Települési csapadékvíz gazdálkodás

Neptun kód: 
BMEEOVKMJ08
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy a hagyományos települési csapadékvíz elvezetés helyett világszerte egyre nagyobb teret nyerő csapadékvíz hasznosítást helyezi a mérnöki feladatok középpontjába. Tárgyalja a hasznosítás/hasznosulás lehetőségét befolyásoló környezeti feltételeket, mint a talaj és talajvíz viszonyok, a csapadékvíz minősége, a területhasználatból eredő, csapadékvízből kielégíthető vízigények, valamint a hasznosítás/hasznosuláshoz alkalmazható műtárgyak, berendezések tervezését, méretezését, és a gazdaságossági szempontokat. A teljesítés része a házi feladatként elkészítendő tervezési feladat.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0