Kiselemes tetőfedések felületi bevonatainak hatása a tetőtér hőmérsékletére / The effect of the surface coatings of small-element roof coverings on the temperature of the attic space

Primary tabs

Nyilvántartási szám: 
22/23
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
csanaky.judit@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Az éghajlatváltozás keretében a légkörbe jutó üvegházhatású gázok részecskeszámának növekedése általános felmelegedéssel jár. Közép-Európában is jellemző a változásra, hogy évről évre folyamatosan növekednek a hosszantartó, rendkívül forró időszakok. A 30 °C átlaghőmérsékletet meghaladó napok száma Budapesten az 1900-as években regisztrált évenkénti 10-25 napról a 2020-es évek elejére évi 40-60 napra növekedett!
A beépített tetőtéri lakások száma (akár az új építés, akár a felújítási tevékenység eredményeit vizsgáljuk), ugyancsak rohamosan emelkedik. Az emeltszintű lakókomforttal és korlátozott felmelegedéssel kapcsolatosan velük szemben támasztott igények a legtöbb esetben csak nagy energiafogyasztással járó klimatizálással elégíthetők ki. 
A szén-dioxid-kibocsátás, és egyúttal a nyári energiaköltségek csökkentésének igénye arra ösztönözte a tetőfedő elemek gyártóit, hogy speciális hővisszaverő, fényvédő bevonatokkal lássák el termékeiket. Ezek hő- és páratechnikai működésének hatékonysága a tető rétegszerkezet viselkedésének komplexitását tekintve azonban sok esetben megkérdőjelezhető, konkrét mérésekkel nem igazolható. 
A PhD kutatás célja a közép-európai régióban a II. világháborút követően általánosan elterjedt kiselemes tetőfedő elemtípusokkal, és azok speciális bevonatú változataival kialakított, tetőtérbepítéses magastetők hő- és páratechnikai működésének elemzése, helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, a szerkezetek épületfizikai paramétereinek műszeres monitorozása, a klímaváltozás hatásait figyelembe vevő adatbázis kidolgozása, elemzése, és a valós vizsgálati eredmények alapján validált szimulációs modell felállítása, az elérhető energiamegtakarítás kiszámításának, számítási módszerének és szükséges bemeneti adatainak meghatározása, tervezési ajánlások megfogalmazása.
Kutatási feladatok:
    • A  II. világháború után elterjedt, hővisszaverő bevonatos tetőfedő elemek esetén a bevonatok hatásának vizsgálata és összehasonlító elemzése az egyes cserép alaptípusok közvetlen napsugárzás általi felmelegedésére.
    • A közép-európai régió klímaváltozásának elemzése, a II. világháború után időszak változásainak, tendenciáinak, mértékének szakirodalmi kutatása, várható következményeinek meghatározása, és a változó paraméterek következményeit nyomon követő egyszerű számítási módszer, algoritmus kidolgozása.
    • Rétegrendi modellkísérletek és szimulációk végzése, és azok eredményei alapján a belső védett téri hőmérséklet alakulásának meghatározása a változó (instacioner állapotot tükröző) külső paraméterek függvényében, különös tekintettel a klímaváltozás tendenciáira.
    • A tetőtéri rétegfelépítési alternatívák egyes elemeinek és csomóponti összeállításuknak hatásvizsgálata a réteghatárok, továbbá a külső- és belső tér hőmérsékletének alakulására.
    • Tervezési ajánlások kidolgozása annak figyelembevételével, hogy milyen egyidejű épületfizikai paramétereket kell kielégíteni a tetőtéri  hőszigetelő burok alkotó elemeinek ahhoz, hogy a tetőfedésre vonatkozó energiamegtakarítási és komfortfokozati elvárások teljesüljenek.
 
