Smart Campus környezetmonitoring rendszer kialakítása a BME területén

Rövid leírás: 

A projekt keretében egy IoT alapú integrált levegőminőségi adatgyűjtő, monitoring és döntéstámogató rendszer demonstrációs célú megvalósítása történne meg a BME Campus területén.

Az épített környezet alakításának és a természeti környezet védelmének hagyományos technológiai megoldásait forradalmasító IoT, BigData, MI módszerek  lehetőséget biztosítvanak az új innovatív eszközök tervezési, környezetmonitoring, döntéstámogatási és társadalmi hasznosításának.

A kutatás első üteme a levegőminőség problémáira fókuszál. A hazai lakosság életminőségét , településeink élhetőségét nagymértékben meghatározza a levegőkörnyezet minősége. Hazánkban a légszennyezettség miatti korai elhalálozás a 4. vezető halálok. A települési légszennyezés technikai vonatkozásai jól ismerték, a levegőminőség javításához szükséges technológiák egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésünkre, de az egyes települési zónákra vonatkozó lokális tényadatok hiányában a levegőminőség javítását célzó beavatkozások sikeressége esetleges. A levegőkörnyezet település szintű vizsgálatának- a diffúz lakossági és vonalas, és mobil közeledési kibocsátás által a lakosságot és a természeti környezetet közvetlenül sújtó helyi hatások - folyamatos elemzésének technológiai feltételei csak napjainkban teremtődtek meg. A kutatás keretében kiemelten kezelődik a "Citizen Science", a lakossági, közösségi részvétel inetrálásának lehetősége.

A kiépítendő rendszer oktatási, technológiai és innovációs hasznai mellett kiemelt súllyal szerepel a társadalmi környezet érzékenyítése az éghajlatváltozás, fenntartható település fejlesztés, okos létesítmény üzemeltetés kérdéskörére.

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma