Víz- és szennyvíztisztító telepek

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMV61
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja gyakorlati ismeretek átadása a tervezés és üzemeltetés területén. A félév során üzemeltetési és tervezési gyakorlati foglalkozást, valamint ezeket elmélyítendő számos üzemlátogatást és terepi gyakorlatot szervezünk. A tantárgy keretén belül a szakmában meghívott előadók is tartanak órákat és konzultációkat az üzemeltetéssel, illetve tervezéssel kapcsolatos kérdésekről. A tantárgy gyakorlati célkitűzése a mesterképzésben víz- és szennyvíztisztításból tanult módszerek gyakorlati alkalmazása a tervezésben és az üzemeltetésben.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat alapján történik. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozatra kapható maximális pontszám legalább 45%-át érje el.