Student Research

TDK témaajánlatok

Tanszékünk jelenleg az alábbi TDK témákat kínálja az érdeklődő Hallgatók számára. A felsoroltakon kívül természetesen saját témákat is szívesen befogadunk. Jelentkezni a megadott témavezetőknél, illetve saját téma esetén bármely okatatónknál lehet.

 

Vízi közműépítések szénlábnyoma

 

Célkitűzés: Vezeték építések, rekonstrukciók során keletkező szén-dioxid kibocsátások becslése.

Témavezető: Dr. Fülöp Roland, Dr. Budai Péter

 

Közúti csapadékvizek szikkasztásos tisztítási módszereinek összehasonlító értékelése

 

Célkitűzés: A közutak felszínéről lefolyó csapadékvizek elszikkasztására számos különböző megoldás áll a tervezőmérnökök rendelkezésére. Hallgató feladata, hogy a nemzetközi szakirodalomban közölt tapasztalatok alapján értékelje és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló módszereket, környezeti és gazdasági szempontok figyelembe vételével.

Témavezető: Dr. Budai Péter

 

A Balaton vízminősége és terhelés-trofitás kapcsolatok elemzése

 

Célkitűzés: Értékelendő a tápanyagterhelés és a vízminőség alakulása az ezredfordulót követő időszakban, viozsgálandók a változások okai, a szennyvizes beruházások és a Kis-balaton védőrendszer hatásai.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Hazai kommunális szennyvíztisztító telepek állapotfelmérése

 

Célkitűzés: A munka célja egy országos elemzés a Magyarországon működő kommunális szennyvíztisztító telepek működéséről, a rendelkezésre álló szennyvíz adatbázis kiértékelésével. Vizsgálandó a telepek terhelése és tisztítási hatásfoka és ezek jellemzése a telepek mérete, életkora, technológiája, stb. szerint.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Tetszőlegesen választott kisvízfolyás állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése

 

Célkitűzés: Vízminőségi állapotértékelés, terhelések felmérése (saját mérések és a tanszék által rendelkezésre álló országos adatgyűjtésekből történő leválogatással). Vízminőség javító intézkedések koncepció/tanulmányterv szintű kidolgozása.

Témavezető: Dr. Clement Adrienne, Musa Ildikó