Különböző típusú útpályaszerkezettel épült útszakaszok teljes élettartam költségének elemzése

Rövid leírás: 

Az útépítési beruházások anyaghasználatának megválasztásánál fontos tényező tud lenni a hosszú távú műszaki, gazdasági fenntarthatóság. A pályagazdálkodási rendszerek során egy-egy műszaki létesítmény, esetünkben útpályaszerkezet teljes életciklus alatt végbemenő műszaki állapotváltozásait és a hozzá tartozó fenntartási költségeket elemezzük. A TDK dolgozat célkitűzése, hogy hagyományos aszfalt kötő és kopóréteggel, valamint a szokványostól eltérő kötő és kopó rétegű (gumibitumennel készült rétegek vagy betonburkolatok) útpályák teljes életciklus vizsgálatát, költség elemzését végezzük el. A hallgató feladata az elérhető hazai és nemzetközi szakirodalom alapján a kijelölt budapesti vagy vidéki útszakaszokon a számára meghatározott helyszíni vizsgálatokat elvégezze és az eredmények alapján a teljes életciklusra vonatkozó összefüggéseket bemutassa.

II.  Szakirodalmi munkarész:

  • Röviden mutassa be az útpályaszerkezetek egész élettartam költségeit és részletesen mutassa be a különböző költségtípusok számítási elvét, valamint mutasson rá e számítási módszerek korlátaira.

III.  A kutatás önálló munkarészei:

  •  Végezze el a hallgató a kiválasztott különböző kötő és kopó réteggel épült, de az alépítmény és forgalmi viszonyok tekintetében hasonlóságot mutató útszakaszok helyszíni vizsgálatait, úgy mint burkolatállapot felvétel szemrevételezéssel, makro és mikroérdességi jellemzők mérése. Az országos közúti adatbankban meglévő korábbi vizsgálati eredményeket is gyűjtse össze a hallgató és végezze el mindezen adatok alapján a kiválasztott útszakaszok műszaki értékelését.  
  • Az összegyűjtött és mért adatok alapján el kell végezni minden költségnem tekintetében a vizsgált útszakaszok összehasonlító teljes élettartam költség elemzését. 
  •  Tapasztalatok összefoglalása.

IV.  Felkért külső konzulens(ek):

  •  Dr. Gáspár László, kutató professzor, KTI
  •  Dr. Gulyás András, címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

V.  Javasolt szakirodalom:

1. Gáspár L : Útgazdálkodás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 361 p.

2. Gáspár L, Horvát F, Lublóy L (Szerk.: Gáspár L.): Közlekedési létesítmények élettartama, Győr: Universitas-Győr Kht., 324 p.

Feltételek:

angol nyelvtudás, német/francia nyelv ismerete előny

egyetemi szintű matematikai készségek

Javasolt szint: 
MSc téma