Áramlás és hullámzás összekapcsolt modellezése tavakban

Rövid leírás: 

Sekély tavainkban a szél kelti a vízmozgást, amely egyrészről különböző idő- és térléptékű áramlásokat, illetve felszíni hullámokat kelt. Annak ellenére, hogy a két vízmozgást sokszor külön számítjuk/modellezzük, e két folyamat nem különül el teljesen egymástól, egymásra hatással vannak. Mindkét folyamat hozzájárul a turbulens keveredéshez, ami viszont befolyásolja az áramlás függély-menti alakulását. A hullámzás a partok közelében egyúttal áramlást kelthet, míg a hullámzás csillapodása egyaránt függ az áramlás irányától és nagyságától. Elsősorban az óceanográfiában elterjedek azok a modellek, amelyek a hullámzást és az áramlást összekapcsoltan számítják. A TDK vagy diplomamunka feladata egy ilyen modell adaptálás a Balatonra. A munka keretében többek közt vizsgálni szükséges: a hullámzás áramlásra kifejtett közvetlen hatását az ún. radiációs feszültségek hatására; a turbulens keveredés alakulását a függőleges sebességprofil megváltozásának hatására, a fenék-csúsztatófeszültség eloszlását.

Elvárt kompetenciák: programozási ismeretek (pl. Matlab), angol nyelv szakirodalom áttekintéséhez, Linux OS.

Akár két féléves kutatásra is ajánlott.