Magyarországi magassági dátumok geopotenciális értékeinek meghatározása

Rövid leírás: 

Magyarországon eddig négy alkalommal fejlesztettek ki országos felsőrendű szintezési hálózatot. Mivel magasságon a gyakorlati életben a tengerszint feletti magasságot értünk, ezek az alapponthálózatok a tengerszinthez kapcsolódnak. Ez a kapcsolat adja meg a magasságok alapszintjét, amelyek az említett felsőrendű hálózatok esetében az adriai (trieszti), a nadapi, a balti (Kronstadt, EOMA és EVRS2007) magassági alapszintek (dátumok). Ezeknek a magassági alapszinteknek azonban nem ismertek a geopotenciális értékeik. Amennyiben azonban vannak a szintezési hálózatban olyan pontok, amelyeknek a térbeli helyzete GNSS technikával nagy pontossággal ismert, lehetőségünk van valamely geopotenciális modell segítségével kiszámítani ezeknek a pontoknak a valódi potenciál értékeit. A szintezési hálózatban ezeknek a pontoknak az ismert geopotenciális értékeit felhasználva így levezethető az adott magassági alapszint geopotenciális értéke. Több pont alapján például a legkisebb négyzetek módszerével optimális becslést adhatunk nem csak a magassági dátum geopotenciális értékére, hanem annak megbízhatóságára is. Ezen kívül a számításokat elvégezve összehasonlíthatók lesznek a különböző magyarországi magassági dátumok geopotenciális értékei a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) által legutóbb javasolt egyezményes W₀ potenciál értékével is.

A feladat megoldásához rendelkezésre áll több száz GNSS/szintezési pont adata. A javasolt téma kidolgozásához alapvető felsőgeodéziai és programozási ismeretek szükségesek.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma