Termálvíz bevezetés ökológiai hatásainak vizsgálata kiválasztott tesztterületeken

Rövid leírás: 

 

Célkitűzés: A termálvizet befogadó víztest terhelhetőségének vizsgálata különböző jellegű termálvizek és befogadók esetében. A kumulált termálvíz hatások elemzése.
 

Elvégzendő munka: A tesztterületek kiválasztása, ökológiai állapotuk értékelése. A bevezetett termálvizek jellemzése mennyiségi és minőségi szempontból a tesztterületeken. A bevezethetőség kritérium rendszerének alkalmazása a vízterekre. Kritikus esetekben a bevezetendő termálvízre alkalmazható technológiai megoldások áttekintése és javaslat az alkalmazandó műszaki megoldásokra. A termálvíz bevezetés lehetőségeinek rendszerszemléletű megközelítése. A bevezetés ökológiai hatásainak felmérése eseti jellegű vízkémiai és biológiai vizsgálatokkal.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma