Elemi szilárdságtan

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOTMAT42
Kredit: 
6
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

Síkbeli és térbeli tartók igénybevételei, igénybevételi ábrái (ismétlés, általánosítás). Keresztmetszeti síkidomok tehetetlenségi nyomatékai, tehetetlenségi főirányai. Az anyagok szilárdsági tulajdonságai. Feszültségek és alakváltozások fogalma. Anyagmodellek: a lineárisan rugalmas és a lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyag. Rúdelem, a rugalmasan kapcsolt keresztmetszetekből felépített rúdmodell. Gerendák normálfeszültségeinek számítása központos húzás/nyomás, egyenes hajlítás, ferde hajlítás és hajlítással egyidejű húzás/nyomás esetén. Gerendák nyírófeszültségeinek számítása tiszta nyírás, csavarás, hajlítással egyidejű nyírás esetén. Csak nyomásnak ellenálló anyagú keresztmetszetek külpontos nyomása. Vékonyfalú keresztmetszetek nyírási középpontja. Egyenestengelyű hajlított tartók elmozdulásai. Főfeszültségek, feszültségi főirányok.

Ajánlott irodalom: 
Kaliszky S., Kurutzné Kovács M., Szilágyi Gy.: Szilárdságtan, 2000.
Beer, Johnston: Mechanics of materials. McGraw-Hill, 2009
Hibbeler: Mechanics of Materials. Pearson, 2011
Gere, Goodno: Mechanics of Materials. Cengage Learning, 2012

 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/5/0