Közművek II.

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAI41
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
5
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja, hogy a települési vízi közművek konkrét tervezési sajátosságait megismertesse a hallgatókkal, tervezési készség elsajátítása. A tárgy építkezik a Közművek I. tárgy keretében elméleti és gyakorlati szinten megismertetett tervezési alapelvekre. Nagyobb témakörök: stratégiai tervezés módszertana, középtávú tervezés, műszaki-, gazdasági- optimum számítások, kistérségi, regionális rendszerek, települési csapadékvíz hasznosítás, elvezetés kérdéskörének, elvezető rendszer és befogadó kapcsolatának tisztázása. Települési közművek jellemző műtárgyainak, tervezési, üzemeltetési szempontú ismertetése. Az itt megszerzett ismeretek az infrastruktúra tervezési projekt alapjául szolgálnak.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/2/0