A téma meghatározó irodalma: 
    1) Cong Yin, Yaping Yang, Xiaona Chen, Xiafang Yue, Yangxiaoyue Liu, Ying Xin,
Changes in global heat waves and its socioeconomic exposure in a warmer future,
Climate Risk Management, 2022, Volume 38, 100459,
    2) You-Ren Wang, Dag O. Hessen, Bjørn H. Samset, Frode Stordal,
Evaluating global and regional land warming trends in the past decades with both MODIS and ERA5-Land land surface temperature data, 
Remote Sensing of Environment, 2022, Volume 280, 113181,
    3) Lincoln Muniz Alves, Hayley Fowler, Naurinete de Jesus da Costa Barreto, Marta Llopart,
Chapter 3 - Climate change and climate variability,
Editor: Jesús Rodrigo-Comino,
Precipitation, Elsevier, 2021, Pages 53-68, ISBN 9780128226995,
    4) D.G. Martinson,
CLIMATE AND CLIMATE CHANGE 
Climate Variability: Decadal to Centennial Variability,
Editor(s): Gerald R. North, John Pyle, Fuqing Zhang,
Encyclopedia of Atmospheric Sciences (Second Edition),
Academic Press, 2015, Pages 33-37, ISBN 9780123822253, 
    5) Attila Talmon,
Building Sector & Climate Change: The Case of Hungary
Advanced Materials Research 
ISSN: 1662-8985. VoL 899. pp 99-104 
Trans Tech Publications Ltd. Switzerland, 2014
    6) Mohan Rawat, R. N. Singh,
A study on the comparative review of cool roof thermal performance in various regions,
Energy and Built Environment, 2022, Volume 3, Issue 3, Pages 327-347
    7) Ashley M. Broadbent, Juan Declet-Barreto, E. Scott Krayenhoff, Sharon L. Harlan, Matei Georgescu,
Targeted implementation of cool roofs for equitable urban adaptation to extreme heat,
Science of The Total Environment, 2022, Volume 811, 151326,
    8) S. Pedrazzi, G. Allesina, A. Muscio,
Indirect evaporative cooling by sub-roof forced ventilation to counter extreme heat events,
Energy and Buildings, 2020,
Volume 229, 110491, ISSN 0378-7788,
    9) Radoslav Ponechal, Renáta Korenková, Daniela Štaffenová: 
A Simulation and Monitoring Based Case Study Regarding the Dynamic Thermal Conditions in Non-Used Attic Space, 2019.
Applied Mechanics and Materials (Volume 887)
    10) Luiza Izabel Jacinto, Maria Eduarda Xavier da Silva, Deivis Luis Marinoski, Márcio Celso Fredel, Luciana Maccarini Schabbach:
Determination of Solar Reflectance Index of Ceramic Coatings for Use in outside Surfaces, 
Materials Science Forum (Volume 881), 2016

 

A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
    1.  ÉPÍTŐANYAG
    2. ACTA TECNICA JAURINENSIS
    3. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
    4. SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGENIERING
    5. CONSTRUCTIONS AND BUILDINGS MATERIALS
    6. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING
    7. MAGYAR ÉPITŐIPAR
    8. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
    9. ENERGY AND BUILDINGS
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1) Éva Eszter Lublóy; András Biró; Viktor HLAVIČKA; Zsolt Németh; Judit Csanaky:
Effect of bulk-density on flame resistance of rockwool in combined fire-resistant facings
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; (1388-6150 1572-8943): 6 pp 1-12 (2022)  DOI,  Scopus SJR:Q2
    2) Szagri, Dóra; Nagy, Balázs ; Csanaky, Judit Emília ; Szalay, Zsuzsa:
Investigating Overheating of Nursing Homes to Support Heatwave Risk Analysis Methodology
In: Kateřina, Sojková; Julie, Železná; Petr, Hájek; Jan, Tywoniak; Antonín, Lupíšek 
YRSB19 – iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2019
Prága, Csehország: Czech Technical University in Prague (2019) pp. 137-146. , 10 p.
    3) Orosz, Máté; Csanaky, Judit
Estimating the Thermal Bridge at Wall Corners with Artificial Neural Network
ACTA TECHNICA JAURINENSIS 8: 3 pp. 230-239., 10 p. (2015)
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/'Tudományos 
Nyilvános idéző összesen: 5 | Független: 5 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | 
Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 4 DOI jelölt: 4
    4) Csanaky, Judit Emília
Természetes anyagok laboratóriumi vizsgálata és minősítése 
MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64: 5 pp. 187-190., 4 p. (2014) 
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos Közlemény: [2857257]
    5) Csanaky, Judit Emília
A termékek teljesítménynyilatkozatához szükséges laborvizsgálatok tapasztalatai: Energiatudatos Megoldások a Vidékfejlesztésben pp. 32-37., 6p. (2014)
Megjelenés: Magyarország, Konferencia kiadvány
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)/Tudományos  Közlemény: 2857261
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1) Éva Eszter Lublóy; András Biró; Viktor HLAVIČKA; Zsolt Németh; Judit Csanaky:
Effect of bulk-density on flame resistance of rockwool in combined fire-resistant facings
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; (1388-6150 1572-8943): 6 pp 1-12 (2022)
DOI,  Scopus SJR:Q2
    2) Orosz, Máté; Csanaky, Judit
Estimating the Thermal Bridge at Wall Corners with Artificial Neural Network
ACTA TECHNICA JAURINENSIS 8: 3 pp. 230-239., 10 p. (2015)
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/'Tudományos 
    3) Csanaky, Judit Emília
Természetes anyagok laboratóriumi vizsgálata és minősítése
MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 64: 5 pp. 187-190., 4 p. (2014) 
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos 
    4) Csanaky, Judit Emília
Application of the GIS method in the doctoral research area of the energy-conscious development of structures on the common border of architectural design and building physics
SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Paper: B11 (2010)
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos 
    5) Csanaky, Judit Emília
Wall-corner - the simplest type of thermal bridges
ACTA TECHNICA JAURINENSIS 3 Paper: B11 (2010) 
Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos 
Státusz: 
elfogadott