Települési közművek építése, rekonstrukciója

Neptun kód: 
BMEEOVKMG11
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja a rendszerszemléletű rekonstrukció tervezés módszertanának elsajátítása. Tárgyalandó témakörök: A rekonstrukciót kiváltó okok áttekintése. Állapotértékelés módszertana. Rendszervizsgálatok alapadatai, terhelés prognózisok  készítése. Fejlesztési stratégiák, ütemezett fejlesztés. Speciális rekonstrukciós építési technológiák, a technológiák alkalmazási  feltételei. A teljesítés része a házi feladatként elkészítendő tervezési feladat.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0