PhD

Tanszékünk a BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola keretén belül vesz részt a PhD képzésben. A jelentkezési feltételekről és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a Doktori Iskola honlapján található bővebb tájékoztatás.

 

PhD témaajánlatok

Doktori témavezetőink jelenleg az alábbi témakiírásokra várnak jelentkezőket:

 

Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi csapadékvíz-gazdálkodás mérési és tervezési eszközeinek kidolgozása

 

részletes témakiírás megtekintése

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

 

Szennyvíztisztító telepek levegőztetett műtárgyainak áramlástani vizsgálata

 

részletes témakiírás megtekintése

Témavezető: Dr. Patziger Miklós

 

Kapcsolt vízminőségi-hidrodinamikai modellek fejlesztése és alkalmazása felszíni vizekre

 

részletes témakiírás megtekintése

Témavezető: Dr. Koncsos László

 

PhD archívum

Tanszékünkön 2005 óta az alábbi doktori disszertációk készültek el (a védés időpontja szerint rendezve):

 

2014

Kozma Zsolt: Belvízi szélsőségek kockázatalapú értékelésének és modellezési módszertanának fejlesztése

(Témavezető: Dr. Koncsos László)

disszertáció letöltése

2013

Balogh Edina: Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése

(Témavezető: Dr. Koncsos László)

disszertáció letöltése

 

Fülöp Roland: Ivóvízhálózatok rekonstrukciós stratégiájának kiválasztása térbeli és időbeli meghibásodás modellezéssel

(Témavezető: Dr. Somlyódy László)

disszertáció letöltése

2012

Karches Tamás: Numerikus áramlástan a szennyvíztisztításban: reaktorok tervezése és intezifikálása

(Témavezető: Dr. Somlyódy László)

disszertáció letöltése

2011

Budai Péter: A közúti közlekedés nehézfém kibocsátásainak hatása a csapadékvizek szennyezettségére

(Témavezető: Dr. Clement Adrienne)

disszertáció letöltése

 

Knolmár Marcell: Számítógéppel segített csatornatervezés

(Témavezető: Dr. Koncsos László)

disszertáció letöltése

2010

Laky Dóra: Arzénmentesítés koagulációval

(Témavezető: Dr. Licskó István)

disszertáció letöltése

2009

Buzás Kálmán: A közúti közlekedés hatása a felszíni csapadékvíz lefolyás szénhidrogén szennyezettségére

(Témavezető: Dr. Somlyódy László)

disszertáció letöltése

2008

Honti Márk: Az eutrofizáció automatikus észlelése

(Témavezető: Dr. Somlyódy László)

disszertáció letöltése

2007

Szabó Anita: Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

(Témavezető: Dr. Licskó István)

2006

Melicz Zoltán: A nitrifikáció és nitrogén eltávolítás intenzifikálása nagyterhelésű eleveniszapos szennyvíztisztitókban

(Témavezető: Dr. Somlyódy László)

2005

Clement Adrienne: A foszforterhelés meghatározása és csökkentésének hatása sekély tavak foszforforgalmára

(Témavezető: Dr. Somlyódy László)