
 
A hazai vízgazdálkodásban régóta várt paradigmaváltás kezd kibontakozni, ami a vizek gyors levezetése helyett azok megtartására, a mérnöki módszerekkel kézbentartott víz visszatartásra helyezi a hangsúlyt. A TDK-dolgozat célja, hogy az elkészített relatív domborzatmodellekkel ezt a folyamatot támogassa, segítséget nyújtson a szemléletformáláshoz, valamint hozzájáruljon a szakértők és a laikusok közti hatékonyabb párbeszédhez.
 
A TDK téma alapötlete Balogh Pétertől (Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület) származik, aki társkonzulensként vesz részt a dolgozat elkészítésében.
 
Irodalom:
Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma