Geotechnikai tervezés

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG-3
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a geotechnikai tervezéshez szükséges
 
ismereteket, az Eurocode7 szerinti tervezési lehetőségeket, az infrastrukturális és magasépítési
 
tervek tartalmi követelményeit, a talajmechanikai fúrások és összetett laboratóriumi vizsgálatok
 
metódusát, a szondázási módszerek kiértékelését, a nagyfelületű beruházások geotechnikai
 
tervezési optimalizációját, a talajhorgonyok és talajszegek ellenállásának tervezését, jet-
 
grouting eljárást és tervezést, az ágyazatok és javítórétegek tervezését és minősítését, a
 
monitoring rendszerek tervezését és az observational method alapú tervezést.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0