A hűvösvölgyi villamos fejlesztési lehetőségei

Rövid leírás: 

Budapest észak budai részének a közlekedésfejlesztésével az elmúlt néhány évtizedben alig-alig foglalkoztak, sem közúti sem érdemi közösségi közlekedési fejlesztés nem történt a rendszerváltozás óta eltelt harcminc esztendő során. A Hegyvidék és a II. kerület útjai túl zsúfoltak miközben a budai agglomerációból is komoly forgalom terheli a közlekedési hálózatot. A bel-budai területet leszámítva a domborzati viszonyok miatt a kötött pályás közlekedés érdemben nem jelenik meg a két kerület közlekedési hálózatán. Az egyetlen komoly kötött pályás viszonylatot a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között közlekedő 61-es és 56-os villamosok jelentik.

A TDK dolgozat célja, hogy megvizsgálja az úgynevezett hűvösvölgyi villamos fejlesztési lehetőségeit. A dolgozatban be kell mutatni, hogy a jelenlegi viszonylaton hogyan lehetne menetrendi átalakításokkal, P+R kialakításokkal javítani az utasforgalmi számokon. Továbbá vizsgálni szükséges a Pesthidegkút (esetlegesen Solymár) irányába történő bővítés lehetőségeit is.

A fejlesztési lehetőségeket tanulmánytervi vonalváltozatok, változás elemzések, és költséghaszon számítások bemutatása mellett egy megvalósíthatósági tanulmány formájában kell bemutatni.

 

II.  Szakirodalmi munkarész:

  • A hallgató mutassa be a hűvösvölgyi villamos fejlesztési lehetőségeit. Térjen ki a minimum programot jelentő menetrendi bővítés és P+R fejlesztés lehetőségeire. A TDK munka gerincét a jelentősebb fejlesztést nyújtó pesthidegkúti (esetleges solymári) vonalszakasz bővítés lehetséges változatait tárgyaló megvalósíthatósági tanulmányban kell bemutatni.  

 

III.  A kutatás önálló munkarészei:

  • Mutassa be a hallgató röviden az észak-budai közlekedés forgalmi viszonyait, elemezze a kötöttpályás közlekedési módok fejlesztési lehetőségeit a térségben.   
  • Végezze el a hallgató a hűvösvölgyi villamos nyomvonal hosszabbítás nélküli (minimum program) fejlesztési lehetőségeinek elemzését (menetrendbővítés, P+R fejlesztések).
  • Tanulmánytervi rajzi vonal változatok ismertetésével készüljön el a hűvösvölgyi villamos Pesthidegkút (esetleg Solymár) irányában történő bemutatása.
  • Készüljön forgalmi elemzés, költséghaszon számítás és pénzügyi elemzés a minimum program és a nyomvonal hosszabbítási fejlesztés változataira.

 

IV.  Felkért külső konzulens(ek):

  •  Halmai László, UTIBER Kft.

 

V.  Javasolt szakirodalom:

 

1. Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez (Alkalmazandó a regionális operatív programok keretében megvalósítandó kiemelt projekt javaslatok kidolgozása esetén), NFÜ segédlet, 2008

2. Budapest Közlekedésfejlesztési Stratégiája – 2014-2030, (Balázs Mór Terv), BKK, 2014

3. Budapest Közlekedésirendszer Tervének Fejlesztése (BKRFT), Fővárosi Önkormányzat, 2009

4. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció 2015-2030, 2015

 

Feltételek:

angol nyelvtudás, német/francia nyelv ismerete előny

egyetemi szintű matematikai készségek

 

TANSZÉK:

Út és Vasútépítési Tanszék

KONZULENS(EK):

Dr. Almássy Kornél

Dr. Liegner Nándor

JAVASOLT KÉPZÉS:

MSc téma

Javasolt szint: 
MSc téma