Közúti közlekedés résztvevőinek egymásra gyakorolt hatásainak vizsgálata városi csomópontokban

Rövid leírás: 

A közúti közlekedésben résztvevők akadályozzák egymás szabad áthaladási lehetőségét. Ennek jelentősége különösen a nagyforgalmú, kapacitáshiánnyal szenvedő városi csomópontokban értékelődik fel. A Hallgató feladata, hogy az általa kiválasztott csomópont(ok)ban vizsgálja meg az akadályoztatás mértékét, elemezze a kapott adatokat és tegyen javaslatot az esetleges fejlesztési lehetőségekre.

Konzulens(ek): 
Javasolt képzés: 
BSc téma