Pórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére

Primary tabs

Nyilvántartási szám: 
13/27
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
mahler.andras@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A talajban történő pórusvíznyomás változásoknak számos geotechnikai következménye van.
A potenciálkülönbség hatására kialakuló vízmozgások (pl. árvizek vagy víztelenítési feladatok esetén) a talaj vázszerkezetének megbontását,
a talajszemcsék kimosódását okozhatják (pl. buzgárok kialakulása, finom szemcsék kimosódása a vízzáró falak alatt); de problémát jelenthet
a dinamikus hatás (pl. cölöpverés, dinamikus próbaterhelés, földrengés) miatt felszökő pórusvíznyomás, és az ennek következtében lecsökkenő
hatékony feszültség is. A szemcseváz-szerkezet megváltozása miatt több általánosan elfogadott és használt elmélet (pl. a folytonossági egyenlet)
érvényét veszti, és ez egyedi számítási módszereket igényel.

A PhD munka célja: összegezni és feldolgozni a fent említett témákkal kapcsolatos hazai jelenségeket (Tiszasas, Tivadar, Bölcske stb.), a
mindennapi gyakorlat számára könnyen használható javaslatot adni arra vonatkozóan, hogy milyen hatások (és a hatások peremfeltételei)
esetén kell szemcseváz átrendeződésre számítani, valamint ez milyen következményekkel járhat.

A kutatási munka során elvégzendő feladatrészek:

- Történelmi adatok felderítése.

- A helyszíni mintákon részletes laboratóriumi vizsgálatok (különböző peremfeltételek mellet kialakuló vízmozgások, ciklikus triaxiális vizsgálat) végrehajtása.

- A mérések során tapasztalt folyamatok modellezése véges elemes módszerek segítségével, különös tekintettel a folyamatok időbeni kialakulására.

- Tapasztalati összefüggések igazolása az elvégzett mérésekkel.

A téma meghatározó irodalma: 
 • Youd, T., Idriss, I., Andrus, R., Arango, I., Castro, G., Christian, J., Dobry, R., Finn, W., Harder, L., Jr., Hynes, M., Ishihara, K., Koester, J., Liao, S., Marcuson, W., III, Martin, G., Mitchell, J., Moriwaki, Y., Power, M., Robertson, P., Seed, R., and Stokoe, K., II (2001). "Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils." J. Geotech. Geoenviron. Eng., 10.1061/(ASCE)1090-0241(2001)127:10(817), 817-833.
 • Soil Liquefaction: A Critical State Approach, Second Edition Mike Jefferies, Ken Been. ISBN 9781482213676 CRC Press (2015)
 • K. Ishihara. (1993) Liquefaction and flow failure during earthquakes. Geotechnique Volume 43 Issue 3, September 1993, pp. 351-451
 • Wan, C. and Fell, R. (2004). "Investigation of Rate of Erosion of Soils in Embankment Dams." J. Geotech. Geoenviron. Eng., 10.1061/(ASCE)1090-0241(2004)130:4(373), 373-380.
 • El Shamy, U. and Aydin, F. (2008). "Multiscale Modeling of Flood-Induced Piping in River Levees." J. Geotech. Geoenviron. Eng., 10.1061/(ASCE)1090-0241(2008)134:9(1385), 1385-1398.
 • A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 • Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
 • Geotechnical Testing Journal
 • International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
 • Science and Technology of Nuclear Installations
 • Hidrológiai Közlöny
 • Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat
 • Innotéka Mélyépítés
 • A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 • B Móczár, A Mahler, K Lődör, Z Bán. Back analysis of a sugar silo by 3D finite element method. Plaxis Bulletin 39: pp. 12-17. (2016)
 • T. J. Katona, Z. Bán, E. Győri, L. Tóth, A. Mahler. Safety Assessment of Nuclear Power Plants for Liquefaction Consequences. Science and Technology of Nuclear Installations 2015: Paper 727291. 11 p. (2015)
 • T. J. Katona, Z. Bán, A. Mahler. Comparison of empirical liquefaction potential evaluation methods. Pollack Periodica 11(1) pp. 55-66 (2016)
 • Nagy L., Mahler A., Takács A. Hidraulikus talajtörés árvízvédelmi gátaknál. Innotéka Mélyépítés 2016:(1) pp. 26-29. (2016)
 • Pap M., Mahler A., Nehme S. G. A betonokban történő vízmozgás vizsgálata és modellezése. Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat XVII.:(3) pp. 56-63. (2015)
 • A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 • T. J. Katona, Z. Bán, E. Győri, L. Tóth, A. Mahler. Safety Assessment of Nuclear Power Plants for Liquefaction Consequences. Science and Technology of Nuclear Installations 2015: Paper 727291. 11 p. (2015)
 • Nagy L., Mahler A. Milyen mély legyen a vízzáró fal az árvízvédelmi töltés alatt? Hidrológiai Közlöny 92:(4) pp. 73-77. (2012)
 • Nagy L., Mahler A., Takács A. Hidraulikus talajtörés árvízvédelmi gátaknál. Innotéka Mélyépítés 2016:(1) pp. 26-29. (2016)
 • Móczár B., Mahler A., Lődör K. Kaposvári cukorgyári siló süllyedéseinek back analízis vizsgálata geotechnikai 3D modellezéssel Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat 17:(2) pp. 41-47. (2015)
 • Pap M., Mahler A., Nehme S. G. A betonokban történő vízmozgás vizsgálata és modellezése. Vasbetonépítés: A FIB Magyar Tagozat Lapja: Műszaki Folyóirat 17:(3) pp. 56-63. (2015)
 • A témavezető eddigi doktoranduszai

  Pap Miklós (2015/2018/)
  Kieu Minh The (2014/2018/)
  Bán Zoltán (2014/2018/2022)
  Mosallaei Amir (2020/2024/)
  Státusz: 
  elfogadott