Víz- és szennyvíztisztítás

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKA-H1
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantágy célja az ivóvíz, valamint kommunális szennyvíz tisztítására alkalmas technológiák bemutatása. Ismertetjük az egyes eljárások elméleti hátterét, műtárgyait, a méretezés alapjait.

A félév első felében az ivóvíz előállításának technológiáit ismertetjük:

  • Ivóvízbázisok típusai és az azokban található szennyezőanyagok, eltávolításuk jelentősége.
  • Az ivóvizek tisztításának technológiái (fertőtlenítés, szilárd-folyadék és gáz-folyadék fázisszétválasztás, koaguláció és flokkuláció, vas- és mangántalanítás, vízlágyítás, arzéneltávolítás, ammónium eltávolítása, szerves anyagok eltávolítása ivóvízből).
  • Minta-technológiai sorok felszín alatti és felszíni vízbázis tisztítása esetén.
  • Felszín alatti víz tisztítására alkalmas technológiák méretezésének elvei (közelítő vegyszerdózisok meghatározása, homokszűrők, adszorberek méretezése, zagyvíz ülepítő méretének meghatározása).

A félév második felében a szennyvíztisztítási technológiákat mutatjuk be:

  • A szennyvíz fogalma.
  • Mechanikai szennyvíztisztítás: kőfogók, rácsok, rácsszemét kezelés, homokfogók, homok kezelése, előülepítők.
  • A biológiai szennyvíztisztítás: fixfilmes eljárások, eleveniszapos eljárások, reaktorelrendezési sémák, utóülepítők.
  • A kémiai szennyvíztisztítás és a foszfor eltávolítás.
  • A nitrogén vegyületek eltávolítása.
  • Szennyvíziszapok képződése, kezelése (aerob, anaerob) és elhelyezése.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/0/0